SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

SKTY:n hallitus kokoontui Tampereella

SKTY:n hallitus kokoontui elokuun lopulla Tampereella ja ihaili kokouksen jälkeen tamperelaista maisemaa hotelli Tornin yläkerroksesta. Tosin elokuun lopun ainoa sateinen päivä pilasi hiukan näkyvyyttä. Kokouksessa tarkasteltiin Turun Kuntatekniikan päivien palautteita, ideoitiin parannuksia Maarianhaminaa varten ja suunniteltiin julkaisu- ja kurssitusasioita.

Uusiksi jäseniksi hallitus hyväksyi Jari Lahtisen FCG:ltä, Annina Lehikoisen SITO Oy:ltä, Emilia Tommilan Tampereelta ja Mika Tulimaan Rudus Oy:ltä. Jäsenmäärä lähestyy näin jäsenrekisterin puhdistuksen jälkeen taas kahdeksaasataa. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran linjaseminaariinsa lokakuun alkupuolella.

Hallituksen kokousta edelsi iso infopaketti Tampereen ajankohtaisista hankkeista, kun tilaajapäällikkö Risto Laaksonen esitteli niitä hallitukselle Eija Muttonen-Mattilan avustuksella. Tampereella on suuret kasvutavoitteet väkilukunsa suhteen ja tämä luonnollisesti vaikuttaa myös rakentamiseen.

Rantatunnelin allianssihanke on jo käynnissä ja sen suhteen odotetaan jo positiivisia kustannustuloksia. Tunnelin päälle suunnitellaan Ranta-Tampellan asuinaluetta. Asemakeskus etenee suunnittelusta todennäköiseen rakentamiseen ja Ratinan kauppakeskusalue on jo rakenteilla. Avajaisia kauppakeskuksella vietetään ensi vuonna.

Useat uudet tai täydentämisrakentamisen kohteena olevat asuinalueet rakentuvat suunnitellun raitiotiehankkeen varrelle. Raitiotie kulkisi nykysuunnitelmien mukaan koko Tampereen halki Hervannasta Lentävänniemeen. Tampereen Fin­- laysonin alueella sijaitsevassa Galleria Nottbeckissa on avattu Aikamatka 2030-näyttely. Jos kaupungissa käy, niin galleriassa kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa Tampereen kaupunkikeskustan tulevaisuuteen.

SKTY järjestää Lahdessa Syys­päivät lokakuun 19.–20. päivä. Ohjelmaan kannattaa tutustua ja ilmoittautua mukaan SKTY:n verkkosivuilla kuntatekniikka.fi/skty-2/. Paikkana on Solo Sokos Hotel Seurahuone.

Lahdessa tavataan

Jyrki Vättö

Kuntatekniikan tapahtumatarjonta laajenee

Suomen alkavaa syksyä on värittänyt kaksi keskustelunaihetta. Miten saadaan aikaan tuottavuusloikka ja mihin sijoitetaan tulevat uussuomalaiset. Ensimmäiseen eli tuottavuusloikkahaasteeseen on etsitty ratkaisua julkisen puolen palkkojen alentamisesta ja työajan pidennyksestä. Käytännössä siis kyse on kustannusten alentamisesta tehtyä tuntia kohti. Toiseen eli maahanmuuttoon ratkaisuna on ensin löytää majoitus tänne tuleville ja sen jälkeen mielekästä tekemistä.

Kuntatekniikan osaajilla ei ole patenttiratkaisua asiaa, mutta meillä on paljon mahdollisuuksia joilla voimme vähentää kuntien menotaakkaa. Yhtenä mahdollisuutena on digitekniikan ja digitaalisuuden käyttöönotto laajamittaisesti kuntatekniikassa. Kuntien budjetista pieni osa on suoraan kuntatekniikan hallussa, mutta edelleen jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon eriytyvät organisaatiot tarvitsevat kuntatekniikkaa toiminnassaan. Tällöin kuntatekniikan osaajista nousevat esille ne, jotka luontevasti osaavat digitaalisuuden niin tekniikan kuin palveluiden puolella.

SKTY tukee tässä kaikkia Suomen kuntia järjestämällä Tiedonhallinnan syyspäivät Lahdessa 19.–20. lokakuuta. Asiantuntijat kertovat meille, miten voimme tehdä tuottavuusloikan tiedon hallinnalla ja tiedonhallinnalla. Tiedonhallinta rakentamisen kulmakivenä ja tiedon hallinta toiminnanohjauksen perustana ovat syyspäivien syvintä ydintä, mikä jokaisen kuntatekniikan ammattilaisen pitää tulevaisuudessa hallita.

SKTY lähtee myös kuntakierrokselle yhdessä Proxion Oy:n kanssa kertomaan rakentamisen digitaalisaatiosta. Paikkakunnat ja päivät ovat 25.11. Helsinki, 3.12. Kuopio, 9.12. Oulu ja 16.12. Tampere.

SKTY:n hallitus kokoontui Tampereella 26.8. ja sai päivityksen Tampereen hankkeisiin kokouksen ohessa. Pitää todeta, että mansessa tapahtuu. Tulee tunnelia ja raitiotietä niin, että maalaispoika kohta ihmettelee miten liikkua Tampesterin maisemissa. Tutustumisen ohella tehtiin myös päätöksiä, joista yhtenä oli pätevyys eli etenemme kuntatekniikan pätevyysasiassa pohdinnasta toteutuksen suuntaan.

Turun Kuntatekniikan päivillä esitelmöitsijöiden esitykset arvioitiin kuulijoiden toimesta ja nyt olemme lähettäneet palautteet kaikille esiintyjille. Päivät onnistuivat esitysten osalta hyvin ja esitysten sisältöjen keskiarvot olivat yli neljän asteikolla 0–5. Lähes samaan päästiin myös hyödyllisyydessä omassa työssä ja esitelmöitsijän suosittelussa. Avoimista kommenteista voi päätellä päivien esityksiä erittäin ajankohtaisiksi, ammatillisiksi ja tulevaisuutta luotaaviksi. Nyt on paikallaan kiitos kaikille palautteen antaneille.

Jokaisen on siis hyvä miettiä jo ensi kesän Maarianhaminan kuntatekniikan päivien esityksiä ja ehdotella aiheita toimistolle. Tulemme kehittämään arviointia ja parannamme päiviä nyt saadun palautteen perusteella. Luennoitsija voi siis saada päivillä vertaispalautta, mikä tänä päivänä on erityisen hyvä tapa toimia kun miettii omaa urakehitystään. Miettimään siis esityksiä ja osallistumaan!

Haluan vielä muistuttaa, että ilmoittautuminen syyspäiville on jo käynnissä verkkosivulla kuntatekniikka.fi/skty-2/syyspaivat.

Seuratkaa sivustoamme ja facebookia, jossa tiedotamme muistakin tapahtumista.

Petri Koivula

Kuntatekniikan tapahtumatarjonta laajenee

Suomen alkavaa syksyä on värittänyt kaksi keskustelunaihetta. Miten saadaan aikaan tuottavuusloikka ja mihin sijoitetaan tulevat uussuomalaiset. Ensimmäiseen eli tuottavuusloikkahaasteeseen on etsitty ratkaisua julkisen puolen palkkojen alentamisesta ja työajan pidennyksestä. Käytännössä siis kyse on kustannusten alentamisesta tehtyä tuntia kohti. Toiseen eli maahanmuuttoon ratkaisuna on ensin löytää majoitus tänne tuleville ja sen jälkeen mielekästä tekemistä.

Kuntatekniikan osaajilla ei ole patenttiratkaisua asiaa, mutta meillä on paljon mahdollisuuksia joilla voimme vähentää kuntien menotaakkaa. Yhtenä mahdollisuutena on digitekniikan ja digitaalisuuden käyttöönotto laajamittaisesti kuntatekniikassa. Kuntien budjetista pieni osa on suoraan kuntatekniikan hallussa, mutta edelleen jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon eriytyvät organisaatiot tarvitsevat kuntatekniikkaa toiminnassaan. Tällöin kuntatekniikan osaajista nousevat esille ne, jotka luontevasti osaavat digitaalisuuden niin tekniikan kuin palveluiden puolella.

SKTY tukee tässä kaikkia Suomen kuntia järjestämällä Tiedonhallinnan syyspäivät Lahdessa 19.–20. lokakuuta. Asiantuntijat kertovat meille, miten voimme tehdä tuottavuusloikan tiedon hallinnalla ja tiedonhallinnalla. Tiedonhallinta rakentamisen kulmakivenä ja tiedon hallinta toiminnanohjauksen perustana ovat syyspäivien syvintä ydintä, mikä jokaisen kuntatekniikan ammattilaisen pitää tulevaisuudessa hallita.

SKTY lähtee myös kuntakierrokselle yhdessä Proxion Oy:n kanssa kertomaan rakentamisen digitaalisaatiosta. Paikkakunnat ja päivät ovat 25.11. Helsinki, 3.12. Kuopio, 9.12. Oulu ja 16.12. Tampere.

SKTY:n hallitus kokoontui Tampereella 26.8. ja sai päivityksen Tampereen hankkeisiin kokouksen ohessa. Pitää todeta, että mansessa tapahtuu. Tulee tunnelia ja raitiotietä niin, että maalaispoika kohta ihmettelee miten liikkua Tampesterin maisemissa. Tutustumisen ohella tehtiin myös päätöksiä, joista yhtenä oli pätevyys eli etenemme kuntatekniikan pätevyysasiassa pohdinnasta toteutuksen suuntaan.

Turun Kuntatekniikan päivillä esitelmöitsijöiden esitykset arvioitiin kuulijoiden toimesta ja nyt olemme lähettäneet palautteet kaikille esiintyjille. Päivät onnistuivat esitysten osalta hyvin ja esitysten sisältöjen keskiarvot olivat yli neljän asteikolla 0–5. Lähes samaan päästiin myös hyödyllisyydessä omassa työssä ja esitelmöitsijän suosittelussa. Avoimista kommenteista voi päätellä päivien esityksiä erittäin ajankohtaisiksi, ammatillisiksi ja tulevaisuutta luotaaviksi. Nyt on paikallaan kiitos kaikille palautteen antaneille.

Jokaisen on siis hyvä miettiä jo ensi kesän Maarianhaminan kuntatekniikan päivien esityksiä ja ehdotella aiheita toimistolle. Tulemme kehittämään arviointia ja parannamme päiviä nyt saadun palautteen perusteella. Luennoitsija voi siis saada päivillä vertaispalautta, mikä tänä päivänä on erityisen hyvä tapa toimia kun miettii omaa urakehitystään. Miettimään siis esityksiä ja osallistumaan!

Haluan vielä muistuttaa, että ilmoittautuminen syyspäiville on jo käynnissä verkkosivulla kuntatekniikka.fi/skty-2/syyspaivat.

Seuratkaa sivustoamme ja facebookia, jossa tiedotamme muistakin tapahtumista.

Petri Koivula