HANKINNAT

Kierrätettävyyttä voidaan pitää hankinnan pisteytyksen perusteena

Ympäristötavoitteet hankintalain ytimessä

Eduskunnan käsittelyssä olevan julkisia hankintoja koskevan lakiesityksen keskeinen tavoite on, että ym…