TEKNISET PALVELUT

Kaukolämmön kilpailukyky ei huoleta

EU rajoittamassa 1–50 megawatin voimaloiden päästöjä

Uusi EU-direktiivi asettaa 1–50 megawatin voimalaitosten ilmastopäästöille raja-arvot, kiristää päästöjen seurantav…