SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

På svenska

Kommunaltekniska dagarna ser ut att bli en succé! Vi har mottagit över 300 anmälningar och glädjer oss över att få tiotals gäster från Sverige. Dagarnas huvudtalare Alan James har blivit känd under den senaste tiden med tankarna om nya kollektivtrafiklösningar mellan Åbo och Stockholm. Tanken om en hyperloop som kan transportera människor från Åbo till Stockholm på 11 minuter i en kapsel med en hastighet på 1200 km/h låter faktiskt fascinerande.

Vi fick in sju kandidater för priset till årets Kommunaltekniska prestation. Nivån på bidragen var mycket hög, men vi skulle gärna ha sett mycket flera bidrag. Bidragen skulle också ha kunnat vara geografiskt mera täckande. Vi ska fundera på hur vi kan ändra på situationen till nästa år och få in flera bidrag till tävlingen.

Internationellt sammarbete

FKTF har deltagit i den internrationella kommunaltekniska föreningens (IFME) årsmöte i Ottawa, Kanada. På årsmötet behandlades föreningens strategi och kommande strategiska åtgärder. Vår finska förenings strategi går hand i hand med den internationella föreningens strategi med största mål att skapa ny service för våra medlemmar.

IFMEs medlemsländer och speciellt den tekniska sektorn har börjat jobba tätare tillsammans under de senaste åren. Best practice inom vinterunderhåll har varit mycket på tapeten under den senaste tiden. En gemensam rapport om ämnet väntar ännu på texter från en del medlemsländer, men vi hoppas på att rapporten är färdig redan innan denna sommar. Den tekniska sektorn inom IFME har också publicerat artiklar i varandras medlemstidningar. Artiklarna har behandlat bl.a. asset management och utvecklandet av underhåll.

IFME har nu förnyat sina hemsidor (www.ifmeworld.org) och hemsidorna innehåller bl.a. medlemsländernas evenemang samt artiklar. Man kan registrera sig på sidan och då får man de senaste uppdateringarna direkt till sin e-post. FKTF’s hemsida kommer att integreras till IFME’s hemsida. IFME finns också på Twitter (@ifmeworld) och LinkedIn (Ifmeworld). Publicerade artiklar kommer också att delas via dessa sociala medier.

IFME’s medlemsländer delar kunskap med varandra

En av IFME’s stödpelare är att sträva till att utveckla och enhetliga processer inom asset management över medlemsländernas gränser. För tillfället pågår en boom i Kanada om att utveckla liknande asset management processer i alla kommuner. De har förstått att endast reparation av skuld inte räcker som motivering till budgeteringen.

FKTF har under de senaste åren varit aktiv med att definiera kvalificeringar inom den kommunaltekniska branschen. De finska representanterna på IFME’s årsmöte höll en workshop, där det samlades in kvalificeringar som används i de övriga medlemsländerna. Resultatet visade att det var ledarskap och förståelse av sektorn som helhet som betonades utöver tekniskt kunnande.

IFME har också startat ett mentorprogram. I en globaliserad värld är det mycket värdefullt att förstå olika kulturer och tillvägagångssätt. Mentorprogrammet strävar just till att öka denna kunskap. Mentorprogrammet planeras som bäst och målet är att börja programmet i början av år 2017.

Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Johanna Nyberg @JHNyberg

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

JÄRJESTÖASSISTENTTI

Maarit Mäki-Rayo

järjestöassistentti, FK

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 050 3075077

maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Tienvieri

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

JÄRJESTÖASSISTENTTI

Maarit Mäki-Rayo

järjestöassistentti, FK

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 050 3075077

maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Tienvieri