KUNTATEKNIIKAN SAAVUTUKSET

Kuntatekniikan saavutukset palkittiin

Lahden matkakeskus ja PKS-katutyöt palkittiin, Vantaan nuorille kunniamaininta

Ehdokkaita Kuntatekniikan saavutuksiksi kertyi tänä vuonna vain seitsemän kappaletta, mutta laatu korvasikin sitten määrän. Pääpalkinto päätettiin jakaa Lahden matkakeskuksen ja PKS katutyöt-koulutuksen kesken. Lisäksi Ylästöntien varhaisnuorisoryhmä Vantaalla sai kunniamaininnan.

Lahti sai uudesta linja-autoterminaalista wow-efektillä varustetun matkakeskuksen.
Lahti sai uudesta linja-autoterminaalista wow-efektillä varustetun matkakeskuksen.

Teksti Mika Lastikka, Riitta M. Niskanen, Anu-Liisa Rönkä

Kuvat Lassi Häkkinen, Juha Tanhua, Mikko Korhonen, Tommi Lahtola

Allianssi osoittautui tehokkaaksi tavaksi tuottaa rakennushanke

Matkakeskus on Lahden

WOW!

Lahden matkakeskuksessa toteutuu kaupungin pitkäaikainen toive saada liikennevirroille solmukohta, jossa vaihtaminen kulkumuodosta toiseen on sujuvaa. Samalla tuli luotua komea WOW-rakennus!

– Olemme ylpeitä arkkitehtien luomasta hienosta lopputuloksesta. On harvinaista, että infrahanke saa vastaavaa arvostusta arkkitehtuuria käsittelevissä julkaisuissa, kiittelee katupäällikkö Mika Lastikka.

Tuorein huomionosoitus on Suomen kuntatekniikan yhdistyksen kesäkuussa myöntämä Kuntatekniikan saavutus 2016 -palkinto. Perusteena valinnalle oli hankkeen onnistuminen kokonaisuutena.

Lähtökohta ja suunnittelu

Lahden uusi kaukoliikenneterminaali ajateltiin aluksi rakentaa maan alle. Asemakaava-arkkitehti Kimmo Sutisen maanpäällinen kansiratkaisu osoittautui kuitenkin paremmaksi ja huomattavasti edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Alueen asemakaava vahvistettiin syksyllä 2012 ja yleissuunnitelma loppukeväästä 2013. Matkakeskuksen käyttöönoton tavoitteeksi asetettiin vuosi 2015. Mika Lastikka nimettiin johtamaan hankkeen toteutusvaihetta apunaan TL-Infra Oy:n rakennuttajapäällikkö Eero Pystynen.

Tiukka toteutusaikataulu edellytti hankkeen suunnittelun ja toteutuksen limittämistä, jonka myötä päädyttiin tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteiseen allianssi-toteutusmalliin. Suunnittelijaksi valittiin Sito Oy ja urakoitsijakumppaniksi YIT Infrapalvelut Oy. Allianssin kumppanit allekirjoittivat toteutussopimuksen 13.6.2014.

Hankkeesta tuotettiin Ramboll Oy:n Kalervo Mattilan johdolla ylläpidon yleissuunnitelma. Ylläpidon näkökulmasta nousi esiin kaksi elementtiä: terminaalialueen sulanapito sekä porrasnousujen kattaminen. Porrasnousuista syntyi samalla näkyvä osa alueen arkkitehtuuria lasi- ja kuparirakenteineen.

Allianssi toimi tehokkaasti

Allianssi osoittautui tehokkaaksi tavaksi tuottaa rakennushanke. Allianssin johtoryhmä kykeni yhteisiin päätöksiin jopa hankkeen lopussa yleensä vaikeiden talousasioidenkin osalta.

Projektiryhmän työskentely oli YIT:n projektipäällikkö Timo Parikan johdolla keskustelevaa, ja kysymyksiä pystyttiin ratkaisemaan lennossa hankkeen parhaaksi. Yleinen näkemys kaikilla allianssiin osallistujilla oli, ettei hankkeen toteutuminen näillä kustannuksilla ja aikataululla olisi onnistunut perinteisillä urakkamuodoilla.

Matkakeskus hankkeena muodostui neljästä pääosasta: YIT Rakennus Oy aloitti keväällä 2014 toimistorakennus BW Towerin rakentamisen omana hankkeenaan ja kaupunki yleisten alueiden toteutuksen. Kaupunki tilasi YIT Rakennus Oy:ltä maanalaisen pyörätunnelin ja -parkin toteutuksen ja sopi usean operaattorin kanssa heidän verkostojensa siirrosta.

-Hankkeet nivoutuivat yhteen, ja toisistaan erillään olevia sopimuksia syntyi kymmenkunta, kuvaa katupäällikkö Lastikka.

Kiinnostava arkkitehtuuri

Matkakeskuksen arkkitehtuurinen suunnittelutyö on tehty JKMM Arkkitehdit Oy:ta edustavien Tuomas Raikamon, Samuli Miettisen, Jarno Vesan ja Katariina Knuutin sekä Siton Pekka Mantereen ja Mirja Toivari-Holmin yhteistyönä.

Vastuut suunnittelijoiden välillä jakautuivat niin, että projektin juridisena pääsuunnittelijana toimiva Sito huolehti infrahankkeille tyypillisestä rakennesuunnittelusta, ja JKMM vastasi muotoilullisista arkkitehtiratkaisuista. Suunnitteluryhmä on yhteistyössä sovittanut pysäkkikatokset, hissitornit ja muut rakenteet eri reunaehtojen mukaisesti paikoilleen.

Matkakeskuksen materiaalivalikoimaa hallitsee kupari. Sen lisäksi käytössä on lasia ja betonia sekä siltakannen alla ja täydentävissä rakenteissa joitakin alumiiniviimeistelyjä.

Korumaisen kauniin hissitornin sisäänkäynnin katteena on lasikuutio. Lasiratkaisut on toteutettu ilman paksuja tukipylväitä, ja esimerkiksi hissitornien lasikatot lepäävät muun lasirakenteen varassa. Näin linjakkaat liitokset ovat Suomessa poikkeuksellisia.

Arkkitehdin apuna ovat olleet muassa LVI-suunnittelun, valaistuksen, melutekniikan ja sähkösuunnittelun ja sillanrakentamisen asiantuntijoita.

Myös esteettömyysratkaisut ovat edellyttäneet omaa erityis­- asiantuntemustaan, ja suunnittelussa oli mukana Näkövammaisten keskusliitto. Matkakeskuksen hissit on mitoitettu pyörätuolille ja varustettu äänimajakoilla. Kaiteissa ja hissien yhteydessä on opastus pistekirjoituksella. Laiturikentälle on toteutettu ohjausraidat joko ohjauskiskoilla tai huomioraidoin.

Entäs ne asetetut tavoitteet?

Allianssi onnistui tilaajan tavoitteiden toteuttamisessa erinomaisesti. Lopputuloksen arviointiin valjastettiin kolme erillistä ryhmää, joista esteettömyys ja kaupunkikuva arvioitiin yli 80 %:sti onnistuneeksi.

Ylläpidettävyydessä ei saavutettu ihan yhtä korkeaa arvosanaa. Rakennustyömaa toteutettiin erittäin turvallisesti ja julkisuuskuvamittarin perusteella hanke on tuottanut erittäin positiivista viestintää.

Faktat

Allianssi

Tilaaja: Lahden kaupunki / tekninen ja ympäristötoimiala

Suunnittelija: Sito Oy

Urakoitsija: YIT Infra Oy

Ideasuunnittelu: Trafix Oy

Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Oy

Kokonaishinta n. 19 Meur (allianssi 15,6 Meur)

Käyttöönotto 1.2.2016

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Rohkealle arkkitehtuurille kiitosta

Ensimmäisen Kuntatekniikan saavutus 2016 -palkinnon saa Lahden kaupungin matkakeskus. Perusteena valinnalle on hankkeen onnistuminen kokonaisuutena. JKMM Arkkitehtien suunnittelema erittäin rohkea arkkitehtuuri saa erityistä kiitosta. Hankkeella on Lahden kaupungin imagoon ja erityisesti julkisen liikenteen näkyvyyteen ja mielikuvaan selvästi positiivinen vaikutus. Matkakeskuksen suunnittelussa on otettu erinomaisesti huomioon vaihdot kaukoliikenteen busseista ja junista paikallisliikenteen busseihin sekä kevyen liikenteen kulkuväylät.

Faktat

Allianssi

Tilaaja: Lahden kaupunki / tekninen ja ympäristötoimiala

Suunnittelija: Sito Oy

Urakoitsija: YIT Infra Oy

Ideasuunnittelu: Trafix Oy

Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Oy

Kokonaishinta n. 19 Meur (allianssi 15,6 Meur)

Käyttöönotto 1.2.2016

Näkövammaisten keskusliitto osallistui esteettömyysratkaisujen suunnitteluun.
Näkövammaisten keskusliitto osallistui esteettömyysratkaisujen suunnitteluun.
Lasikuutiolla ympyröity  hissikuilu on kuin korurasia.
Lasikuutiolla ympyröity hissikuilu on kuin korurasia.

Rohkealle arkkitehtuurille kiitosta

Ensimmäisen Kuntatekniikan saavutus 2016 -palkinnon saa Lahden kaupungin matkakeskus. Perusteena valinnalle on hankkeen onnistuminen kokonaisuutena. JKMM Arkkitehtien suunnittelema erittäin rohkea arkkitehtuuri saa erityistä kiitosta. Hankkeella on Lahden kaupungin imagoon ja erityisesti julkisen liikenteen näkyvyyteen ja mielikuvaan selvästi positiivinen vaikutus. Matkakeskuksen suunnittelussa on otettu erinomaisesti huomioon vaihdot kaukoliikenteen busseista ja junista paikallisliikenteen busseihin sekä kevyen liikenteen kulkuväylät.