KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Yhdistyksen hallitus sekä AVK:n edustajat Leif Lindbom ja Mika Nurmi Suomesta sekä Bo Ellerup (Senior product manager) Tanskasta  dn1800 luistiventtiilin edessä.
Yhdistyksen hallitus sekä AVK:n edustajat Leif Lindbom ja Mika Nurmi Suomesta sekä Bo Ellerup (Senior product manager) Tanskasta dn1800 luistiventtiilin edessä.

Avoimella keskustelulla
jatkuvaan kehitykseen

 Yhdistyksemme hallitus kävi tutustumassa maailman suurimman venttiilivalmistajan AVK:n toimintoihin Tanskassa. Kuten aiemminkin on tullut esiin, olemme ottaneet yhdistyksemme yhdeksi strategiaksi alamme kehittämisen suorilla keskusteluilla valmistajien ja loppukäyttäjien välillä.

Hallituksemme edustaa kattavasti koko Suomen loppukäyttäjiä eli vesilaitostoimijoita. Yhdistyksemme tapahtumissa keskustelemme ja kuulemme tapahtumista suoraan kentältä, operatiivisesta toiminnasta. Eli tätä viestiä on tarkoituksemme viedä suoraan valmistajille ja palvelun tuottajille.

Tätä suoraa keskustelua varten hallituksemme siis vieraili yli puolen vuoden valmistelujen jälkeen AVK:n päätoimipisteessa Århus:ssa Tanskassa 28.-30.8.2016. AVK toimii nykyään yli 80 maassa, joissa toimintoja on yli 90 toimipisteessä. Kuitenkin AVK on edelleen perheyritys, jonka strategiana on toimia maailmanlaajuisesta ja paikallisesti kuunnellen loppukäyttäjiä mahdollisemman tarkasti. Yhteiset strategiset näkökohdat varmistivat onnistuneen vierailun!

Yli 200 reseptiä

omaan kumituotantoon

Kuten muissakin laatuun keskittyvissä yrityksissä, myös AVK:ssa on läpinäkyvyys ja tuote- sekä valmistuserien aukoton jäljitettävyys itsestään selvyys. AVK käyttää venttiilien runkojen valmistukseen 120 tonnia valurautaa viikossa.

Jokainen runko on merkattu valmistuserän ja tehtaan tiedoilla. AVK:n oma kumitehdas valmistaa raakakumista ja synteettisestä kumista yli 200 reseptillä kumituotteita mm. AVK:n venttiileihin, mutta 60% tuotannosta myydään muille valmistajille. Jokainen kumierä on jäljitettävissä lähdemaan tuotantopisteeseen asti.

Saimme konkreettisesti todeta, miten tarkkaa haluttujen ominaisuuksien valmistaminen on – kumitehtaan esittelijä Vibeke Juhl antoi meille tutustuttavaksi kaksi pientä kumipalloa. Molemmat tuntuivat käsissä samanlaisilta, mutta toisessa oli 3 % enemmän yhtä polymeeriä kuin toisessa. Kun pallot pudotti, toinen pomppaisi todella hyvin, toinen ei lainkaan. Todellinen laatu siis saadaan aikaan tieteellisen tarkalla toiminnalla.

AVK pyrkii tuotteissaan mahdollisimman korkeaan laatuun ja mm. tästä syystä heillä on GSK-sertifikaatti (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz) pinnoituksen osalta. Sertifikaatin mukaisesti toteutetaan myös omavalvontaa: epoksipinnoitteeseen tiputetaan metrin pituisesta putkesta painava luoti – pinnoitteeseen saa tulla jälki, mutta se ei saa vaurioitua. Pinnoitusta myös pyyhkäistään valkoisella liinalla ja voimakkaalla liuottimella – liinaan ei saa jäädä mitään jälkeä.

Tuotannossa on käytössä leijupetimenetelmä, jossa pinnoitettavat osat esilämmitetään ja upotetaan epoksipulveriin. Siten saadaan paras mahdollinen pinnoituslaatu. Muiden standardien osalta AVK:lla on kaikki merkittävimmät kansainväliset ja kansalliset stardardit ja hyväksynnät käytössä. Tämä mahdollistaa toiminnan globaalilla tasolla.

Saneerausta lisääntyessä

tilanteen monimutkaistuvat

Venttiililit valmistetaan totta kai, standardien mukaisesti. Eli mm. paineenkesto toispuoleisessa paineessa on varmistettu. Ja laitokset kilpailuttavat hankintansa standardien vaatimusten mukaisesti.

Mutta onko standardi ajan tasalla? Keskustelimme pitkään loppukäyttäjien osalta havaituista erikoisista tilanteista. Standardi on laadittu uudisrakentamisen periaatteiden mukaisesti. Venttiilien toisella puolella on paine, toisella ei, kunnes käyttöönotto lähestyy eli toiselle puolelle tulee koeponnistuspaine ja lopulta normaalipaine.

Mutta saneerausten lisääntyessä tilanteet monimutkaistuvat. Ensin suljettavan venttiilin molemmin puolin on paine, sitten toisella puolella. Uudisrakentamista vastaavasti suljetulle puolelle tulee myöhemmin koeponnistuspaine ja sitten normaalipaine. Mutta aluesaneerauksessa voikin tilanne tästä jatkua. Eli nyt paine katoaakin toiselta puolelta venttiiliä, kunnes sinnekin tulee koeponnistuspaine ja sitten normaalipaine.

Tässä tilanteessa onkin huomattu ongelmia eli standardien mukaan valmistetut venttiilit ovatkin joissain tapauksessa alkaneet vuotamaan. Epäilyjä on vahvistettu laitosten omissa testeissä, joissa edellä kuvattua venttiilin molemmin puolin muuttuvaa painetta on testattu. Ja venttiileissä on todellakin todettu vuotamista. Tämä ei ole rajoittunut yhden valmistajan venttiiliin ja kuten todettu, vuotaneet venttiilit oli valmistettu standardien mukaisesti. AVK:n venttiilit on suunniteltu, valmistettu ja testattu toimimaan sekä olemaan tiiviitä ilman painetta. Siten paine ei ole tiiviyteen vaikuttava tekijä AVK:n venttiileissä.

Tästä mielenkiintoisesta havainnosta keskustelimme pitkään ja AVK:n edustajat halusivat selvitystyön jatkuvan. Tässä on KPM:llä mahdollisuus eli puolueettomana ja ilman omaa eturistiriitaa selvittää asiaa useamman valmistajan kanssa.

Jatkomenettelyjä ei ole vielä sovittu, mutta asiaa työstetään hallituksessa sekä tuodaan esiin Imatran koulutuspäivillä jäsenistön näkemysten kartoittamiseksi. KPM voisi toimia asiassa fasilitaattorina, mutta ei toteuttajana. Koska yhdistyksellämme ei ole vakituista henkilöstöä eikä tiloja, meidän olisi järkevintä toimia selvityksen puolueettomana ohjaajana. Tämä palvelee koko Suomen infra-arkkinaa, joka kaiken kaikkiaan on laatulähtöinen, kuten myös esimerkiksi AVK.

Tämä on itse asiassa niin mielenkiintoinen mahdollisuus että meidän pitää tapaamisissamme pohtia, olisiko tässä KPM:n tulevaisuuden polku – konkreettisesti viedä eteenpäin vesihuollon operatiiviseen toimintaan liittyvää kehitystä.

Fasilitaattorina toimiminenkin vaatii kuitenkin resursseja, mutta oikein organisoituna pystymme vahvan jäsenistömme osallistuvalla tuella selviämään tästä tehtävästä – jos siis niin haluamme. Tätä ei kuitenkaan päätä hallitus vaan te, jäsenemme.

Työvaliokunnat

jälleen toimimaan?

Yhdistyksemme alkuvuosina työvaliokuntatoiminta oli aktiivista. Tätä voisimme herättää henkiin näiden selvitysasioiden mukana. Työvaliokunnat edellyttävät kuitenkin jäsenistön aktivoitumista eli muitakin osallistumaan kuin vain hallituslaiset.

Jäsenistöstämme löytyy alamme huippuammattilaisia ja teidän avulla, esim. työvaliokunnat voisivat oikeasti ja nopeasti viedä alaamme eteenpäin. Tällä toiminnalla lunastaisimme myös sen tehtävän, joka meille kuuluu tai tulisi kuulua – SE järjestö, minkä puoleen Suomessa käännytään, kun operatiivisesta vesihuollosta on kysymys!

Kuten itse tiedätte, totuus on se, että mistään muusta organisaatiosta ei löydy sitä tietotaitoa kuin meiltä löytyy.

Kun tämä lehti ilmestyy ja luet tätä, ovat Imatran koulutus- ja neuvottelupäivät tuore ja lämmin muisto osallistuneiden mielessä. Jos et päässyt paikalle, seuraavassa lehdessä on päivien yhteenvetoa ja nettisivustollamme materiaalia. Ottakaa työpaikoillanne myös jo nyt puheeksi maaliskuun kevätristeily, se on edessä nopeammin kuin huomaattekaan!

Risteilylle on paikkoja vain noin sata ja koska se toteutetaan yhteistyössä FiSTT:n eli Suomen kaivamattomien tekniikoiden yhdistyksen kanssa, paikat varataan varmasti hyvinkin nopeasti. Koitamme aloittaa ilmoittautumismenettelyt vielä tämän vuoden puolella. Tästäkin lisää seuraavassa Kuntatekniikassa!

Yhteisellä asialla,

vesihuollon puolesta,

Sami Sillstén Yhdistyksen puheenjohtaja

Kombi-/ryhmäventtiili, jossa joka suuntaan näyte-/huuhteluhaarat ja keskellä paloposti. Esimerkiksi Norjassa käytetään yksinomaan kombiventtiilejä ja ne asennetaan kaivoihin. Tämä vaatii hieman suuremman alkuinvestoinnin, mutta murto-osaan jäävät kunnossapito-kustannukset, kun kaivutyöt vähenevät dramaattisesti. Pitkällä aikavälillä - järkeä vai ei?

Kööpenhaminan paloposti mallia AVK.

Kööpenhaminan Tivoli, maailman toiseksi vanhin huvipuisto loisteliaassa iltavalaistuksessaan - illan päättää upea musiikki- ja valoshow!

KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalaisten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden yhteistoiminnan ja ammattitaidon kehittämiseksi. Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli yritysjäseniä 83.

KUNTIENPUTKIMESTARIT.FI

Puheenjohtaja

Sami Sillstén,

puheenjohtaja.kpm@gmail.com

puh. 050 466 9114

Sihteeri

Markku Ala-Kihniä

sihteeri.kpm@gmail.com

puh. 050 466 9120

KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalaisten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden yhteistoiminnan ja ammattitaidon kehittämiseksi. Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli yritysjäseniä 83.

KUNTIENPUTKIMESTARIT.FI

Puheenjohtaja

Sami Sillstén,

puheenjohtaja.kpm@gmail.com

puh. 050 466 9114

Sihteeri

Markku Ala-Kihniä

sihteeri.kpm@gmail.com

puh. 050 466 9120