SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

På Svenska

SKTY:s styrelse hade möte i Tammerfors i slutet av augusti. På mötet diskuterades bl.a. responsen från kommunalteknikdagarna i Åbo, lade upp planer och idéer inför dagarna i Mariehamn samt pla…