VESIHUOLTO

Oleellista on käytettävien materiaalien kelpoisuus juomavesijärjestelmiin

Standardisointi varmistaa putkistosaneerausten laadun

Vesi- ja viemäriverkostot edustavat merkittävää omaisuusmassaa, jonka rapautumi…