ILMASTO

Maankäytöllä keskeinen rooli

Kuntien ilmastotyö murroksessa

Kuntaliitossa on selvitetty ympäristöministeriön rahoituksella miten kunnissa ja maakunnissa viime vuosina ahkerasti laaditut ilmastostrategiat ja niissä a…