HANKINNAT

Päämääränä käyttäjälle selkeämpi rakenne

Esitystä hankintalaiksi odotetaan

Asiantuntijaryhmän ehdotus hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi valmistui toukokuussa. Hankintayksiköt, yritykset ja muut asi…