SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

På Svenska

SKTY:s styrelse hade möte i Tammerfors i slutet av augusti. På mötet diskuterades bl.a. responsen från kommunalteknikdagarna i Åbo, lade upp planer och idéer inför dagarna i Mariehamn samt planerade kommande kurser och publikationer.

Före mötet hade styrelsemedlemmarna möjlighet att bekanta sig med hur Tammerfors kommer att utvecklas i framtiden. Tammerfors har stora målsättningar om ett stigande invånarantal och de planerade stadsutvecklings- och byggprojekten är därefter. Om man besöker Tammerfors så lönar det sig att besöka utställningen i Galleria Nottbeck där man kan se hur bl.a. strandtunneln, spårvägen samt nya bostadsområden och köpcentrum utvecklar stadskärnan i framtiden.

På kommunalteknikdagarna i Åbo fick åhörarna ge respons och bedöma föredragen. Responsen har nu skickats ut till föredragshållarna. På en skala från 0-5 fick föredragen och dess innehåll i medeltal ett betyg på över 4, så vi kan konstatera att seminariet varit lyckat. Samma gäller även betyget för nyttan av innehållet i det egna dagliga arbetet. På basen av de fria kommentarerna kan vi dra slutsatsen att föredragen under dagarna var aktuella, professionella och även glimtade in i framtiden. Vi kommer att ta responsen från Åbo i beaktande när vi planerar kommunalteknikdagarna i Mariehamn.

SKTY ordnar sina Höstdagar i Lahtis den 19-20 oktober. Det lönar sig att bekanta sig med programmet och anmäla sig på adressen kunta­tekniikka.fi/skty-2/. Dagarna hålls vid Solo Sokos Hotel Seurahuone.

EU stöd möjliggör smidigare trafik i Estland

Estlands kommunalteknikdagar hölls den 17-18 september i Tallinn. Där berättade Estlands professionella kommunaltekniker stolt om deras kommande förbättringar i infrastrukturen, vilka är möjliga tackvare EU stöd. Dessutom betonades att effektiviteten över dessa EU finansierade projekt auditeras noggrant. Under EU:s finansieringsperiod 2014-2020 kommer Estland att få totalt över 400 miljoner euro i stöd för infraprojekt.

Ett av de viktigaste målen för de kommande investeringarna är att göra trafiken smidigare. Det handlar bl.a. om att bygga omfartsvägar för hamntrafiken för att minska genomfartstrafiken i centrum. Tågbans- och spårvägstrafiken integreras så att det möjliggör en direkt förbindelse från hamnen till flygfältet. Tallinn kommer även att investera i nya spårvagnar. Dessutom ska flygfältet förbättras och dessutom ska cykelvägarna förbättras märkbart för att öka antalet cyklister.

Samarbetet med Nordamerika fortsätter

SKTY har med Dan-Henrik Lång­ströms ledning länge samarbetat med APWA, kommunalteknikförbundet i Nordamerika. Under det senaste året har sammarbetet ökat i form av finska presentationer på kommunalteknikdagarna i Nordamerika. Två artiklar skrivs som bäst till den amerikanska föreningens Reporter tidning. Samarbetet ökas hela tiden. Om någon har tankar eller idéer om hur detta samarbete kan utnyttjas även mera i framtiden så kan man kontakta Danne eller föreningens generalsekreterare och utbyta idéer.

De nordamerikanske kommunalteknikdagarna ordnades i Phoenix i slutet av augusti med ca 7 000 delatagare. Utställningen i samband med seminariet var stort som vanligt och presentationerna hölls i åtta parallell sessioner. Åtta presentationer hölls av internationella seminariedeltagare, varav två av finländare.

Johanna Nyberg

­

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja, DI

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Keskinen

SKTY:N hallitus

Puheenjohtaja/

Ordförande

Heikki Lonka

Granlund Oy

Malminkaari 21, PL 59, 00701 Helsinki

puh. 050-3504297

heikki.lonka@granlund.fi

1. varapuheenjohtaja/

1. viceordförande

Antti Korte, Raision kaupunki,

tekninen keskus

PL 100, 21201 Raisio

puh. 02 4343409, 044 7971252

antti.korte@raisio.fi

2. varapuheenjohtaja/

2. viceordförande

Timo Paavilainen

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

PL 36 (Panuntie 6), 00621 Helsinki

puh. 0400 569 106

timo.paavilainen@yit.fi

­

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja, DI

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Keskinen

SKTY:N hallitus

Puheenjohtaja/

Ordförande

Heikki Lonka

Granlund Oy

Malminkaari 21, PL 59, 00701 Helsinki

puh. 050-3504297

heikki.lonka@granlund.fi

1. varapuheenjohtaja/

1. viceordförande

Antti Korte, Raision kaupunki,

tekninen keskus

PL 100, 21201 Raisio

puh. 02 4343409, 044 7971252

antti.korte@raisio.fi

2. varapuheenjohtaja/

2. viceordförande

Timo Paavilainen

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

PL 36 (Panuntie 6), 00621 Helsinki

puh. 0400 569 106

timo.paavilainen@yit.fi