RAKENTAMINEN

Ryhmätaloissa pientalot ovat limittäin ja päällekkäin. ”Tree of Life”, harjoitustyö, asuntosuunnittelun jatkokurssi 2015 TTY, Tommi Teronen.

Suomessa tarvitaan uusia ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen…