YHDYSKUNTA

Tonnaget äger vi i huvudsak fortfarande för att trygga en långsiktig stabilitet. Vårt tonnage är dock ålderstiget och inte anpassat till dagens fordonsvikter, varför det fi…