YHDYSKUNTA

Uusi Fisu-verkosto tukemaan yhteistä kehitystyötä

Resurssien viisas käyttö tuo kunnalle kilpailuetua

Kunnat voivat päästä nykyistä viisaampaan resurssien käyttöön Sitran luoman resurssiviisauden toimintamallin avulla. Ne voivat tehdä…