TEKNISET PALVELUT

Desinfiointiaineet tulevat lupamenettelyjen piiriin

Vesiä desinfioidaan biosideilla

Biosidit tuhoavat, torjuvat tai tekevät haitattomaksi haitallisia eliöitä kuten esimerkiksi mikrobeja. Biosidivalmiste…