UUTISET

VVY:n numeroidun kultaisen ansiomerkin saajat Markku Kaksonen (vas.), Kai Kaatra, Helena Valta ja Juha Menonen.

VVY:n numeroidun kultaisen ansiomerkin saajat Markku Kaksonen (vas.), Kai Kaatra, Helena Valta ja Juha Menonen.

Vesilaitosyhdistys palkitsi ansioituneita

Vesilaitosyhdistys VVY muisti ansioituneita vesihuoltoalan ammattilaisia Vesihuoltopäivillä Turussa toukokuussa. VVY myönsi numeroidun kultaisen ansiomerkin toimitusjohtaja Helena Vallalle, toimitusjohtaja Markku Kaksoselle, toimitusjohtaja Juha Menoselle ja vesihallintojohtaja Kai Kaatralle.

Vuoden 2015 Kemira-palkinto myönnettiin Vihdin Veden Nummelan jätevedenpuhdistamon henkilökunnalle tunnustukseksi pitkään jatkuneesta ansiokkaasta työstä vesistöjen fosforikuorman pienentämiseksi. Raati piti esimerkillisenä Nummelan jätevedenpuhdistamon innokkuutta ja ennakkoluulottomuutta puhdistamon kehittämisessä.

Vesilaitosyhdistyksen 50-vuotisjuhlastipendi myönnettiin diplomi-insinööri Mika Kuroselle diplomityöstä ”Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa”. Työssä tarkastellaan energiatehokkuuden parantamista talousveden jakelussa, pääasiallisena kohdelaitoksena on Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä. Vesilaitokset ovat merkittäviä energiankuluttajia ja vedenjakelu on yleensä niiden eniten energiaa vaativa prosessi.

Oskari Kivi (vas.), Heikki Kaltiainen ja Jukka Haasto ottivat Vihdin Veden edustajina vastaan vuoden 2015 Kemira-palkinnon.

Mauri Myllylä on Vuoden 2015 pyöräilijä

Suomi Pyöräilee -yhteistyötoimikunta on nimennyt suomalaisen liikennesuunnittelun edelläpolkijan Mauri Myllylän Vuoden 2015 pyöräilijäksi. Perusteena valinnalle ovat ainutlaatuinen pyöräilyn hyväksi tehty elämäntyö ja sen oppien jakaminen tuleville sukupolville.

Myllylän suurimpana saavutuksena pidetään yhtenäisen, kattavan ja erittäin toimivan pyörätieverkoston luomista Oulun kaupungin alueelle. Verkosto mahdollistaa polkupyörän käyttämisen kaikkiin arkisiin tarkoituksiin siten, että pyörä on nopein kulkuväline alle viiden kilometrin matkoilla. Niitä on kaupungissa tehtävistä matkoista suurin osa.

Oulussa pyöräilyn kulkutapaosuus onkin 23 prosenttia, kun koko Suomen keskiarvo on vähän yli kahdeksan prosenttia. Maaliskuussa 80 vuotta täyttänyt Myllylä pyöräilee itsekin kotikaupungissaan Oulussa päivittäin.

Oulun kaupungin eläkkeellä oleva kaupungininsinööri on jatkanut toimintaansa pyöräilyn hyväksi aktiivisesti myös virkamiestyöuran jälkeen muun muassa liikenneministeriön ja konsulttiyrityksen palveluksessa. Nykyisten ja tulevien suunnittelijoiden riemuksi ja hyödyksi Myllylä on koonnut kokemuksensa Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi – hiljainen tieto käyttöön -kirjaan, joka julkaistiin tammikuussa.

Ilmastolaki tuli voimaan

Kesäkuun alussa voimaanastunut ilmastolaki on luonteeltaan valtion viranomaisia koskeva puitelaki, johon ei sisälly eri toimialoja koskevaa aineellista lainsäädäntöä. Laissa säädetään muun muassa ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä, johon kuuluvat keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman lisäksi vähintään kerran kymmenessä vuodessa laadittava pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma ja ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma.

Ilmastolain toimeenpano aloitetaan laatimalla keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, joka tulee valtioneuvoston hyväksyttäväksi tällä vaalikaudella. Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, asumista ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot.

Ympäristöministeriö koordinoi suunnitelman laatimista, ja kukin ministeriö valmistelee omaa hallinnonalaansa koskevan osuuden suunnitelmaan.

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sovitetaan tarvittavilta osin yhteen muun energia- ja liikennepolitiikan suunnittelun kanssa. Suunnitelmaa valmisteltaessa sidosryhmille ja muulle yleisölle varataan tilaisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen ja esittää siitä mielipiteensä.

Valmistelun yhteydessä arvioidaan suunnitelman ympäristövaikutukset sekä taloudelliset, sosiaaliset ja muut vaikutukset.

NIMITYKSIÄ

Jussi Niemi
Kuntaliiton tilapalvelupäälliköksi

Arkkitehti Jussi Niemi on nimitetty Suomen Kuntaliitto ry:n tilapalvelupäälliköksi vastaamaan tilapalveluiden erityisasiantuntijatehtävistä. Hän aloittaa tehtävässään 1.8.2015. Niemi siirtyy Kuntaliittoon Tuusulan kunnan tilakeskuksen päällikön virasta, jota hän ehti hoitaa noin 2,5 vuotta. Tätä ennen Niemi työskenteli suunnittelijakonsulttina sekä Vihdin kunnan ja Espoon kaupungin palveluksessa.

– Kuntaliiton tehtävässä yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla tietynlainen yhteisvastuullinen työskentely sekä kuntien kiinteistönpidon ja kiinteistöjohtamisen kehittäminen. Koen Kuntaliiton tasolla tapahtuvan työskentelyn hyvin merkityksellisenä ja kiinnostavana, Jussi Niemi sanoo.

Keskeisimmät kuntien kiinteistönpidon haasteet liittyvät hänen mielestään olemassa olevan rakennuskannan kuntoon ja korjausvelkaan. Kuntien kiinteistönpitoon käytettävissä olevien resurssien niukkuus tarpeisiin nähden on merkittävä haaste. Haasteita riittää myös rakennusten sisäilmaongelmissa.

– Kokonaisvaltaisesta omistajaohjauksesta ja kiinteistöomaisuuden johtamisesta lähtevät prosessit on hiottava kuntoon aivan ylhäältä alas aina operatiiviselle ja toteuttavalle tasolle asti, Niemi sanoo.

Tarkoituksenmukainen kunnossapidon korjausten kohdentaminen edellyttää rakennusten luokittelua ja ryhmittelyä (ns. salkutusta), joka puolestaan pohjautuu palveluverkkosuunnitelmaan tai kiinteistöstrategiaan.

– Sitoutuminen haasteiden selättämiseen tulee olla laajaa. Rakenteelliset muutokset sekä kuntien palvelutuotannossa että niiden tukipalveluissa ovat ainakin jossain laajuudessa välttämättömiä.

Kunnan palvelustrategiaa myötäilevä palveluverkkosuunnitelma on Jussi Niemen mielestä ylin kiinteistönpitoa ohjaava taso ja ehdoton edellytys tarkoituksenmukaiselle ja taloudellisesti kestävälle kiinteistönpidolle.

– Oivallisin tilanne syntyy, jos palveluverkkoa on mahdollista suunnitella yli kuntarajojen yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Olen vahvasti sitä mieltä, että palveluverkkojen kehittämisessä ja optimoinnissa yli kuntarajojen on kansantaloudellisesti merkittävä tehostamisen potentiaali.

TUOTEUUTUUKSIA

Snowek Trombia

Snowek Trombia on katujen kesäkunnossapitoon tarkoitettu työlaite. Trombiassa yhdistyvät erinomainen puhdistustulos, ilman vettä toteutettu pölyämättömyys ja huollon helppous ainutlaatuisella ja patentoidulla tavalla. Trombia tehostaa katujen kesäkunnossapitoa aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Trombia on kotonaan niin hiekan nostossa, kulttuuriroskan poistossa, kuin lehtien keruussakin.

Trombian hyvä puhdistusteho saadaan aikaan mekaanisen irrotuksen ja suljetun ilmakierron yhteistyöllä. Mekaaninen irrotus varmistaa isojen ja raskaiden objektien vaivattoman keräämisen ja imuilma pienempien ja kevyempien roskien säiliöön kulkeutumisen. Vedetön puhdistusprosessi lisää myös tehollista työaikaa, koska aikaa vieviä vesitankkauksia ei enää tarvita.

Trombia varustetaan vakiona Chan-väyläohjauksella ja helppokäyttöisellä ohjainlaitteella. Ohjaamoon sijoitettavalla ja näytöllisellä ohjainlaitteella säädetään muun muassa puhaltimen ja harjan nopeutta, sekä sivuharjojen, sivusiirron ja roskasäiliön tyhjennyksen toimintoja. Lisäksi Chan-väyläohjaus mahdollistaa monipuolisten anturitietojen hyödyntämisen. Esimerkiksi Trombian oikea työasento on helppo löytää korkeus- ja asentoantureiden antamien tietojen perusteella.

www.snowek.fi


Trimbleltä taskukokoinen GNSS-vastaanotin

Trimble® R1 GNSS-vastaanotin on taskukokoinen, maastokelpoinen vastaanotin kaikille iOS- ja Android-älypuhelimille ja tableteille sekä Windows® 7- ja 8.1-t ietokoneille. Älylaitteisiin yhdistettynä se korvaa laitteen oman paikannusteknologian tarkalla GNSS-sijaintitiedolla (Global Navigation Satellite System), joka mahdollistaa normaalien älylaitteiden käyttämisen ammattilaistasoiseen paikkatiedonkeruuseen.

Älylaitteiden kehittymisen myötä maastotyöntekijät keräävät paikkatietoa yhä useammin matkapuhelimilla ja tableteilla. Trimble R1 GNSS mahdollistaa paikkatiedonkeruun ja monipuoliset tarkistustehtävät älylaitteilla ilman investointia kalliimpiin GNSS-järjestelmiin.

R1 on kooltaan kompakti ja painaa vain 187 grammaa. Akku kestää koko työpäivän. Laite mahtuu taskuun, kulkee mukana vyöhön kiinnitettynä tai sen voi kiinnittää sauvaan. Vastaanotin integroituu Trimblen TerraFlex™-, TerraSync™- ja Positions™-paikkatieto-ohjelmistoihin ja sitä voidaan myös käyttää kaikkien älypuhelinsovellusten kanssa.

Trimble R1 GNSS tukee GPS-, GLONASS-, Galileo-, BeiDou- ja QZSS-satelliittisignaaleja. Yhdessä Geotrimin tarjoaman VRS-palvelun kanssa laitteella päästään puolen metrin tarkkuuteen. Laite on yhteensopiva myös SBAS-korjauksen kanssa.

www.geotrim.fi

NIMITYKSIÄ

Jussi Niemi
Kuntaliiton tilapalvelupäälliköksi

Arkkitehti Jussi Niemi on nimitetty Suomen Kuntaliitto ry:n tilapalvelupäälliköksi vastaamaan tilapalveluiden erityisasiantuntijatehtävistä. Hän aloittaa tehtävässään 1.8.2015. Niemi siirtyy Kuntaliittoon Tuusulan kunnan tilakeskuksen päällikön virasta, jota hän ehti hoitaa noin 2,5 vuotta. Tätä ennen Niemi työskenteli suunnittelijakonsulttina sekä Vihdin kunnan ja Espoon kaupungin palveluksessa.

– Kuntaliiton tehtävässä yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla tietynlainen yhteisvastuullinen työskentely sekä kuntien kiinteistönpidon ja kiinteistöjohtamisen kehittäminen. Koen Kuntaliiton tasolla tapahtuvan työskentelyn hyvin merkityksellisenä ja kiinnostavana, Jussi Niemi sanoo.

Keskeisimmät kuntien kiinteistönpidon haasteet liittyvät hänen mielestään olemassa olevan rakennuskannan kuntoon ja korjausvelkaan. Kuntien kiinteistönpitoon käytettävissä olevien resurssien niukkuus tarpeisiin nähden on merkittävä haaste. Haasteita riittää myös rakennusten sisäilmaongelmissa.

– Kokonaisvaltaisesta omistajaohjauksesta ja kiinteistöomaisuuden johtamisesta lähtevät prosessit on hiottava kuntoon aivan ylhäältä alas aina operatiiviselle ja toteuttavalle tasolle asti, Niemi sanoo.

Tarkoituksenmukainen kunnossapidon korjausten kohdentaminen edellyttää rakennusten luokittelua ja ryhmittelyä (ns. salkutusta), joka puolestaan pohjautuu palveluverkkosuunnitelmaan tai kiinteistöstrategiaan.

– Sitoutuminen haasteiden selättämiseen tulee olla laajaa. Rakenteelliset muutokset sekä kuntien palvelutuotannossa että niiden tukipalveluissa ovat ainakin jossain laajuudessa välttämättömiä.

Kunnan palvelustrategiaa myötäilevä palveluverkkosuunnitelma on Jussi Niemen mielestä ylin kiinteistönpitoa ohjaava taso ja ehdoton edellytys tarkoituksenmukaiselle ja taloudellisesti kestävälle kiinteistönpidolle.

– Oivallisin tilanne syntyy, jos palveluverkkoa on mahdollista suunnitella yli kuntarajojen yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Olen vahvasti sitä mieltä, että palveluverkkojen kehittämisessä ja optimoinnissa yli kuntarajojen on kansantaloudellisesti merkittävä tehostamisen potentiaali.

TUOTEUUTUUKSIA

Snowek Trombia

Snowek Trombia on katujen kesäkunnossapitoon tarkoitettu työlaite. Trombiassa yhdistyvät erinomainen puhdistustulos, ilman vettä toteutettu pölyämättömyys ja huollon helppous ainutlaatuisella ja patentoidulla tavalla. Trombia tehostaa katujen kesäkunnossapitoa aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Trombia on kotonaan niin hiekan nostossa, kulttuuriroskan poistossa, kuin lehtien keruussakin.

Trombian hyvä puhdistusteho saadaan aikaan mekaanisen irrotuksen ja suljetun ilmakierron yhteistyöllä. Mekaaninen irrotus varmistaa isojen ja raskaiden objektien vaivattoman keräämisen ja imuilma pienempien ja kevyempien roskien säiliöön kulkeutumisen. Vedetön puhdistusprosessi lisää myös tehollista työaikaa, koska aikaa vieviä vesitankkauksia ei enää tarvita.

Trombia varustetaan vakiona Chan-väyläohjauksella ja helppokäyttöisellä ohjainlaitteella. Ohjaamoon sijoitettavalla ja näytöllisellä ohjainlaitteella säädetään muun muassa puhaltimen ja harjan nopeutta, sekä sivuharjojen, sivusiirron ja roskasäiliön tyhjennyksen toimintoja. Lisäksi Chan-väyläohjaus mahdollistaa monipuolisten anturitietojen hyödyntämisen. Esimerkiksi Trombian oikea työasento on helppo löytää korkeus- ja asentoantureiden antamien tietojen perusteella.

www.snowek.fi


Trimbleltä taskukokoinen GNSS-vastaanotin

Trimble® R1 GNSS-vastaanotin on taskukokoinen, maastokelpoinen vastaanotin kaikille iOS- ja Android-älypuhelimille ja tableteille sekä Windows® 7- ja 8.1-t ietokoneille. Älylaitteisiin yhdistettynä se korvaa laitteen oman paikannusteknologian tarkalla GNSS-sijaintitiedolla (Global Navigation Satellite System), joka mahdollistaa normaalien älylaitteiden käyttämisen ammattilaistasoiseen paikkatiedonkeruuseen.

Älylaitteiden kehittymisen myötä maastotyöntekijät keräävät paikkatietoa yhä useammin matkapuhelimilla ja tableteilla. Trimble R1 GNSS mahdollistaa paikkatiedonkeruun ja monipuoliset tarkistustehtävät älylaitteilla ilman investointia kalliimpiin GNSS-järjestelmiin.

R1 on kooltaan kompakti ja painaa vain 187 grammaa. Akku kestää koko työpäivän. Laite mahtuu taskuun, kulkee mukana vyöhön kiinnitettynä tai sen voi kiinnittää sauvaan. Vastaanotin integroituu Trimblen TerraFlex™-, TerraSync™- ja Positions™-paikkatieto-ohjelmistoihin ja sitä voidaan myös käyttää kaikkien älypuhelinsovellusten kanssa.

Trimble R1 GNSS tukee GPS-, GLONASS-, Galileo-, BeiDou- ja QZSS-satelliittisignaaleja. Yhdessä Geotrimin tarjoaman VRS-palvelun kanssa laitteella päästään puolen metrin tarkkuuteen. Laite on yhteensopiva myös SBAS-korjauksen kanssa.

www.geotrim.fi