ICT

Liiteri palvelee viranomaisia ja kansalaisia

Tiedot rakennetusta ympäristöstä kootaan helposti saataville

Uuteen Liiteri-palveluun on koottu sekä viranomaisia että yksityisiä kansalaisia palvelevaa tietoa rakennetusta ympäristöstä. Viranomaisille tulee helposti saataville koottua tietoa sekä pitkän aikavälin suunnitteluun että yksittäisten asioiden hoitamiseen. Kansalaiset saavat palvelusta asuinalueeseensa tai vapaa-ajan ympäristöönsä liittyvää informaatiota.

Teksti Kaarina Vartiainen

Maankäytön suunnittelussa, rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa hyödynnetään paikkatietoja ja erilaisia tietojärjestelmiä niin päivittäisten rutiinien hoidossa kuin isoja päätöksiäkin valmisteltaessa. On tärkeää, että käytettävät järjestelmät ovat mahdollisimman toimivia, helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia.

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe) toteutetaan uusia asumiseen ja rakentamiseen liittyviä sähköisiä palveluja. Yksi niistä on tietopalvelu Liiteri, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri on ollut pilottikäytössä kesäkuusta lähtien ja avautuu kaikkien käyttöön loka-marraskuussa.

Liiteriin varastoidaan tietoa

rakennetusta ympäristöstä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa internet-palveluidensa kautta paljon erilaisia tietosisältöjä ja paikkatietoja rakennetun ympäristön aihepiireistä. Valtakunnalliset alueidenkäytön tietojärjestelmät ovat kuitenkin vaikeakäyttöisiä ja teknisesti vanhentuneita, ja tiedontarvitsijat ja heidän tarpeensa ovat moninaistuneet. Liiteri korvaa vanhat järjestelmät ja tarjoaa uutta tietosisältöä rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneille.

Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot helposti kaikkien saataville. Liiterissä eri aineistoja ja aihepiirejä voi vapaasti yhdistellä keskenään, ja niistä on helppo tulostaa esimerkiksi karttoja. Monet koko maan kattavat tiedot löytyvät Liiterin avulla yhdestä osoitteesta, eikä siirtymiä eri tietojärjestelmien välillä tarvitse tehdä.

Liiterin tietosisältö koostuu Suomen ympäristökeskuksen ja muiden tiedontuottajien kokoamasta tilasto- ja paikkatiedosta. Lisäksi Liiteriin on luotu täysin uutta sisältöä muun muassa yhdyskuntarakenteen eheydestä, kaupan alueista, viherrakenteesta ja rakentamisen suunnitelmallisuudesta.

Liiterin avoimet tietosisällöt tarjotaan kaikille käyttäjille maksutta. Liiterin maksullisessa versiossa on käytössä laajempi tietosisältö ja enemmän toiminnallisuuksia. Liiteri on rakennettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön ja Sito Oy:n kanssa.

Yleiskaavapalvelu

kattaa koko maan

Liiteri-palveluun liittyy olennaisesti uusi Yleiskaavapalvelu, jossa on paikkatietoja yleiskaavoista koko maan kattavasti. Aineisto sisältää yleiskaavakartat, kaavojen hakemistokartan ja eri kaavojen keskeisimmät ominaisuustiedot sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Yleiskaavatilanne kattaa maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavat vuodesta 2000 lähtien sekä voimassa olevat vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat.

Yleiskaavat on kerätty kunnista ja konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoista. Liiteri-palvelun kautta on mahdollista katsella yleiskaavapalvelun aineistoja. Yleiskaavapalvelun aineistot ovat saatavissa myös WMS/WFS rajapinnan kautta, jolloin niitä voi hyödyntää muissa karttapalveluissa ja työpöytäsovelluksissa.

Yleiskaavapalvelun aineistoa päivitetään neljä kertaa vuodessa, ja palvelun käyttö on maksullista.

Työkalu ja aineistoja

laajalle joukolle

Liiteri on suunnattu erityisesti maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa työskenteleville viranomaisille ja yrityksille. Sen ensisijainen tehtävä on tukea maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjen tehtävien hoitamista. Palvelu helpottaa alueidenkäytön suunnittelijoiden, kaavoittajien, konsulttien sekä tutkijoiden työtä.

Monista aineistoista löytyy pitkiä aikasarjoja, joita tarkastelemalla voi hahmottaa eri ilmiöiden kehitystä ja peilata niitä tulevaisuuden suunnitelmiin. Liiterin tietoaineistoja voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa ja sen seurannassa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa sekä rakennetun ympäristön tilan seurannassa.

Liiteri tarjoaa myös kansalaisille helppokäyttöistä ja ymmärrettävää tietoa elinympäristöstä. Palvelun avulla voi tarkastella esimerkiksi tietyn asuinalueen tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön rakentamiseen, palveluiden sijaintiin tai virkistysalueisiin liittyviä tietoja.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/liiteri

Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa.

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Yleiskaavapalvelussa on paikkatietoa yleiskaavoista koko maan kattavasti. Lähde: SYKE:n Elinympäristön tietopalvelu Liiteri / 16.9.2015, yleiskaava-aineisto on kerätty kunnilta, konsulteilta, ELY-keskuksilta ja SYKEltä.
Yleiskaavapalvelussa on paikkatietoa yleiskaavoista koko maan kattavasti. Lähde: SYKE:n Elinympäristön tietopalvelu Liiteri / 16.9.2015, yleiskaava-aineisto on kerätty kunnilta, konsulteilta, ELY-keskuksilta ja SYKEltä.
Liiterissä eri aineistoja ja aihepiirejä voi vapaasti yhdistellä keskenään, ja niistä on helppo luoda karttoja. Lähde: SYKEn Elinympäristön tietopalvelu Liiteri / 16.9.2015, © YKR/SYKE ja TK 2015.
Liiterissä eri aineistoja ja aihepiirejä voi vapaasti yhdistellä keskenään, ja niistä on helppo luoda karttoja. Lähde: SYKEn Elinympäristön tietopalvelu Liiteri / 16.9.2015, © YKR/SYKE ja TK 2015.