TEKNISET PALVELUT

Jatkuvuuden hallinnassa kehitettävää

Kunnalliset palvelut häiriöttömiksi ja toimintavarmoiksi

Toimintaympäristön jatkuva muuttuminen vaatii yhä enemmän huomiota palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen. Kunt…