Eturistiriidat hidasteena muoviputkialan kehityksessä

Marco Asplanato esittelee uusimman sukupolven puskuhitsauskonetta, koulutuksessa mukana GF:n henkilökuntaa Sveitsistä, Saksasta ja Tanskasta.
Marco Asplanato esittelee uusimman sukupolven puskuhitsauskonetta, koulutuksessa mukana GF:n henkilökuntaa Sveitsistä, Saksasta ja Tanskasta.

Sami Sillstén

Kuntien Putkimestarit ry on jo muutaman vuoden ajan kantanut huolta Suomen muoviputkihitsauksen tilasta. Viime vuosina on sattunut lukemattomia väärin tehdyistä hitsauksista johtuneita kalliita vahinkoja. Mutta missä on ollut vika? Asia ei ole lainkaan niin yksinkertainen kuin voisi kuvitella.

Osallistuimme yhdistyksen sihteerin kanssa toukokuun alussa Muoviteollisuus ry:n tilaisuuteen, jossa vieraana oli myös TEPPFA – The European Plastic Pipes and Fittings Association – eli eurooppalainen muoviputkien ja -yhteiden valmistajien etujärjestö.

Se yrittää edistää muoviputkiin ja yhteisiin liittyviä alan yhteisiä asioita kuten standardisointia EU:ssa. Vaikeimmissa kysymyksissä työ on edennyt tuskastuttavan hitaasti etenkin eri ryhmien eturistiriitojen vuoksi.

Osittain eurooppalaisen yhteistyön haasteista ja osittain Pohjoismaiden muusta Euroopasta eroavista ympäristöolosuhteista johtuen täällä on käytössä muoviputkituotteiden oma Nordic Poly Mark laatumerkki.

Lopullinen muoviputkilinjan laatu ei kuitenkaan synny vain laadukkaasta putkesta. Putket tulee valmistaa oikein, kuljettaa oikein, varastoida oikein, liittää oikein, täyttää kaivannot oikein ja ottaa linjastot vastaan oikein. Olemme jo aiemmin keskustelleet muovihitsauspätevyysvaatimuksesta ja muutamat vesilaitokset ovat alkaneet sitä edellyttää.

Tilanne on kuitenkin se, että esimerkiksi hitsausmuuntajia vuokraavat yritykset kertovat jatkuvasti tapauksista, joissa hitsausmuuntajaa tulee vuokraamaan urakoitsija vailla mitään käsitystä koneen toiminnasta ja sen käytöstä. Osaako vuokraaja edes opastaa asian oikein? Ymmärtääkö hitsaaja, mitä kuulee ja osaako hän käsitellä osia oikein? Mistä tiedetään, kuka on hitsannut ja mitä, kun vastaanotettava linja ei pidäkään painetta ja se pitäisi tekijän takuulla korjata? Oliko ongelma hitsauksessa vai putkessa?

Muoviputkien liitostöiden ongelmia voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä päteviä muoviputkihitsaajia, joiden koulutus- ja sertifiointijärjestelmästä löytyy lisätietoja Muoviteollisuus ry:n kotisivuilta.

Oppia Italiasta

Vierailin yhdistyksemme sihteerin kanssa Georg Fischer Omicronin tehtaalla Italian Padovassa miettimässä miten tämä kokonaisuus saadaan haltuun niin, että lopputulos on laadukas – juuri siis sitä mitä kaikki haluavat. Kuinka monella laitoksella on omia hitsausmuuntajia? Oletteko kalibroineet niitä?

Muuntajat tulisi kalibroida kerran vuodessa eli tarkastaa muun muassa laitteen resistanssi, lämpöanturin toiminta ja paikkansapitävyys sekä hitsausjännite. Mikäli nämä parametrit eivät ole kohdallaan, sähkömuhvi ei hitsaudu oikein eikä kone anna välttämättä virheilmoitusta.

Kalibrointi on siis välttämätöntä, mutta missä kalibrointi tehdään? Ruotsissa ja Suomessakin on sähkömuhvihitsausmuuntajien huoltopalveluja saatavilla, mutta kuinka järkevää on lähettää kymmeniä painavia ja asennustöissä jatkuvasti tarpeellisia hitsausmuuntajia pitkien matkojen päähän kalibrointiin?

Saimme GF Omicronin ja GF Suomen edustajien kanssa sovituksi, että ensi vaiheessa ainakin HSY:n lähes kolmekymmentä hitsausmuuntajaa kalibroidaan HSY:n tiloissa. Kalibroijaksi lupautui GF Omicronin huoltopäällikkö Marco Doratiotto.

Hitsausmuuntajien kehitys on jatkunut laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Viivakoodeilla on jo jonkin aikaa varmistettu hitsattavan kappaleen tietojen siirtyminen muuntajaan ilman kirjausvirheitä. Uudet muuntajat myös lukevat henkilötietokortin viivakoodin ennen hitsausta ja GPS tarkentaa hitsauspaikan. Näin tiedetään kuka hitsasi ja missä.

Mutta kehitettävää vielä on. Muoviputkihitsaajan pätevyysvaatimus pitää ottaa käyttöön kaikkiin muoviputkihitsaustöihin. Pätevyyttä ei tule kenenkään saada, ellei ole osoittanut hallitsevansa muoviputkihitsauksen välttämättömät periaatteet. Asentajien tulee ymmärtää pätevyyden ja liitostöiden dokumentoinnin olevan ammattilaisen ylpeyden aihe ja ammattitaidon osoitus. Pätevyystietojen tulee olla sellaisessa tietokannassa, että ne ovat kaikkien käytettävissä. Tietokannoista tulisi olla yhteys hitsausmuuntajiin niin, että vain pätevä käyttäjä pystyy konetta käyttämään.

Hitsaustiedot pitäisi viedä esimerkiksi verkkotietojärjestelmiin. Tiedot epäonnistuneista hitsauksista pitäisi koota yhteiseen kantaan ja kattavin tiedoin, jotta kaikki virheet voidaan analysoida. Virhe työssä voi olla niin monessa muussa asiassa kuin itse asentajassa ja tämä pitää aina selvittää tarkoin.

Keskustelimme vierailulla myös uusien hitsausmuuntajien monipuolisten käyttöjärjestelmien hyödyntämisestä muuhunkin, esimerkiksi hygieniatarkastuksiin. GF Omicronin edustajat myyntipäällikkö Marco Asplanato ja Marco Doratiotto pitivät täysin mahdollisena, että ennen parametrien syöttöä hitsausmuuntajat voisi ohjelmoida vaatimaan vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

• Oliko hitsattavien putkien päissä tulpat?

• Oliko putken sisällä irtoainesta?

• Oliko hitsattava osa suojapussissa asennushetkeen?

Tällä hetkellä uusimmat muuntajat kysyvät jo esimerkiksi ”piilasitko putken?”. Tulevaisuuden monipuoliset käyttöjärjestelmät mahdollistavat monia asioita hyvin yksinkertaisesti. Tämä vaatii kuitenkin yhteistyötä suoraan käyttäjien ja valmistajien välillä, avointa keskustelua ja myös villien ideoiden esittelyä. Niin asioita kehitetään.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri kiittävät yhdistystä myönnetystä stipendistä, matkan anti tulee vielä hyödyttämään meitä kaikkia!

Puskuhitsauskoneen asennusta George Fischer Omicronin tehtaalla Pohjois-Italian Padovassa.


Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalaisten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden yhteistoiminnan ja ammattitaidon kehittämiseksi. Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli yritysjäseniä 83.

KUNTIENPUTKIMESTARIT.FI

KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Puheenjohtaja

Sami Sillstén,

s-posti: sami.sillsten@hsy.fi

puh. 050 466 9114

Sihteeri

markku.ala-kihnia@hsy.fi

Yleisimmät virheet epäonnistuneisiin liitoksiin

39% Putkea ei oltu kuorittu tai se oli tehty puutteellisesti

22% Putkea oli kuorittu liikaa

14% Muut

10% Käytetty liikaa tai liian vähän energiaa

6% Epäpuhtauksia hitsausalueella

4% Mekaaninen ylirasitus

3% Putkea ei oltu työnnetty riittävän syvälle osaan

2% Hitsattu jännitteen alaisena

lähde George Fischer

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlatilaisuus Tampereella

Yhdistyksemme 40. toimintavuosi huipentuu Tampereen koulutus- ja neuvottelupäiviin 30.9.–2.10.2015. Tilaisuus tulee olemaan poikkeuksellinen mutta, niin on yhdistyksemmekin – 40 vuotta aktiivista toimintaa tukemassa putkimestarien työtä ja kehittämässä kansallista vesihuoltoa.

Yhdistyksemme on onnistunut luomaan tiiviin ja aktiivisen verkon vesihuollon ammattilaisista. Tätä historiaa juhlimme Tampereella, mutta suunnittelemme myös tulevaisuutta.

Yhdistyksen hallitus toivoo jäsenistöltä ideoita, palautteita ja toiveita, jotta osaamme kehittää yhdistyksemme toimintaa toivottuun suuntaan. Yhdistyksemme on teitä varten eli olkaa mukana tapahtumissamme, nettisivuillamme ja Facebookissa. Käyttäkää yhdistystämme avuksenne normaalissa työssänne ja antakaa meille ideoita miten tukea teitä entistä paremmin.

Tampereen päivät muistetaan pitkään. Toivottavasti olet paikalla!

Poimintoja Tampereen koulutus- ja neuvottelupäivien ohjelmasta

• Tampereen Veden esittely, Pekka Pesonen

• Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesihygieniaterveiset, Jari Keinänen

• Kuntien Putkimestarit 40 vuotta -Tervetuloa syntysijoille, Reijo Rosengrén

• Hygieniapoikkeamaraportit kehitystyökaluina, Sami Sillstén

• Tampereen Veden dn 500 vesijohdon vaakaporausprojekti, Petri Pulli

• Paineellinen ohipumppaus - vesijohtotyöt ilman käyttökeskeytyksiä, Esko Lehtimäki

• Muovihitsauslaitteet - matkakertomus, Markku Ala-Kihniä

• Vietnamin vesihuollon kehitysprojekti, Reijo Rosengrén

• Saneerausvelan priorisointimenetelmä, Pekka Laakkonen

• Päivystys- ja lepoajat, Sami Sillstén

• Löytyykö vesihuoltolaitoksille tulevaisuudessa huippuosaajia, Tapio Katko

• Vedestä viiniksi, Willi Obitz

• Muistikoulutus, Jarmo Luttinen

30.9. illan Oktoberfestissä viihdyttää Sami Hintsanen Band ja 1.10. järjestetään perinteinen Veljesilta, jota vauhdittaa Heikki Silvennoinen & Acoustic Time.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta löytyvät yhdistyksen verkkosivulta.


Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalaisten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden yhteistoiminnan ja ammattitaidon kehittämiseksi. Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli yritysjäseniä 83.

KUNTIENPUTKIMESTARIT.FI

KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Puheenjohtaja

Sami Sillstén,

s-posti: sami.sillsten@hsy.fi

puh. 050 466 9114

Sihteeri

markku.ala-kihnia@hsy.fi

Yleisimmät virheet epäonnistuneisiin liitoksiin

39% Putkea ei oltu kuorittu tai se oli tehty puutteellisesti

22% Putkea oli kuorittu liikaa

14% Muut

10% Käytetty liikaa tai liian vähän energiaa

6% Epäpuhtauksia hitsausalueella

4% Mekaaninen ylirasitus

3% Putkea ei oltu työnnetty riittävän syvälle osaan

2% Hitsattu jännitteen alaisena

lähde George Fischer

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlatilaisuus Tampereella

Yhdistyksemme 40. toimintavuosi huipentuu Tampereen koulutus- ja neuvottelupäiviin 30.9.–2.10.2015. Tilaisuus tulee olemaan poikkeuksellinen mutta, niin on yhdistyksemmekin – 40 vuotta aktiivista toimintaa tukemassa putkimestarien työtä ja kehittämässä kansallista vesihuoltoa.

Yhdistyksemme on onnistunut luomaan tiiviin ja aktiivisen verkon vesihuollon ammattilaisista. Tätä historiaa juhlimme Tampereella, mutta suunnittelemme myös tulevaisuutta.

Yhdistyksen hallitus toivoo jäsenistöltä ideoita, palautteita ja toiveita, jotta osaamme kehittää yhdistyksemme toimintaa toivottuun suuntaan. Yhdistyksemme on teitä varten eli olkaa mukana tapahtumissamme, nettisivuillamme ja Facebookissa. Käyttäkää yhdistystämme avuksenne normaalissa työssänne ja antakaa meille ideoita miten tukea teitä entistä paremmin.

Tampereen päivät muistetaan pitkään. Toivottavasti olet paikalla!

Poimintoja Tampereen koulutus- ja neuvottelupäivien ohjelmasta

• Tampereen Veden esittely, Pekka Pesonen

• Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesihygieniaterveiset, Jari Keinänen

• Kuntien Putkimestarit 40 vuotta -Tervetuloa syntysijoille, Reijo Rosengrén

• Hygieniapoikkeamaraportit kehitystyökaluina, Sami Sillstén

• Tampereen Veden dn 500 vesijohdon vaakaporausprojekti, Petri Pulli

• Paineellinen ohipumppaus - vesijohtotyöt ilman käyttökeskeytyksiä, Esko Lehtimäki

• Muovihitsauslaitteet - matkakertomus, Markku Ala-Kihniä

• Vietnamin vesihuollon kehitysprojekti, Reijo Rosengrén

• Saneerausvelan priorisointimenetelmä, Pekka Laakkonen

• Päivystys- ja lepoajat, Sami Sillstén

• Löytyykö vesihuoltolaitoksille tulevaisuudessa huippuosaajia, Tapio Katko

• Vedestä viiniksi, Willi Obitz

• Muistikoulutus, Jarmo Luttinen

30.9. illan Oktoberfestissä viihdyttää Sami Hintsanen Band ja 1.10. järjestetään perinteinen Veljesilta, jota vauhdittaa Heikki Silvennoinen & Acoustic Time.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta löytyvät yhdistyksen verkkosivulta.