PÄÄKIRJOITUS

Hallitus hallitsee

Suomeen saatiin uusi hallitus pari viikkoa sitten. Kolmen suuren puolueen hallituksen ohjelma pyrkii taittamaan velkaantumisen ja saamaan talouden vihdoin kasvuun. Keinot ovat monen mielestä kovat, kun esimerkiksi useita sosiaalietuuksia ja koulutus- ja innovaatiorahoitusta leikataan.

Jo muutaman päivän kuluttua hallitusohjelman julkistamisesta sitä arvosteltiin monelta suunnalta. Säästöjen koettiin kohdentuvan epäoikeudenmukaisesti, kun parempituloisia ei rangaista kiristämällä tulo- tai pääomaverotusta. Työmarkkinaosapuolten väleihin näyttäisi iskeneen takatalvi, ellei peräti jääkausi.

Tärkeää on nyt kuitenkin se, että hallitus toimii ja hallitsee sillä mandaatilla, jonka se vaaleissa sai. Kuntatekniikan näkökulmasta hallitusohjelmassa on vyönkiristyksen ohella joitakin valopilkkujakin. Tärkeää on, että liikenneverkon korjausvelan vähentämisen merkitys on tunnustettu ja siihen on tartuttu 600 miljoonan euron lisärahoituksella neljäksi vuodeksi. Perusväylänpidon rahoitukseen kirjattu 100 miljoonan euron lisäys on puolestaan välttämätön valtion väylien säilyttämiseksi liikennöitävässä kunnossa.

Varsinainen kaupunkipolitiikka jää hallitusohjelmassa vähemmälle. Linjaukset tonttituotannon lisäämiseksi ja rakentamisen kustannusten alentamiseksi ovat toisaalta pitkälle kuntien odotusten mukaisia. Säännellyn asuntotuotannon reunaehdot tulee rakentaa niin, että toimenpiteillä ei vähennetä ARA-tuotannon kiinnostavuutta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu kunnille jätelaissa annettujen yksinoikeuksien rajaaminen vain asumisessa syntyviin jätteisiin. Sillä voi olla arvaamattomia taloudellisia seurauksia, kun otetaan huomioon kuntien jätelaitosten suuret investoinnit jätteenpolttolaitoksiin ja sitoutuminen pitkiin sopimuksiin jätteiden toimittamisesta niihin.

Esillä on odotetusti myös normien purkaminen. Eräiden maankäyttöön, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvien lupaprosessien yksinkertaistaminen on kannatettava tavoite, kunhan pidetään mielessä, ettei sen seurauksena tehtävät lisäänny toisaalla kunnan organisaatiossa.

Vantaan kaupunkikehitys on vahvasti esillä tässä lehdessä. Tikkurila on pessyt kasvonsa ja Kehäradan valmistumisen myötä esimerkiksi Aviapoliksen ja Kivistön alueiden rakentumiseen tulee vauhtia. Kivistössä järjestetään asuntomessut 10.7.-9.8. Esillä ovat urbaanin kaupunkiasumisen uudet tuulet. Kannattaa käydä tutustumassa.

Kesän kutsu

Kesän valo ja lämpö ovat taas täällä. Linnut laulavat ja kukat tuoksuvat - tänä vuonna viileän kevään vuoksi hieman tavallista myöhemmin. Kuntatekniikan tekijät ovat näkyvästi esillä: rakennustyömaat pyörivät täysillä, viheralueita hoidetaan, katuja ja johtoverkostoja saneerataan, kuuman asfaltin pistävä tuoksu tunkeutuu sieraimiin.

Työn tuoksinassa on hyvä myös pysähtyä ja levätä hetki. Ne, joilla on mahdollisuus viettää muutama viikko lomaa, kannattaa niin tehdä. Ihmiskeho ja mieli tarvitsevat myös lepoa työstä. Virkistävää kesää kaikille lukijoille!

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Henna Luukkonen

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Kestotilaus, printti 73 €

Vuosikerta, printti 82 €

Kestotilaus, printti+digi 83 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

70. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Paavo Taipale  paavo.taipale@kuntatekniikka.fi
Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Henna Luukkonen

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Kestotilaus, printti 73 €

Vuosikerta, printti 82 €

Kestotilaus, printti+digi 83 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

70. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti