SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

På svenska

Snart är hösten här och kalendrarna börjar fyllas igen efter att sommarsemestrarna är över. Det verkar som om det finns allt mera att göra år för år, men kanske det är för att vi vill veta allt mer om vår omgivning och behärska den information vi har i en allt större grad. Nuförtiden har vi mycket mera tillgänglig information om vår omgivning och allt bättre redskap att behärska informationen. Detta är just nu mycket aktuellt inom kommunaltekniken.

Hösten inom Finlands Kommunaltekniska förbund betyder alltid att höstdagarna närmar sig. I år fokuserar vi på just detta med att behärska vår omgivning allt bättre och all den information som är tillgänglig. Höstdagarna ordnas i Lahtis den 17-18.10 och temat för dagarna är Asset Management. På dagarna lanseras FKTF:s handbok om Asset Management. Kom ihåg att anmäla dig till höstdagarna som troligen är de mest lärorika dagarna under hela hösten!

Kursen för arbete på gatuområde fortsätter igen in november. Målet är att sprida samma goda kunskap och arbetsmetoder i hela landet. Kom med på kursen ifall du inte ännu gått kursen!

Respons efter dagarna Mariehamn

Innan vi kör igång med hösten så ska vi ännu ta en liten blick tillbaka på Kommunaltekniska dagarna i Mariehamn och på responsen som vi fick. Från arrangörernas synvinkel var dagarna verkligen lyckade. Deltagarantalet (ca 300 deltagare) översteg förväntningarna och vi var speciellt nöjda med att ha kunnat erbjuda internationella föreläsningar för deltagarna både i form av Key Note-presentationen och som en del av seminariet.

70 deltagare svarade på responsformuläret vi skickade ut och gav dagarna ett medeltal på ca 4 (skala 1-5). Allt som allt kan vi konstatera att deltagarna var nöjda över programmet men det uppstod en del problem gällande logistiken och tidtabellerna. Och visst var det lite knepigt att få pusslat ihop de långa resorna till Mariehamn och ett omfattande program som inte skulle ta mera än två dagar. Men vi lär oss av detta till nästa gång.

Nu är det dags att lämna dagarna i Mariehamn bakom oss och blicka framåt till de nästa Kommunaltekniska dagarna som ordnas i Jyväskylä den 11-13 maj 2017. Skriv in datumet i kalendern redan nu!

Sensommarhälsningar,

Johanna Nyberg

@JHNyberg

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

JÄRJESTÖASSISTENTTI

Maarit Mäki-Rayo

järjestöassistentti, FK

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 050 3075077

maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Tienvieri

SKTY:N hallitus

Puheenjohtaja/

Ordförande

Heikki Lonka

Granlund Oy

Malminkaari 21, PL 59, 00701 Helsinki

puh. 050-3504297

heikki.lonka@granlund.fi

1. varapuheenjohtaja/

1. viceordförande

Kirsi Rontu,Keravan kaupunki,

Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos

PL 123, 04210 Kerava

puh. 040 318 2888

kirsi.rontu@kerava.fi

2. varapuheenjohtaja/

2. viceordförande

Timo Paavilainen

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

PL 36 (Panuntie 6), 00621 Helsinki

puh. 0400 569 106

timo.paavilainen@yit.fi

Pasi Heikkilä

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90140 Oulu

puh. 044 703 2122

pasi.heikkila@ouka.fi

Pekka Henttonen

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Kasarmikatu 21,

00130 HELSINKI

puh. 0500 608387

pekka.henttonen@hel.fi

Harri Tanska, Espoon kaupunki

Tekninen ja ympäristötoimi Kaupunkitekniikan keskus

PL 49, 02070 Espoon kaupunki

puh. 050 383 3209

harri.tanska@espoo.fi

Hannele Portman

Joensuun kaupunki,

Tekninen keskus

Muuntamontie 6, 80100 Joensuu

puh. 050 436 0528

hannele.portman@jns.fi

Juha Kantanen

Jyväskylän kaupunki,

Maankäyttö,

PL 233, 40101 Jyväskylä,

puh. 050 583 2538

juha.kantanen@jkl.fi

Henry Westlin, Vantaan kaupunki,

Kuntatekniikan keskus,

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 09 8392 2427

henry.westlin@vantaa.fi

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

JÄRJESTÖASSISTENTTI

Maarit Mäki-Rayo

järjestöassistentti, FK

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 050 3075077

maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Tienvieri

SKTY:N hallitus

Puheenjohtaja/

Ordförande

Heikki Lonka

Granlund Oy

Malminkaari 21, PL 59, 00701 Helsinki

puh. 050-3504297

heikki.lonka@granlund.fi

1. varapuheenjohtaja/

1. viceordförande

Kirsi Rontu,Keravan kaupunki,

Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos

PL 123, 04210 Kerava

puh. 040 318 2888

kirsi.rontu@kerava.fi

2. varapuheenjohtaja/

2. viceordförande

Timo Paavilainen

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

PL 36 (Panuntie 6), 00621 Helsinki

puh. 0400 569 106

timo.paavilainen@yit.fi

Pasi Heikkilä

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90140 Oulu

puh. 044 703 2122

pasi.heikkila@ouka.fi

Pekka Henttonen

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Kasarmikatu 21,

00130 HELSINKI

puh. 0500 608387

pekka.henttonen@hel.fi

Harri Tanska, Espoon kaupunki

Tekninen ja ympäristötoimi Kaupunkitekniikan keskus

PL 49, 02070 Espoon kaupunki

puh. 050 383 3209

harri.tanska@espoo.fi

Hannele Portman

Joensuun kaupunki,

Tekninen keskus

Muuntamontie 6, 80100 Joensuu

puh. 050 436 0528

hannele.portman@jns.fi

Juha Kantanen

Jyväskylän kaupunki,

Maankäyttö,

PL 233, 40101 Jyväskylä,

puh. 050 583 2538

juha.kantanen@jkl.fi

Henry Westlin, Vantaan kaupunki,

Kuntatekniikan keskus,

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 09 8392 2427

henry.westlin@vantaa.fi