SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

IFME:n vilkasta strategiasuunnittelua.
IFME:n vilkasta strategiasuunnittelua.

Kiina ja Venäjä ehdolla
IFME:n jäseniksi

Maailman kuntatekniikan liiton (IFME) vuosikokouksessa käsiteltiin liiton strategiaa ja siihen liittyviä strategisia toimenpiteitä. IFME:n strategia rakentuu nykyisin samanlaiselle pohjalle kuin Suomen kuntatekniikan yhdistyksenkin ja tavoitteena on muodostaa parempia palveluita jäsenmaiden jäsenistöille.

Tällä kertaa liiton toimintaan saatiin yhteensä seitsemän uutta jäsenmaata, kun Fidzi ja sitä ympäröivät kuusi muuta maata hyväksyttiin jäseniksi. Tällä hetkellä neuvotellaan mm. Tsekkien, Slovakian, Venäjän ja Kiinan kuntatekniikan yhdistysten jäsenyyksistä.

Edellä mainituista maista etenkin Kiina on erittäin kiinnostunut IFME:n toiminnasta ja nykyiset jäsenmaat näkevätkin asiassa paljon mahdollisuuksia. Jäsenmaiden kautta on helpompi verkostoitua suoraan kenttätason toimintaan, mikä nopeuttaa mahdollista kaupallistakin yhteistyötä.

Teknisen toimialueen toiminta on myös kehittynyt viime vuoden aikana. Paljon esillä ollut talvihoidon eri maiden parhaiden käytäntöjen julkaisu odottaa edelleen läntisen naapurimaamme tekstejä, mutta odotettavissa on, että julkaisu saadaan jo ennen tulevaa kesää valmiiksi.

Lisäksi toimialue on julkaissut useita teknisiä artikkeleita eri puolilla kuntatekniikan jäsenmaiden toimintaa. Tekstit ovat käsitelleen mm. ylläpidon kehittymistä, aluerakentamiskohteita sekä erityisesti omaisuudenhallintaa.

IFME uudisti ifmeworld.org –sivustonsa ja on nyt myös sosiaalisessa mediassa

IFME:n uudistuneet nettisivut ovat nyt julkaistu (www.ifmeworld.org) ja ne sisältävät mm. kaikkien maiden tulevat tapahtumat, IFME:n ja jäsenmaiden artikkelit. Käykää liittymässä sivustolle, niin saatte sähköpostiinne herätteet viimeisimmistä lisäyksistä ympäri maailmaa. SKTY:n tulevat nettisivut tulevat myös liittymään IFME:n sivuihin. Sivusto on myös skaalautuva, eli sitä voidaan käyttää kaikilla erilaisilla laitteilla.

IFME:n toiminnasta kerrotaan myös Twitterissä (@ifmeworld) ja LinkedIn:ssä (Ifmeworld). Näihini palveluihin tulevat myös linkit artikkeleihin.

Omaisuudenhallinnan

käytännöt leviävät

IFME:n kautta tehokkaasti

IFME:n yksi tukijaloista on pyrkiä yhtenäistämään ja kehittämään kuntatekniikan toimijoiden omaisuudenhallinnan prosesseja. Tällä hetkellä esimerkiksi Kanadassa on merkittävä buumi kehittää samankaltaiset omaisuudenhallinnan toimintamallit eri kuntiin.

He ovat ymmärtäneet, ettei pelkkä korjausvelan arvio tai arvosana auta riittävien määrärahojen perustelemiseen. Keskustelin Kanadan eri kaupunkien teknisten johtajien - mm. pääkaupungin Ottawan kaupungininsinöörin - kanssa asiasta ja hän näki omaisuudenhallinnan menettelytapojen kehittymisen yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä lähivuosina. Muita omaisuudenhallinnasta erityisesti kiinnostuneita maita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Malesia, joiden strategisiin ohjelmiin asia on kiinnitetty.

Kuntatekniikan johtamisessa

pätevyydet nostavat

päätään kansainvälisesti

Suomen kuntatekniikan yhdistys on viime aikoina ollut aktiivinen pätevyyksien muodostamiseen Suomessa. Yhdistyksemme puheenjohtajan johdolla pidimme IFME:n hallitukselle työseminaarin, jossa kartoitettiin pätevyyden kelpoisuuksien osa-alueita kansainvälisesti.

Yllättävää kyllä, johtamisessa tarvittavat osa-alueet ovat hyvinkin samanlaisia ja tekninen osaaminen ei ole tärkeysjärjestyksessä kärjessä. Eniten kuntatekniikan johtamisessa kansainvälisesti tarvitaan ihmisten johtamista ja ison kuvan ymmärtämistä.

Työseminaari oli hyvinkin hyödyllinen SKTY:lle ja IFME:n hallitus näki, että pätevyyksistä voi tulla osa kansainvälistä järjestelyä, mistä saattaa tulla taas uusi tukijalka SKTY:n toimintaan auttamaan paremman yhteiskunnan rakentamisessa.

IFME:ssä aletaan myös rakentaa mentorointi-ohjelmaa. Globalisoituvassa maailmassa eri kulttuurien ja toimintamallien ymmärtäminen on erittäin arvokasta ja mentorointi-ohjelma palvelee juurikin tätä. Ohjelman runkoa aletaan muodostamaan ja suunnitelmana on että mentorointi-ohjelma voidaan käynnistää vuoden 2017 alussa. SKTY tulee toimimaan tämän ponnahduslautana omille jäsenilleen.

Ottawa ratkaisee keskusta-alueensa liikenneruuhkat pikaraitiotiellä

Ottawassa on jo vuosituhannen alusta havahduttu siihen, ettei nykyisellä bussijärjestelmään perustuvalla julkisella liikennejärjestelmällä pärjätä. Nykyisin Ottawassa voi liikkua yhdellä pääkadulla ruuhka-aikana yli 180 bussia tunnissa ja bussit muodostavatkin omalle kaistalleen liki päättymättömän jonon. Matka-ajat ovat hyvin pitkiä ja bussiliikenne aiheuttaa monenlaisia häiriöitä katuverkossa ennen kaikkea jalankukijoille.

Ottawan pikaraitiotietä alettiin suunnitella 2006 ja nyt rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on, että raitiotie aloittaa liikennöinnin keväällä 2018. Pikaraitiotiejärjestelmä on PPP-mallilla toteutettava elinkaarihanke, jonka rakentamisvaihe kestää viisi vuotta ja ylläpito sekä liikennöintivaihe 30 vuotta.

Ensimmäisen osan kustannusarvio on 1,6 miljardia euroa, mikä sisältää 12,5 kilometrin pituisen raideverkon, ratikkakaluston sekä tukikohdan, eli kokonaispaketin, jolla liikennöinti voidaan aloittaa. Väylä kulkee Ottawan keskustan ali 2,5 kilometriä pitkässä tunnelissa. Ensimmäiseen osaan tulee yhteensä 13 asemaa, eli asemien väliksi tulee vajaa kilometri.

Laajennusosaa suunnitellaan parhaillaan, minkä jälkeen verkon pituus on yhteensä 30 kilometriä. Laajennusosan kustannusarvio on 2,8 miljardia euroa. Ottawa sijaitsee Ottawa-nimien joen varressa ja joen toisella puolella on toinen osavaltio ja kaupunki.

Tämän vuoksi nykyinen pikaraitiotie tulee olemaan vain Ottawan kaupungin puolella. Haaveena kaupungin liikennesuunnittelijoilla on, että tulevaisuudessa raideliikennettä laajennetaan myös toisen kaupungin puolelle.

Ensimmäinen osa kattaa suurimman osan tiheimmästä asuinalueesta. Viiden kilometrin säteellä raitiotiestä asuu noin 70 % kaupungin asukkaista. Tästä syystä koko julkisen liikenteen järjestelmä suunnitellaan uudelleen ja busseilla tullaan hoitamaan pikaraitiotien syöttöliikenne.

Pikaraitiotien laskennallinen matkustajamäärä ruuhka-aikoina tulee olemaan noin 24.000 matkustajaa tunnissa per suunta. Yhteen Alhstromin valmistamaan ratikkaan mahtuu noin 600 matkustajaa, eli vuoroväli tulee olemaan parin minuutin luokkaa. Ruuhka-ajan ulkopuolella vuoroväli on 5-10 minuuttia.

Hankkeen on arvioitu vähentävän kasvihuonekaasuja noin 200.000 tonnia 25 vuodessa. Koko hankkeen laskettu takaisinmaksuaika on 25 vuotta. Hanke on erittäin mielenkiintoinen ja sen onnistumista seurataan ympäri Kanadaa. Lisää hankkeesta on saatavilla osoitteesta www.stage2lrt.ca.

Kanadassa buumina ovat nyt PPP-hankkeet, joiden käynnistämiseen on perustettu oma valtiollinen toimisto P3Canada. Käynnissä olevia PPP-hankkeisiin voi käydä tutustumassa osoitteessa www.p3canada.ca.

Kuvat: Ville Alatyppö

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Katukeittiö toimii Ottawassa, mutta pikaraitiotiet ovat valtaamassa katutilaa.
Katukeittiö toimii Ottawassa, mutta pikaraitiotiet ovat valtaamassa katutilaa.
Katuvalaistuksesta saa myös tilataideteoksen.
Katuvalaistuksesta saa myös tilataideteoksen.
Jalankulkukäytävälle on oltava selvät ohjeet.
Jalankulkukäytävälle on oltava selvät ohjeet.
John By oli brittiläinen sotilasinsinööri, joka perusti  Bytownin, josta muodostui sittemmin Ottawa.
John By oli brittiläinen sotilasinsinööri, joka perusti Bytownin, josta muodostui sittemmin Ottawa.