YHDYSKUNTA

Asuntokatu oli osoitettu pyöräbulevardiksi, mikä oli hyvin toimiva ratkaisu.

Kaupunkipyörät ovat arkea Pohjois-Amerikan suurkaupungeissa

Fillarilla mahtuu Am…