SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

Johanna Nyberg

Hantering av data som tema på höstdagarna

Höstdagarna ordnas i år den 19-20 oktober i Lahtis. Temat för i år är hantering av data, som får en allt större och större roll inom kommunerna. Hanter…