kiertotalous

Muovijätteet päätyvät kokonsa ja laatunsa puolesta omiin karsinoihinsa ja siitä ne viedään edelleen jalostettavaksi.

Ekokem tähtää kansainvälisille markkinoille

Kiertotalouskylä on käyntikortti

Ekokemillä on uus…