TEKNISET PALVELUT

Ympäristö-DD s

Ympäristö-DD selvittää pilaantuneiden maa-alueiden riskit

Due diligence
on hyödyksi
myös kuntasektorilla

Due diligence -prosessilla voidaan löytää miinat ja pommit myös kuntasektorilla. Erityi…