YHDYSKUNTA

Asunnot ja autopaikat - yhdessä vai erikseen?

Pysäköintiin haetaan uusia ratkaisuja

Pysäköintipaikattomien asuntalojen rakentaminen sekä ylipäätään asuntorakentamisen ja pysäköintitilarakentamisen kustannusten…