Aluetietomalli ja 4D-mallinnus parantavat suunnittelun laatua

Aika on se neljäs D

Olemassa oleva ympäristö ja rakenteet tietomallinnetaan, jotta näitä aineistoja voidaan hyödyntää lähtötietona tietomallintamalla tehtävässä uu…