KUNTATEKNIIKAN SAAVUTUKSET

PKS katutyöt-koulutuksen saa vuosittain 1000 henkilöä

Katutyöt-koulutukselle oli huutava tarve

Kuntatekniikan Saavutuksen voittanut PKS katutyöt-koulutus syntyi aikoinaan kahdesta tarpeesta: Helsinki tarvitsi lisää koulutusta ja Espoo-Vantaa-Kauniainen halusivat välttää kuntaliitoksen syntymisen.

Koulutukselle on edelleen kova tarve, sanovat PKS katutyöt-koulutuksen vetäjät Pekka Ikonen (vas.), Petri Ojala ja Veli Keski-Kohtamäki. Porukasta puuttuu Jyrki Vättö Vantaalta.
Koulutukselle on edelleen kova tarve, sanovat PKS katutyöt-koulutuksen vetäjät Pekka Ikonen (vas.), Petri Ojala ja Veli Keski-Kohtamäki. Porukasta puuttuu Jyrki Vättö Vantaalta.

Teksti Markku Vento

Helsingissä katu- ja maanrakennustöitä tekeviä urakoitsijoita oli koulutettu jo 90-luvun puolella. Maanpinnan alla kulkee sen verran tavaraa, että pelkällä kaivurikoulu­tuksella ei enää pärjännyt.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen pääkaupungin koulutuksiin tuli kuitenkin useamman vuoden tauko. Vuonna 2005 neljän pääkaupunkiseudun kunnan edustajat tapasivat ja totesivat, että koulutusta tarvitaan: Helsingillä oli koulutusvajetta ja Espoo, Vantaa ja Kauniainen halusivat aloittaa yhteisen koulutuksen pääkaupungin kanssa.

Yhtenä lisäpontimena kolmella ympäryskaupungilla oli osoittaa, että pääkaupunkiseutu pystyy tehokkaaseen yhteistyöhön ilman kuntaliitoksiakin. Käytännössä pääkaupunkiseudun yhteinen koulutus alkoi koko alueelle ulotetun kaivutyön ja tilapäisliikennöinnin pätevyysvaatimusten hyväksymisestä.

Yhteisen kehittämisen kohteiksi otettiin mm. yhteiset menettelyt, katulupien myöntäminen, katupölyn poistoajan yhtenäistäminen ja liikennevalojen asennus ja ylläpito. Kärkihankkeiksi valikoitui kaivuutöistä aiheutuvat haitat ja töiden ohjeistamisen yhtenäistäminen. Lisäksi yhtenäiset taksat olivat tapetilla.

Kiertueella

Suomessa

PKS-koulutuksella on ollut kysyntää myös muualla maassa. PKS-iskuryhmä on käynyt vetämässä seminaareja Turussa, Tampereella, Oulussa ja Lappeenrannassa.

-Kun tuolla muualla Suomessa kierretään, huomaa että kyllä meillä on nämä asiat hyvin organisoitu, kuvailee alueidenvalvontapäällikkö Petri Ojala Helsingin rakennusvirastosta.

-Aiemmin homma toimi hyvin paikallisten urakoitsijoiden ja toimijoiden kanssa, mutta nyt alueella työskentelee tekijöitä, jotka ovat ensimmäistä kertaa yleensäkin pääkaupunkiseudulla, saati sitten kaivuuhommissa täällä, sanoo kunnossapitomestari Veli Keski-Kohtamäki Kauniaisista.

-Ja kaiken lisäksi pääkaupunkiseudulla työskentelee tänään erittäin paljon esimerkiksi virolaisia, joiden kielitaito on puutteellinen. Jatkuvasti pitää paikalle hommata työmaan vastaava mestari, jolle pitää asia selittää ja joka sitten saa selittää työntekijälleen, kuinka asiat tehdään, sanoo lupainsinööri Pekka Ikonen Espoon kaupungilta.

Pääkaupunkiseutu elää parhaillaan yhtä sotien jälkeistä vilkkainta rakennuskautta. Yksin Helsingissä myönnetään vuosittain 14.000 maankäyttölupaa.

-Kehityksen alla on omavalvonnan lisääminen, ja muutenkin tätä paperityötä siirretään verkkoon ja lupamenettelyjä pyritään yksinkertaistamaan, Petri Ojala sanoo.

Liikennejärjestelyt edelleen

suurin ongelma

Rakentamisen ja kaivuutyön puutteelliset liikennejärjestelyt ovat edelleen suurin ongelma: lupahakemuksessa suunnitelma näyttää kyllä hyvältä, mutta paikalla tehtävässä katselmuksessa liikennejärjestelyt on vain harvoin hoidettu kuten pitäisi.

-Koulutuksen keskeinen tavoite on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen ja kaupungin omaisuuden arvon turvaaminen. Koulutuspäivään tulee jokaisen eri osa-alueen - energiayhtiöt, vesilaitokset, HKL, poliisi, jne. - asiantuntijat kertomaan, jolloin koulutettavat saavat parasta mahdollista tietoa.

-Ja pintatyöskentelijät ovat meiltä vaatineet, että heille pitää räätälöidä erityisesti kohdennettua koulutusta.

Voimassaolevia PKS-katutyöpätevyys-kortteja on 2.800 kappaletta ja kortti on voimassa viisi vuotta. Viime vuosina koulutuksia on ollut vuodessa kahdeksan kappaletta ja niissä yhteensä noin 1.000 koulutettavaa. Kaiken kaikkiaan koulutuksen on läpikäynyt arviolta 8.000 työntekijää.

-Seuraava haaste onkin korttien uusimisen kehittäminen. Nykyään uuden kortin saamiseksi on käytävä koko päivän koulutus, mutta ehkä pystymme siirtämään päivityksen nettiin, jolloin se onnistuisi helpoimmin, mutta tarpeelliset päivitykset tulisivat kaikille, Pekka Ikonen pohtii.

PKS katutyöt-koulutuksen ydinryhmään kuuluvat alueidenvalvontapäällikkö Petri Ojala Helsingistä, lupainsinööri Pekka Ikonen Espoosta, kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö Vantaalta ja kunnossapitomestari Veli Keski-Kohtamäki Kauniaisista.

Faktat

PKS-katutyöt

osallistujat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

alkoi 2004 suunnittelulla

ensimmäiset kurssit 2006

jokaisella työmaala oltava ainakin yksi henkilö pätevyyskortilla

yhden päivän koulutus

aluksi yhteistyössä Oiva Akatemian kanssa

nykyään yhteistyössä Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen kanssa

vuosittain noin 1.000 koulutettavaa

kaikkiaan noin 8.000 koulutettu

pätevyyskortti voimassa 5 vuotta

Menestyksekästä yhteistyötä

Toinen Kuntatekniikan saavutus 2016 -palkinto annetaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan pääkaupunkiseudun katutöiden yhtenäistämishankkeelle ja siinä pilottina toimineelle PKS katutyöt-koulutus -yhteistoimintamallille.

Perusteena palkinnolle on neljän kaupungin menestyksekäs yhteistyö katutöiden sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi raati piti hyvänä mallin mahdollista laajentamista koko Suomeen, jolloin käytännöt eri alueilla voidaan saada samankaltaisiksi.

Faktat

PKS-katutyöt

osallistujat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

alkoi 2004 suunnittelulla

ensimmäiset kurssit 2006

jokaisella työmaala oltava ainakin yksi henkilö pätevyyskortilla

yhden päivän koulutus

aluksi yhteistyössä Oiva Akatemian kanssa

nykyään yhteistyössä Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen kanssa

vuosittain noin 1.000 koulutettavaa

kaikkiaan noin 8.000 koulutettu

pätevyyskortti voimassa 5 vuotta

Menestyksekästä yhteistyötä

Toinen Kuntatekniikan saavutus 2016 -palkinto annetaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan pääkaupunkiseudun katutöiden yhtenäistämishankkeelle ja siinä pilottina toimineelle PKS katutyöt-koulutus -yhteistoimintamallille.

Perusteena palkinnolle on neljän kaupungin menestyksekäs yhteistyö katutöiden sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi raati piti hyvänä mallin mahdollista laajentamista koko Suomeen, jolloin käytännöt eri alueilla voidaan saada samankaltaisiksi.