Historian pienimmällä asuntomessualueella ennätysmäärä asuntoja

Urbaani kaupunkirakentaminen esillä Vantaan asuntomessuilla

Vantaan asuntomessualue on malli 2000-luvun kaupunkirakentamisesta. Se tarjoaa erilaisia asuntoja erilaisiin tarpeisiin, erilaisille ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa. Viihtyisyyttä tuovat muun muassa toimintapuisto ja taide.

Teksti Lea Varpanen

Koskaan aiemmin ei Suomen asuntomessuja ole järjestetty vilkkaan kansainvälisen lentoaseman lähellä ja kaupunkiradan varrella: nyt toteutuu CityMessut. Asuntomessualue sijoittuu Kivistön keskustan koillisosaan, noin 800 metrin etäisyydelle asemasta.

Alkujaan asuntomessualueesta oli tulossa Suomen laajin messualue, mutta liito-oravien elinpiirin löytymisen vuoksi siitä tuli pienin messualue – jolla kuitenkin on toistaiseksi eniten asuntoja.

Asuntomessualue toteuttaa tavoitteita 2000-luvun urbaanista kaupunkirakentamisesta. Kaupungin tavoite on monipuolinen asuntojakauma: tarvitaan erilaisia asuntoja erilaisille ihmisille, eri elämäntilanteissa.

Kaupunkirakenne muokattiin asuntomessuille sopivaksi ja entinen soranottoalue päätettiin muuttaa eri-ikäisten toimintapuistoksi. Nimekseen se sai Kvartsijuonenpuisto. Alueen lapset toivoivat uimapaikkaa, josta jouduttiin luopumaan pohjaveden korkeuden vuoksi. Aalto-yliopiston kanssa järjestetyn kansainvälisen opiskelijakilpailun tulosten toteutus jää myöhemmäksi.

Kerrostalot ja pientalot tiiviissä paketissa

Asuntomessualueen kaupunkirakenne sisältää koillisosan omakotitontteja, laajan virkistysalueen reunalla, Rubiinikehän molemmin puolin. Keskustan pääkadulta, Ruusukvartsinkadulta tultaessa korttelit muodostuvat 5–7-kerroksisista umpikorttelimaisista kerrostaloista. Pääkadun varteen sijoittuu korkeamman kivijalkakerroksen tilaa, joka voidaan myöhemmin ottaa liike-, palvelu- tai toimistokäyttöön.

Kerros- ja omakotitalojen väliin sijoittuvat kaupunkipientalojen korttelit. Pientaloalueille laadittiin rakentamisohje (ARK House arkkitehdit), jolla haluttiin edistää muun muassa viher- ja kasvihuoneiden käyttöä sekä pihojen hulevesiratkaisuiden ja valaistuksen ammattitaitoista suunnittelua.

Lisäksi alueelle laadittiin Taideohje, jonka keskeinen teema on värien käyttö.

Kivistön kestävä kaupunkisuunnittelu toteuttaa Vantaan kaupungin hulevesiohjelmaa eri asemakaavoissa. Periaatteena on viivyttää ja imeyttää hulevedet niiden muodostumisalueella ja vasta toissijaisesti siirtää ne putkissa muualle.

Kaupungin puolelta hulevesiratkaisut on haluttu tehdä näkyviksi. Asuntomessualueen eteläpuolelle toteutetaan vaiheittain laaja hulevesiallas. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa heti messujen jälkeen.

Asuinkortteleihin rakennetaan joitakin viherkattoja varastorakennuksiin. Kaavasuunnittelussa kannustettiin lisäksi aurinkopaneeleihin ja ekotehokkuuteen.

Taidekivinä Tiikerinsilmän pienimuotoiseen kaupunkiaukioon syntyy Kanniston koululaisten kanssa erikoiskiveystä: nuorten tekemiä kuva-aiheita on valettu messinkiin, jotka kiinnitetään katukiviin. Taidevalot tuovat Rubiinikehälle Rubiinin heijastumia.

Luonnovaratasapainoista kerrostaloa tutkitaan

-Vantaan vuokratalot Oy eli VAV ja NCC käynnistivät Tampereen Teknillisen yliopiston, Aran ja Vantaan kaupungin kanssa yhteisen Luonnonvaratasapainoinen kerrostalo tutkimushankkeen. Tutkimuksessa paneuduttiin muun muassa eri rakennusmateriaalien kierrätyksen mahdollisuuksiin sekä ekologisesti perusteltujen rakennusmateriaalien käyttämiseen.

Tutkimustuloksia testattiin rakentamalla kerrostalo asuntomessualueella. Talon ominaispiirteitä ovat muun muassa:

• sisäpihan puolella seinässä käytetään käsittelemätöntä puuta, joka säästää työvoimakuluissa ja raaka-aineissa

• porrasaskelmissa käytetään murskattua kierrätyslasia

• ulkovarastojen rakentamiseen käytetään hamppubetonia; asuinrakennukseen sitä ei voitu suunnitelmista huolimatta käyttää, koska sen kantavuus ei ollut riittävää

• kaikkiin varastorakennuksiin tulee lisäksi viherkatot

• betonirakenteiden osuus minimoitiin

• hiilijalanjäljen arvioidaan olevan 20 prosenttia vastaavaa kerrostaloa pienempi – säästö vastaa tilannetta, jossa uusi henkilöauto ajaa 1 300 kertaa Hangosta Utsjoelle ja takaisin.

Hankkeeseen sisältyy kierrätetyn lasin taideteos kivijalkakerroksessa, Lipputien varressa.

Euroopan suurin passiivipuukerrostalo

Rakennusliike Reponen Oy rakentaa asuntomessualueen sisääntulokulmaukseen Euroopan suurimman passiivipuukerrostalon. Kortteli on osin seitsemänkerroksinen, luonteeltaan umpikortteli. Länteen on suunnattu usean kerroksen korkuinen valoaukko.

Asuntojen tarvitsemista autopaikoista valtaosa on korttelin betonisessa kivijalkakerroksessa, vain murto-osa sijoittuu kadun toisella puolen olevaan Rubiiniparkkiin.

Puukerrostalohankkeen etenemistä on voinut seurata Facebookissa. Rakentaminen on edistynyt säältä ja sateelta suojatun peitteen alla.

Hanke sai julkisuutta jo ennen rakentamista. Se valittiin syksyllä 2013 Rakennusteollisuus RT:n ja Green Building Council Finlandin järjestämän rakennuksen hiilijalanjälkeä mittaavan kilpailun jaetulle ensimmäiselle sijalle.

Puukerrostalo rakennetaan täysin suomalaisesta puusta ja suomalaisella työvoimalla, lisätietoa verkkosivulta www.puumera.fi.

Kirjoittaja on arkkitehti SAFA ja työskentelee Kivistön kaavoituspäällikkönä Vantaan kaupungilla.


Älybussi vie ilman kuljettajaa asuntomessuilla

Teksti Ulla Ruuskanen

Vantaan asuntomessuilla on mahdollisuus hypätä kuskittoman älybussin kyytiin. Bussi liikennöi päivittäin uuden Kivistön juna-aseman ja messualueen pääportin välillä. Bussin reitti kulkee Kehäradan vieressä pikapyörätietä pitkin, joka on suljettu muulta liikenteeltä kokeilun ajan. Matkaa asemalta messuportille on noin kilometri.

Älybusseja tulee liikenteeseen neljä, joista kaksi on ajossa samanaikaisesti. Ajonopeus on maksimissaan noin 20 kilometriä tunnissa. Ajoneuvo osaa suunnistaa GPS-tiedon ja etäisyysantureidensa avulla. Bussi pysähtyy automaattisesti havaitessaan edessä olevan esteen, jonka se tunnistaa kahden kameransa avulla. Bussien kulkua valvotaan messualueen päässä sijaitsevasta valvomosta.

Yhteen bussiin mahtuu kerralla kymmenen matkustajaa. Molemmilla pysäkeillä oppaat kertovat kokeilusta ja ohjaavat matkustajat bussiin ja varmistavat matkan sujuvuuden. Tavoitteena on pystyä kuljettamaan noin 2 000 henkilöä päivässä, ruuhkatunteina jopa 350 matkustajaa tunnissa.

Älybussien kokeilun messuilla mahdollistaa Euroopan laajuinen CityMobil2-kokeilu, jossa tutkitaan bussien käyttöä osana joukkoliikennettä. Hankkeen tavoitteena on esitellä kuskittomia ajoneuvoja suurelle yleisölle, mahdollistaa kokeilu ja näin ollen lisätä kiinnostusta älykulkuneuvoja kohtaan.

Yhteistyökumppaneina ovat mukana Vantaan kaupunki, Trafi, Liikennevirasto, Uudenmaan liitto ja HSL. Bussikokeilu toteuttaa koko maakunnan kehitystä linjaavaa Uusimaa-ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on älykäs ja sujuva joukkoliikenne.

Kirjoittaja työskentelee markkinoinnin tuottajana Vantaan kaupungin palveluksessa.

Faktat

Kivistön asuntomessualue

3 kerrostaloa, 26 erillispientaloa, 3 paritaloa, 6 ryhmärakentamishankkeen erillispientaloa, 1 pysäköintitalo asukastiloineen

Alue noin 9 ha, yhteensä 350 asuntoa

Pienin omakotitontti 450 m2, suurin 1400 m2 (voidaan jakaa kahdeksi)

Tonttien hinnat 74 000 – 172 000 euroa

Puutaloja 17 (joista 3 hirsitaloa), kivitaloja 14, tiilitaloja 2

Pienin omakotitalo 93 k-m2, suurin 287 k-m2, suurin osa kaksikerroksisia

Kaupunkisuunnittelu: Marja-Vantaa-projekti

Kvartsijuonenpuistossa voi peuhata juoksuhiekkamaassa ja seikkailudyyneillä

Teksti Jenni Marsio

Asuntomessualueelle rakennetaan leikkipuisto, joka on kaikkea muuta kuin tavanomainen. Kaava-alueen keskeisimmän puiston, Kvartsijuonenpuiston, rakentamisessa on hyödynnetty hiekkakuopan tasoeroja.

Puiston eteläosan keitaassa on rehevää kasvillisuutta ja matala allas, jossa voi kahlata. Keskellä puolestaan on karumpaa ja avarampaa juoksuhiekkamaata, jonka keskelle asettuu aidattu leikkialue pienimmille lapsille. Betonista rakennetut seikkailudyynit sekä vapaa pelialue valtaavat pohjoisosan.

– Halusimme toiminnallisen alueen, jossa voi käyttää enemmän mielikuvitusta kuin tavanomaisessa leikkipuistossa, kuvailee Vantaan kaupungin puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen.

17 000 neliömetrin puistossa on otettu huomioon messualueen yleiset teemat: värikkyys ja taide, luonnonmukaisuus ja yhteisöllisyys. Viimeksi mainittua teemaa toteutettiin ottamalla suunnitteluun mukaan Kanniston alakoulun oppilaat.

– Saimme koulusta valtavan kasan piirustuksia. Ideoista monet olivat hyödynnettäviä ja erittäin virkistäviä. Oma suosikkini näistä on juoksuhiekkamaahan tuleva betonista tehty metrin mittainen luu, jonka voi kaivaa esiin hiekasta ja jälleen peittää sillä.

Luiskat ja pohjavedet toivat haasteita

Hanna Keskinen pitää etenkin puiston muodoista, vaikka sorakuopan kummut aiheuttivat myös haasteita. Niiden luiskakaltevuus piti sovittaa alkuperäistä loivemmaksi, jotta hoito onnistuisi helposti eivätkä maamassa tai kasvit lähtisi luisumaan alaspäin.

Erityisiä haasteita rakentamiselle toivat myös alueen kaksi pohjavesipumppua, joiden suunnittelu vaati erikoisosaamista. Sorakuopan pohjalle rakennettiin iso imeytysalue, sillä sen ympärillä on tiukkaa savimaata.

Puiston kustannukset ovat 1,5 miljoonaa euroa, ja sen rakentaminen käynnistyi syksyllä 2013. Valmista tulee Asuntomessujen alkuun mennessä.

Puistohankkeet toteutetaan usein osissa, mutta tässä teimme kerralla valmiiksi ison urakan. Tämä on suurin yksittäinen puistoalue, mitä Vantaalla on viime vuosina tehty, muistuttaa Keskinen.

Kirjoittaja työskentelee viestintäsuunnittelijana Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla.

Vantaan puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen pitää etenkin Kvartsijuonenpuiston muodoista, vaikka sorakuopan kummut aiheuttivatkin haasteita rakentamisessa.
Vantaan puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen pitää etenkin Kvartsijuonenpuiston muodoista, vaikka sorakuopan kummut aiheuttivatkin haasteita rakentamisessa.

Faktat

Kivistön asuntomessualue

3 kerrostaloa, 26 erillispientaloa, 3 paritaloa, 6 ryhmärakentamishankkeen erillispientaloa, 1 pysäköintitalo asukastiloineen

Alue noin 9 ha, yhteensä 350 asuntoa

Pienin omakotitontti 450 m2, suurin 1400 m2 (voidaan jakaa kahdeksi)

Tonttien hinnat 74 000 – 172 000 euroa

Puutaloja 17 (joista 3 hirsitaloa), kivitaloja 14, tiilitaloja 2

Pienin omakotitalo 93 k-m2, suurin 287 k-m2, suurin osa kaksikerroksisia

Kaupunkisuunnittelu: Marja-Vantaa-projekti

Kvartsijuonenpuistossa voi peuhata juoksuhiekkamaassa ja seikkailudyyneillä

Teksti Jenni Marsio

Asuntomessualueelle rakennetaan leikkipuisto, joka on kaikkea muuta kuin tavanomainen. Kaava-alueen keskeisimmän puiston, Kvartsijuonenpuiston, rakentamisessa on hyödynnetty hiekkakuopan tasoeroja.

Puiston eteläosan keitaassa on rehevää kasvillisuutta ja matala allas, jossa voi kahlata. Keskellä puolestaan on karumpaa ja avarampaa juoksuhiekkamaata, jonka keskelle asettuu aidattu leikkialue pienimmille lapsille. Betonista rakennetut seikkailudyynit sekä vapaa pelialue valtaavat pohjoisosan.

– Halusimme toiminnallisen alueen, jossa voi käyttää enemmän mielikuvitusta kuin tavanomaisessa leikkipuistossa, kuvailee Vantaan kaupungin puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen.

17 000 neliömetrin puistossa on otettu huomioon messualueen yleiset teemat: värikkyys ja taide, luonnonmukaisuus ja yhteisöllisyys. Viimeksi mainittua teemaa toteutettiin ottamalla suunnitteluun mukaan Kanniston alakoulun oppilaat.

– Saimme koulusta valtavan kasan piirustuksia. Ideoista monet olivat hyödynnettäviä ja erittäin virkistäviä. Oma suosikkini näistä on juoksuhiekkamaahan tuleva betonista tehty metrin mittainen luu, jonka voi kaivaa esiin hiekasta ja jälleen peittää sillä.

Luiskat ja pohjavedet toivat haasteita

Hanna Keskinen pitää etenkin puiston muodoista, vaikka sorakuopan kummut aiheuttivat myös haasteita. Niiden luiskakaltevuus piti sovittaa alkuperäistä loivemmaksi, jotta hoito onnistuisi helposti eivätkä maamassa tai kasvit lähtisi luisumaan alaspäin.

Erityisiä haasteita rakentamiselle toivat myös alueen kaksi pohjavesipumppua, joiden suunnittelu vaati erikoisosaamista. Sorakuopan pohjalle rakennettiin iso imeytysalue, sillä sen ympärillä on tiukkaa savimaata.

Puiston kustannukset ovat 1,5 miljoonaa euroa, ja sen rakentaminen käynnistyi syksyllä 2013. Valmista tulee Asuntomessujen alkuun mennessä.

Puistohankkeet toteutetaan usein osissa, mutta tässä teimme kerralla valmiiksi ison urakan. Tämä on suurin yksittäinen puistoalue, mitä Vantaalla on viime vuosina tehty, muistuttaa Keskinen.

Kirjoittaja työskentelee viestintäsuunnittelijana Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla.