VESIHUOLTO

Väitöskirja: Vesi-insinöörit arvojen välittäjinä

Infrastruktuurien hallinta muodostaa kivijalan kestävälle tulevaisuudelle

Vesihuollon suunnittelun ja hallinnan kautta välitetään arvoja ympäröivään yhteiskunt…