HANKINNAT

Mistä työkaluja toimittajien vertailemiseen laadun näkökulmasta?

Laatu on entistä tärkeämpi hankin noissa

Kun hankintalaki uudistuu, hankintayksiköiden on otettava laatu nykyistä vahvemmin huomioon sopivan toteuttajan valinnassa. Miten rakennusalan toimijoita voidaan vertailla laadun näkökulmasta? Puolueettomana palveluntarjoajana Rakentamisen Laatu Ry ehdottaa RALA-pätevyyttä, -sertifiointia ja -palautetta hankintayksiköiden työkaluiksi.

Teksti Anna Masanti, RALA ry

Rakentamisen Laatu RALA ry tarjoaa yrityksille palveluita, joilla ne osoittavat toimintansa laadukkuutta. Tilaajat voivat näiden palveluiden avulla vertailla urakoitsijoiden laaduntuottokykyä. Uuden hankintalain myötä laadun toteamiseen tarvitaankin työkaluja, sillä hankintayksiköiden on ilmoitettava, miten laatu on otettu huomioon tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa. Paras hinta-laatusuhde on tulevaisuudessa yritysten välisen vertailun lähtökohta.

On sekä tilaajan että toteuttajan etu, että hankintaprosessissa toteuttajat voivat osoittaa toimintansa laatua ulkopuolisen arvioinnin perusteella, toteavat sekä Helsingin kaupungin Rakennusvirasto että heidän pitkäaikainen urakoitsijansa RTA-Yhtiöt.

Asiantuntijan arvio

urakoitsijan toimintakyvystä

– Ulkopuolisen tahon myöntämät sertifikaatit osoittavat, että asiantuntijat ovat tarkastelleet yrityksiä samoilla kriteereillä, RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman toteaa. – Nämä ovat nopeita ja yhdenmukaisia keinoja selvittää toteuttajien tapaa ja kykyä tehdä laatua, Råman miettii.

RALA-pätevyys on yksi tarjotuista työkaluista. – Pätevyyden avulla ehdokkaita voi vertailla referenssien, taloudellisen tilanteen tai henkilöstöltä edellytettyjen pätevyyksien perusteella, Råman kertoo.

Yritys hakee pätevyyttä, jonka myöntämisestä päättää RALAn puolueeton lautakunta. Päätökset tehdään yrityksen toimittamien tositteiden ja referenssien perusteella. Pätevyys on todistus siitä, että yritys täyttää yhteiskunnalliset velvoitteet ja että sen referenssikohteet on tarkistettu.

Yhteiskunnalliset velvoitteet tarkoittavat muun muassa tilaajavastuulaissa mainittujen vaateiden täyttymistä. Pätevän yrityksen tilinpäätöstiedot ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset ja vastuuvakuutukset ovat kunnossa.

Hankintamenettelyihin

sujuvuutta

Helsingin kaupungin Rakennusvirasto (HKR) on hyödyntänyt RALA-pätevyyttä hankintamenettelyissään vuodesta 1998. HKR edellyttää RALA-pätevyysraporttia tai vastaavia tietoja kaikilta tarjoajilta.

HKR:n toimistopäällikkö Erkki Nurmen mukaan pätevyyden hyödyntäminen sujuvoittaa hankintayksikön prosesseja: – Meillä on niin paljon hankkeita ja urakoitsijoita, että meidän työtämme helpottaa huomattavasti, jos jokin puolueettomaksi todettu palveluntarjoaja pystyy auttamaan toteuttajien toiminnan tason todentamisessa.

Tuula Råman tietää, etteivät kaikki tilaajat hyödynnä pätevyysraporttia yhtä hyvin kuin HKR. – Monet tilaajat pyytävät urakoitsijoita listaamaan referenssit vielä erikseen, vaikka ne tulevat automaattisesti pätevyysraportin mukana.

– Tästä on tietysti vaivaa sekä toteuttajalle että tilaajalle, eikä hankintaprosessi ainakaan kevene, Råman harmittelee.

– Meidän ei tarvitse tarkistaa ehdokkaiden referenssejä, sillä pätevyysraportista näemme, että RALAn asiantuntijat ovat jo tehneet sen, Erkki Nurmi kertoo.

Urakoitsijat toimittavat RALA-­pätevyysraporttinsa tarjouksensa liitteenä HKR:lle. Tällöin vastaavia tietoja ei tarvitse enää täyttää tilaajan kelpoisuuslomakkeisiin. Pätevyysraporttinsa urakoitsijat hakevat suoraan RALAn nettisivuilta.

Ulkopuolisista

arvioista laatupisteitä

Maarakennus Rasimus Oy:stä ja Maarakennusliike Raimo T.A Virtanen Oy:stä koostuva RTA-Yhtiöt on ollut yksi HKR:n urakoitsijoista 2000-luvun alusta saakka. RTA-yhtiöt tekee parhaillaankin infraprojekteja kaupungille. Toimitusjohtaja Nina Lindströmin mielestä HKR on edelläkävijä laadun huomioimisessa alueurakoinnin tarjouskilpailuissa.

RTA-Yhtiöiden yrityksillä on RALA-pätevyyden lisäksi RALA-sertifikaatti. Lindström pitää niitä hyvinä todistuksina urakoitsijan kelpoisuudesta tarjousvaiheessa.

– Toivon, että näistä saisi kilpailutuksessa myös laatupisteitä tulevaisuudessa, Lindström sanoo. Hänen mielestään laatukriteereiden huomioimisella voidaan välttää vääristynyttä kilpailua. – Lukuisat esimerkit osoittavat, ettei halvin hinta ole tilaajan kannalta paras vaihtoehto, Lindström sanoo.

Erkki Nurmen mukaan pätevyys ja sertifikaatti ovat keinoja varmistaa, että tarjouskilpailuun mukaan tulevien yritysten toiminta yltää tietylle tasolle. Sertifikaattia HKR pyytää tarjoajilta siltahankkeissaan.

Tuula Råmanin mielestä RALA-sertifikaattia kannattaisikin hyödyntää laadun pisteytyksessä. – Sertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen toimintatavat ovat systemaattisia, tarkkaan mietittyjä ja niitä on haluttu kehittää, Råman sanoo.

RALA-sertifikaatti on toimintajärjestelmän hyväksyntä- ja arviointimenettely, joka on kehitetty rakennusalan tarpeisiin. RALAn lautakunta voi myöntää yritykselle sertifikaatin, kun yritys on arvioinut ensin itse toimintatapojaan ja kun RALAn asiantuntija on sen jälkeen käynyt todentamassa, että yritys täyttää sertifioinnille asetetut kriteerit.

Ovatko

kelpoisuuskriteerit sopivia?

Nina Lindström on huolissaan siitä, onko tilaajan kriteerit täyttäviä toteuttajia tarpeeksi. Kelpoisuuskriteerit pitää räätälöidä sopiviksi jokaiseen hankkeeseen. – Liian usein törmää sellaisiin vaateisiin, jotka eivät projektin toteuttamisen kannalta ole lainkaan tarpeellisia, hän kertoo. – Tilaajan hankintaosaaminen punnitaan jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen, Lindström sanoo.

Erkki Nurmen mukaan HKR tarkistaa jo tarjouspyyntöä tehdessään, että Suomessa on riittävästi tietyn toimialan hallitsevia yrityksiä. – Emme halua joutua tilanteeseen, jossa vain yksi urakoitsija Suomessa täyttää kaikki hankkeessa vaadittavat kriteerit, hän sanoo.

HKR hyödyntää RALAn yrityshakua tarjouspyyntöjen laatimisessa. Yrityshaun kautta löytyy tietoa 1 500 suomalaisesta rakennusalan yrityksestä, jotka kaikki ovat sitoutuneet toimintaansa koskevan tiedon julkaisemiseen. RALAn asiakasyrityksistään keräämä tieto on kaikkien luettavissa.

Tilaaja, hyödynnä

palautetietoa

RALA-pätevyyden ja -sertifioinnin lisäksi ehdokkaiden vertailussa kannattaa hyödyntää kolmannen osapuolen keräämää palautetietoa. RALAn keräämä projektipalaute on vapaasti hyödynnettävissä. – Muistutan kuitenkin, että vertailuperusteet on ilmoitettava viimeistään tarjouspyynnössä, Råman sanoo.

Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, joka parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALAn palveluita ovat RALA-pätevyys, RALA-sertifiointi ja RALA-palaute. Lisätietoja www.rala.fi.

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

– Ulkopuolisen tahon myöntämät sertifikaatit osoittavat, että asiantuntijat ovat tarkastelleet yrityksiä samoilla kriteereillä, RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman toteaa.
– Ulkopuolisen tahon myöntämät sertifikaatit osoittavat, että asiantuntijat ovat tarkastelleet yrityksiä samoilla kriteereillä, RALAn toiminnanjohtaja Tuula Råman toteaa.
-Toivon, että RALA-sertifioinneista saisi kilpailutuksessa myös laatupisteitä tulevaisuudessa, Nina Lindström sanoo.
-Toivon, että RALA-sertifioinneista saisi kilpailutuksessa myös laatupisteitä tulevaisuudessa, Nina Lindström sanoo.
- Meidän työtämme helpottaa huomattavasti, jos jokin puolueettomaksi todettu palveluntarjoaja pystyy auttamaan toteuttajien toiminnan tason todentamisessa, Erkki Nurmi sanoo.
- Meidän työtämme helpottaa huomattavasti, jos jokin puolueettomaksi todettu palveluntarjoaja pystyy auttamaan toteuttajien toiminnan tason todentamisessa, Erkki Nurmi sanoo.