HANKINNAT

Selvitysvelvollisuudet laajenevat

Tilaajavastuu tiukentuu

Tilaajan vastuu selvittää alihankkijan toimia lisääntyy syyskuun alussa. Tilaajavastuulain tiukennukset koskevat muun muassa hankittavia selvityksiä ali…