SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

Yksi erikoisimmista laitteista Amerikan kuntatekniikan näyttelyssä oli kuumaa kiviainesta ja bitumia sekoittava asfaltin paikkauslaite, jossa kuljet…