YHDYSKUNTA

Kävelykadulla, puistolla ja palveluilla tuodaan lisää viihtyvyyttä

Uutta sykettä Tikkurilaan

Tikkurilaan rakentuu lähivuosina paljon uusia asuntoja ja lisää kaivattua pysäköintitilaa. Toimisto- ja liikekeskus Dixi palvelee monipuolisesti alueella asuvia ja piipahtavia. Uusi tori, puisto ja kävelykatu kaupungintalon kupeessa puolestaan luovat puitteet virkeälle kaupunkielämälle.

Toimisto- ja liikekeskus Dixi on tuonut uutta elämää Tikkurilaan. Keskuksesta löytyy monipuoliset palvelut ja toimistotiloja. Raiteiden yli kulkeva asemasilta avasi uuden, toivotun yhteyden Jokiniemeen.
Toimisto- ja liikekeskus Dixi on tuonut uutta elämää Tikkurilaan. Keskuksesta löytyy monipuoliset palvelut ja toimistotiloja. Raiteiden yli kulkeva asemasilta avasi uuden, toivotun yhteyden Jokiniemeen.

Teksti Meri Hämäläinen

KUVAT Vantaan kaupunki / Sakari Manninen

Tikkurilan keskustauudistuksen ensimmäinen vaihe valmistui tammikuussa, kun toimisto- ja liikekeskus Dixi avasi ovensa. Tammikuussa liikekeskuksessa avattiin kaupungin neuvontapalvelu Vantaa-info, päivittäistavarakauppa, ravintoloita ja kahviloita, toimisto- ja liiketiloja sekä koko keskustaa palveleva pysäköintilaitos. Samalla linja-autoterminaali ja VR:n lipunmyynti siirtyivät Dixin yhteyteen.

Myös liikkuminen radan yli helpottui, kun asemasilta Dixin kolmannessa kerroksessa avasi uuden yhteyden Jokiniemeen.

Dixin toisen vaiheen rakentaminen pyörähti käyntiin toukokuussa. Keskusta laajennetaan nykyisen rakennuksen päädystä etelään. Entisen asemarakennuksen tilalle nousee uusia toimisto- ja liiketiloja yhdeksään kerrokseen. Laajennus käsittää noin 4 000 neliötä liiketilaa ja 8 000 neliötä toimistotilaa. Liiketilat sijoittuvat kolmeen kerrokseen Dixin eteläisen pääsisäänkäynnin yhteyteen ja toimistotiloista rakentuu kaksi erillistä toimistotornia liiketilojen yläpuolelle. Toinen vaihe valmistuu keväällä 2017. Kokonaisuudessaan toimisto- ja liikekeskus Dixin arvioidaan olevan valmis vuonna 2019.

Keskusta uudistuu vauhdilla

Keskustaa on myllerretty muuallakin kuin aseman ympäristössä. Tikkurilantori kaupungintalon vieressä otettiin käyttöön syyskuussa 2014, jolloin uutta toria testattiin maalaismarkkinoilla. Virallisesti tori otettiin käyttöön vappumarkkinoilla. Kesällä torilla voi nauttia kahvit torikahvilassa ja tehdä ostoksia muun muassa kukkakauppiaalta. Myös erilaiset markkinat tuovat jatkossa elämää keskustaan.

Kaupunki panostaa keskustan elävyyteen, esteettömyyteen ja julkisten ulkotilojen viihtyisyyteen. Suunnitelmissa on lisätä keskustan viihtyisyyttä muun muassa muuttamalla Asematie kävelykaduksi. Kadunrakennustyöt kaupungintalolta Tikkuraitille päin aloitetaan vuonna 2016, ja katutöiden kaupungintalolta rautatieasemalle päin arvioidaan alkavan vuonna 2017.

Viihtyisyyttä keskustaan tuo tulevaisuudessa myös kirjaston ja kaupungintalon väliin sijoittuva puisto. Uuteen puistoon on suunniteltu oleskelunurmi, esiintymispaikka sekä skeitti-, parkour- ja leikkialueet. Puiston rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 2016.

Myös taidetta lisätään Tikkurilan katukuvaan. Kaupungintalon edustalle rakennetaan vesipeili, jonka yhteyteen taiteilijat Merja Ranki ja Outi Turpeinen ovat suunnitelleet pronssiveistoksista ja valokivistä koostuvan teoskokonaisuuden. Asematien kävelykaista puolestaan on suunniteltu päällystettäväksi erivärisillä graniittilaatoilla. Valaistuksella luodaan alueelle yhtenäinen ja mielenkiintoinen pimeän ajan ilme.

Rakenteilla uusia asuntoja

Ydinkeskustan uusiin kortteleihin rakennetaan yhteensä yli 200 asuntoa. Tikkurilantorin ja katujen varsilla asuinkerrostalojen alakertaan sijoitetaan liiketiloja. Torin laidalle aivan kaupungintalon kupeeseen valmistui alkuvuodesta 2014 uusia asuntoja, ja parhaillaan rakennetaan lisää kaupungintalon ja radan väliselle alueelle.

Uutta asuinrakentamista tulee myös ydinkeskustan ulkopuolelle muualle Tikkurilaan. Esimerkiksi vanhan Autotalon tontille Neilikkatielle, Kielotien risteykseen nousee yhdeksänkerroksinen asuintalo. Kerrostaloon tulee yhteensä yli 80 asuntoa sekä kolme liiketilaa.

Kohde on ensimmäinen osa rakennuskokonaisuutta, johon on suunnitteilla yhteensä 170 asuntoa sekä kahdeksan liiketilaa. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää ensi kesän aikana, ja ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua syksyllä 2016. Toisen vaiheen aikana kerrostaloa jatketaan Kielotien suuntaisesti, ja sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden puolella.

Uusia asuinrakennuksia on suunnitteilla myös nyt rakennusluvan saaneen talon länsipuolelle sekä Tikkurilantien ja Kielotien risteykseen. Yhteensä kortteliin nousee noin 450 uutta asuntoa.

Kirjoittaja työskentelee viestintäsuunnittelijana Vantaan kaupungin viestintäyksikössä.

Tavoitteena kaunis ja kestävä kaupunki

Teksti Milla Hamari

Vuosittain Vantaalle rakennetaan keskimäärin lähes 2 000 uutta asuntoa ja niiden tarvitsemat palvelut, puistot, kadut sekä työpaikkoja, kauppoja ja muita tiloja. Se, miten tämä tehdään, vaikuttaa luonnollisesti kaupungin ilmeeseen ja sen asukkaiden viihtyvyyteen ja toimintaan.

Uudessa, keväällä 2015 julkaistussa Vantaan arkkitehtuuriohjelmassa kaupungin suunnittelua ja rakentamista lähestytään ihmisten ja yhteisöjen, kaupunkirakentamisen sekä luonnon ja kulttuurin näkökulmasta.

Tavoitteet ja toimet tukevat kaupungin vision toteutumista ja kohdistuvat keskustoihin, työpaikkojen ja kaupan ympäristöihin, julkisiin rakennuksiin, asuntoalueille, liikkumisen ympäristöihin sekä viheralueille.

Ohjelmassa määritellään 20 kärkihanketta, joihin kaupungin päättäjät ja työntekijät sitoutuvat. Keskeisiä hankkeita ovat muun muassa Vantaan monien­ keskusten profilointi ja niiden omaleimaisuuden vahvistaminen, koerakentamisen suosiminen etenkin ekologisen rakentamisen ja elinkaarihankkeiden osalta sekä jokivarsien ulkoilureitistöjen rakentaminen yhtenäisiksi.

Keskeistä on yhteistyön ja kumppanuuden vahvistaminen eri toimijoiden välillä sekä asukkaiden osallistuminen entistä vahvemmin kaupungin suunnitteluun.

Vantaan kaupunkisuunnittelun koordinoimaa arkkitehtuuriohjelmaa ovat valmistelleet monet kaupungin tahot: kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, tilakeskus, yrityspalvelut, kaupunginmuseo, kaupungin taidemuseo ja ympäristökeskus.

Yhteistyötahoina ovat olleet muun muassa Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki, Lasten ja nuorten Vantaa sekä Tikkurilan lukio. Kuntalaiset ovat osallistuneet kaupunkikeskusteluun muun muassa vastaamalla asukaskyselyyn ja kirjoittamalla mun vantaa -blogiin.

Faktat

Tiesitkö tämän Tikkurilasta?

Tikkurilan suuralueeseen kuuluu kymmenen kaupunginosaa: Tikkurila, Hiekkaharju, Jokiniemi, Viertola, Kuninkaala, Simonkylä, Hakkila, Ruskeasanta, Koivuhaka ja Helsingin pitäjän kirkonkylä.

Tikkurilan kaupunginosassa asui vuonna 2014 noin 5200 asukasta, ja määrä kasvaa uusien asuntojen valmistuessa.

Tikkurilan historia pohjautuu jokien ja Kuninkaantien varteen kehittyneisiin yhdyskuntiin. Jokiniemessä asuttiin jo kivikaudella.

Tikkurilan kaupunginosa on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa sijaitsee kaupungintalo ja paljon palveluita.

Tikkurilan asemalla on 150-vuotinen historia.

Kehäradan myötä Tikkurilan asemasta tulee Suomen toiseksi vilkkain: aseman läpi arvioidaan kulkevan jopa 30 000 ihmistä päivässä.

Faktat

Vantaan arkkitehtuuriohjelman 2015 teemoja

Houkutteleva kaupunki on sujuva – rohkeilla ratkaisuilla kestävää luksusta.

Tiivistyvä ja kerroksellinen kaupunkirakenne ja luonnon läheisyys ovat Vantaan lähtökohdat kestävälle kaupunkirakentamiselle.

Eri elämäntyylit, tervetuloa! – laatua ja kohtuuhintaisuutta.

Vantaalaiset asuntoalueet tarjoavat vaihtoehtoisia asumisen tapoja ja ne toteutetaan laadukkaina ja kohtuuhintaisina.

Keskustat käyntikortteina - julkisia olohuoneita ja maamerkkejä.

Keskustoille etsitään luonnetta ja niistä kehitetään kiinnostavia ja elämyksellisiä. Asemaseutuja kehitetään edustaviksi ja turvallisiksi arkkitehtuurin ja taiteen keinoin.

Liikkuva kaupunki pysäyttää – kulkemisen kevyet linjat.

Katutiloja uudistetaan, edistetään pyöräilyä ja kävelyä ja lisätään katuvihreän määrää. Kaupunkitila kuuluu ihmisille.

Viheralueet terveyden hoitajina - viheralueet ja rakennettu ympäristö lomittuvat toisiinsa.

Kaupungin viherverkkoa vahvistetaan ja ekosysteemipalvelut saatetaan kuntalaisten käyttöön.

Yhdessä. – Vantaalla on tekemisen meininki.

Vantaalaisia kumppanuusmalleja kehitetään ja jatketaan hyvää osallistamisen perinnettä. Kehitetään uusia.

www.vantaa.fi

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Tikkurilan jokirantaa kehitetään

Teksti Milla Hamari

Keravanjoen ranta on Tikkurilan uudistuvan keskustan asukkaille merkittävä virkistysalue. Jokirantaa lähdetäänkin nyt kehittämään maisema-arkkitehtuurikilpailun avulla. Kilpailun avulla halutaan innovatiivisia ratkaisuja alueen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen pohjaksi. Asukkaiden ideoita ja kehittämiskohteita kerätään verkkokyselyllä.

Maisema-arkkitehtuurikilpailu on luonteeltaan suunnittelukilpailu, jolla pyritään löytämään toteuttamiskelpoinen ratkaisu alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna.

Kilpailuohjelma julkaistaan heinä–elokuussa 2015 ja varsinainen kilpailuaika ajoittuu elo–joulukuulle. Kilpailuehdotukset arvioi myöhemmin nimettävä palkintolautakunta, johon kuuluu muun muassa kilpailun järjestävien tahojen ja kaupunginmuseon edustajat.

Vantaan kuntatekniikan keskus ja kaupunkisuunnittelu järjestävät kilpailun yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliiton ja Suomen rakennusinsinöörien liiton kanssa. Kilpailutöille määritetään kilpailuohjelmassa kaupunkikuvalliset, toiminnalliset ja tekniset tavoitteet.

Faktat

Tiesitkö tämän Tikkurilasta?

Tikkurilan suuralueeseen kuuluu kymmenen kaupunginosaa: Tikkurila, Hiekkaharju, Jokiniemi, Viertola, Kuninkaala, Simonkylä, Hakkila, Ruskeasanta, Koivuhaka ja Helsingin pitäjän kirkonkylä.

Tikkurilan kaupunginosassa asui vuonna 2014 noin 5200 asukasta, ja määrä kasvaa uusien asuntojen valmistuessa.

Tikkurilan historia pohjautuu jokien ja Kuninkaantien varteen kehittyneisiin yhdyskuntiin. Jokiniemessä asuttiin jo kivikaudella.

Tikkurilan kaupunginosa on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa sijaitsee kaupungintalo ja paljon palveluita.

Tikkurilan asemalla on 150-vuotinen historia.

Kehäradan myötä Tikkurilan asemasta tulee Suomen toiseksi vilkkain: aseman läpi arvioidaan kulkevan jopa 30 000 ihmistä päivässä.

Faktat

Vantaan arkkitehtuuriohjelman 2015 teemoja

Houkutteleva kaupunki on sujuva – rohkeilla ratkaisuilla kestävää luksusta.

Tiivistyvä ja kerroksellinen kaupunkirakenne ja luonnon läheisyys ovat Vantaan lähtökohdat kestävälle kaupunkirakentamiselle.

Eri elämäntyylit, tervetuloa! – laatua ja kohtuuhintaisuutta.

Vantaalaiset asuntoalueet tarjoavat vaihtoehtoisia asumisen tapoja ja ne toteutetaan laadukkaina ja kohtuuhintaisina.

Keskustat käyntikortteina - julkisia olohuoneita ja maamerkkejä.

Keskustoille etsitään luonnetta ja niistä kehitetään kiinnostavia ja elämyksellisiä. Asemaseutuja kehitetään edustaviksi ja turvallisiksi arkkitehtuurin ja taiteen keinoin.

Liikkuva kaupunki pysäyttää – kulkemisen kevyet linjat.

Katutiloja uudistetaan, edistetään pyöräilyä ja kävelyä ja lisätään katuvihreän määrää. Kaupunkitila kuuluu ihmisille.

Viheralueet terveyden hoitajina - viheralueet ja rakennettu ympäristö lomittuvat toisiinsa.

Kaupungin viherverkkoa vahvistetaan ja ekosysteemipalvelut saatetaan kuntalaisten käyttöön.

Yhdessä. – Vantaalla on tekemisen meininki.

Vantaalaisia kumppanuusmalleja kehitetään ja jatketaan hyvää osallistamisen perinnettä. Kehitetään uusia.

www.vantaa.fi

Kaupungintalon kupeessa sijaitsevaa uutta toria testattiin syksyllä maalaismarkkinoilla.
Kaupungintalon kupeessa sijaitsevaa uutta toria testattiin syksyllä maalaismarkkinoilla.
Keskustelua ja kohtaamisia asukkaiden kanssa Leinelän vuotuisessa puistojuhlassa.
Keskustelua ja kohtaamisia asukkaiden kanssa Leinelän vuotuisessa puistojuhlassa.
Tikkurilaan rakennetaan parhaillaan uusia asuntoja kaupungintalon ja Dixin väliselle alueelle.
Tikkurilaan rakennetaan parhaillaan uusia asuntoja kaupungintalon ja Dixin väliselle alueelle.

Tikkurilan jokirantaa kehitetään

Teksti Milla Hamari

Keravanjoen ranta on Tikkurilan uudistuvan keskustan asukkaille merkittävä virkistysalue. Jokirantaa lähdetäänkin nyt kehittämään maisema-arkkitehtuurikilpailun avulla. Kilpailun avulla halutaan innovatiivisia ratkaisuja alueen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen pohjaksi. Asukkaiden ideoita ja kehittämiskohteita kerätään verkkokyselyllä.

Maisema-arkkitehtuurikilpailu on luonteeltaan suunnittelukilpailu, jolla pyritään löytämään toteuttamiskelpoinen ratkaisu alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna.

Kilpailuohjelma julkaistaan heinä–elokuussa 2015 ja varsinainen kilpailuaika ajoittuu elo–joulukuulle. Kilpailuehdotukset arvioi myöhemmin nimettävä palkintolautakunta, johon kuuluu muun muassa kilpailun järjestävien tahojen ja kaupunginmuseon edustajat.

Vantaan kuntatekniikan keskus ja kaupunkisuunnittelu järjestävät kilpailun yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliiton ja Suomen rakennusinsinöörien liiton kanssa. Kilpailutöille määritetään kilpailuohjelmassa kaupunkikuvalliset, toiminnalliset ja tekniset tavoitteet.