YHDYSKUNTA

Asuntokatu oli osoitettu pyöräbulevardiksi, mikä oli hyvin toimiva ratkaisu.

Kaupunkipyörät ovat arkea Pohjois-Amerikan suurkaupungeissa

Fillarilla mahtuu Ameriikan raiteille

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY j…