SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

Kuntatekniikan saavutus Ouluun ja WSP:lle

Kuntatekniikan saavutus -tunnustus jaetaan vuosittain erityisen onnistuneelle kuntatekniikan hengentuotteelle, joka voi olla joko uusi tai peruskorjattu fyysinen kohde, uudenlainen menettelytapa suunnittelusta kohteen käyttötapaan tai mikä tahansa muu uusi ja toteutettu idea, josta on merkittävää hyötyä kuntatekniikan käyttäjille, eli Suomen kuntien asukkaille ja yrityksille. Esitetyistä ehdotuksista saavutuksen valitsevat alallamme toimivat lehdistön edustajat.

Vuosittain jaettava Kuntatekniikan saavutus jaettiin nyt kahden ehdokkaan kesken toista kertaa yhdistyksen historiassa. Vuonna 2015 valintaraati halusi palkita tunnustuksella uudenlaisen kaupunkisuunnitteluprosessin toimintatavan, jossa on muutettu kaupunkikehityksen ajattelutapaa. Saavutuksen saajat ovat Oulun kaupunki sekä WSP Finland Oy. Oulusta Saavutusta olivat saapuneet vastaanottamaan Mikko Törmänen, Leena Kallioniemi, Jere Klami, Eini Vasu sekä Ari Saine. WSP Finland Oy:stä saavutusta olivat pokkaamassa Risto Jounila sekä Teemu Holopainen.

Oulun Hiukkavaaran keskuksessa pilotoidussa toimintamallissa on tehty tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa asemakaavoituksen alusta lähtien, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa hankkeen elinkaaren loppuun saakka. Tavoitteena on ollut luoda joustavaa kaupunkisuunnittelua, -kehittämistä ja asemakaavaa, jossa käyttäjän rooli asemakaavan suunnittelussa nousee merkittävään asemaan.

Helsingin kaupungille Kaupunkipuulinjauksesta myönnetyn Kunniamaininnan ottivat vastaan Minna Terho, Satu Tegel ja Jussi Luomanen.

WSP Finland Oy:n Helsingin kaupungille tekemässä kaupunkibulevardien tavoitelähtöisessä vaikutusten arvioinnissa on tuotu esiin nykykäytäntöjen puutteet ja on luotu suuntaviivoja uusille suunnittelun perusteille. Työ on aloittanut alalla prosessin, jota kautta suunnittelutoiminta kehittyy vastaamaan 2000-luvun kaupungistumisen konkreettisia tarpeita.

Saavutusten lisäksi myönnettiin kunniamaininta Helsingin kaupunkipuulinjaukselle, joka on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa katupuulinjaus. Kaupunkipuulinjauksella Helsingin rakennusvirasto määrittelee ja julkistaa kaupunkipuita koskevat periaatteensa ja toimintatapansa, jotta ne ovat puiden parissa työskentelevien ja kaupunkilaisten tiedossa. Kaupunkipuulinjauksella nostetaan puuomaisuuden hallinta uudelle tasolle ja varmistetaan omaisuuden hallinta myös tulevaisuudessa. Rakennusvirastosta palkintoa olivat vastaanottamassa Jussi Luomanen, Satu Tegel ja Minna Terho.

Aiemmin myönnetyt Kuntatekniikan saavutus -tunnustukset löytyvät SKTY:n nettisivuilta (kuntatekniikka.fi).

Ville Alatyppö


WSP:n puolesta Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksen ottivat vastaan Risto Jounila ja Teemu Holopainen.

Monipuolinen ohjelma onnistui Kuntatekniikan päivillä

Noin 350 ilmoittautunutta osallistujaa, 43 esitelmää, 208 illallisvierasta ja 36 golfaajaa. Siinä eräitä lukuja tämän vuoden Kuntatekniikan päiviltä. Ennätyksellisistä luvuista kuuluu suuri kiitos aktiiviselle jäsenistöllemme, joka oli taas reippain ja ammattimaisin mielin liikkeellä. Nöyrä kiitos myös kaikille järjestelyissä mukana olleille turkulaisille, sekä lukuisille tukijoillemme, jotka kaikki tekivät ison työn päivien onnistumiseksi. Ja hyvät päiväthän meillä loppujen lopuksi olikin.

Päivät sujuivat melko hyvin alkuperäisten nuotitusten mukaisesti. Suurin poikkeus ohjelmistoon tuli, kun keynote-puhujaksi lupautunut ministeri Sanni Grahn-Laasonen joutui hallitusneuvottelukiireiden takia perumaan vierailunsa, mutta hän oli tyylikkäästi hoitanut tuuraajakseen ympäristöministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan, jonka puhe sisälsi pääasiassa rakentamisen ajankohtaisia suunnitelmia hallituksen ja ministeriöiden näkökulmasta. Puheenjohtajamme ehdotus yhdestä ”rakennusministeriöstä”, jossa hoidettaisiin keskitetysti rakentamiseen liittyviä asioita, ei ottanut oikein tuulta purjeeseen.

Päivien ohjelmistossa kokeiltiin tarkoituksella muutamia uudistuksia. Tekniset kiertoajelut oli jätetty ensimmäisen päivän ohjelmasta pois lähinnä siksi, että kuntateknikoilla olisi ollut paremmin aikaa tutustua yhdyskuntatekniikan näyttelyyn (YT15). Toisaalta kiertoajelut jäivät pois myös siksi, että Turussa oltiin 2000-luvulla nyt jo kolmatta kertaa, ja monet ajankohtaiset hankkeet ovat tulleet jo sitä kautta tutuiksi. Kokonaan kiertoajeluita ei ole tarkoitus poistaa ohjelmistosta. Uskoisin, että jonkinlainen tarkempi katsaus tehdään taas ensi vuonna Maarianhaminassa.

Luentoja pidettiin tänä vuonna samanaikaisesti kolmessa eri salissa. Yhdistys halusi hyödyntää laajaa esitelmäehdotusvalikoimaa ja antaa osallistujille mahdollisimman paljon luentomahdollisuuksia. Olihan seminaaripaikkana olleessa elokuvateatterissa huikeat olosuhteet esitelmien pitoon. Suurin sali tosin vaikutti runsaasta kuulijakunnasta huolimatta koko ajan melko tyhjältä joka luennolla, kun salin kapasiteetti olisi mahdollistanut istumapaikat kerralla koko seminaariväelle. Pienemmissä saleissa oli luentojen aikana viimeiseksi saapuneille paikoitellen jäljellä vain seisomapaikkoja.

Seminaarin yhteydessä pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa ehdotettiin yhdistyksen kunniajäseneksi aikaisempaa puheenjohtajaa Jorma Vaskelaista. Kokous hyväksyi jäsenyyden ja Jorma palkittiin yhdistyksen kultaisella ansiomerkillä sekä raikuvilla aplodeilla. Kunniamerkki annettiin iltajuhlassa myös toiselle kunniajäsenelle, Eino Pietikäiselle, joka täyttää ensi vuonna – kuten yhdistyskin – kunnioitettavat 90 vuotta.

Hallituksen piti kokoontua edellisen kerran jo huhtikuun lopulla, mutta vastoin alkuperäisiä suunnitelmiaan se kokoontuikin vasta Kuntatekniikan päivien aattona. Osa hallituksen nyt hyväksymistä uusista jäsenistä mainittiinkin jo lehtemme viime numerossa, tosin niissä nimissä oli yksi kirjoitusvirhe, sillä Marko Vuorisen nimi oli lipsahtanut Marko Virtaseksi. Toukokuun kokouksessa hyväksyttiin, edellisessä lehdessä mainittujen henkilöiden lisäksi, yhdistyksen uusiksi jäseniksi Esko Laiho Helsingistä sekä Elina Jukarainen ja Markku Viitanen Turusta.

Kiitokset vielä kerran jäsenistöllemme kaikesta Turussa koetusta. Teidän kanssanne on hieno toimia.

Hyvää kesää

Kokousmestari

Raimo K. Saarinen palkittiin Suomen Kuntatekniikan Edistäjänä.

Suomen Kuntatekniikan Edistäjä -kiertopalkinto Raimo K. Saariselle

Suomen kuntatekniikan yhdistys haluaa tuoda vahvemmin esiin kuntatekniikan kehitykseen merkittävästi vaikuttaneita henkilöitä. Toimivaa kuntatekniikkaa harva meistä huomaa, mutta silti sitä pitää edelleen kehittää vastaamaan yhteiskunnan muuttuvia tarpeita – yhä toimintavarmemmaksi ja kustannustehokkaammaksi.

Suomen Kuntatekniikan Edistäjä -kiertopalkinto on tarkoitus jatkossa myöntää vuosittain. Ensimmäisen kerran palkinto ojennettiin Yhdyskuntatekniikka2015 -näyttelyn avajaisissa 20.5.2015 diplomi-insinööri Raimo K. Saariselle.

Helsingin kaupungininsinöörinä toimiva Saarinen on ollut koko työuransa kuntatekniikan toimialalla. Saarisen ansiot kuntatekniikan edistämisessä ovat mittavat. Tilaajaviraston päällikkönä sekä katu- ja puisto-osaston päällikkönä hän on ollut kehittämässä muun muassa suunnitteluratkaisuja ja tilaaja–tuottaja mallia. Helsingissä ja Vantaalla kuntateknisten tuotanto-organisaatioiden esimiehenä hän on ollut kehittämässä rakentamista ja ylläpitoa. Saarisella on ollut pitkä ura myös Helsingin vesilaitoksella, jossa hän on toiminut Viikinmäen jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelijana ja rakennuttajapäällikkönä. Onpa hän myös kuntien teknisen sektorin kehittämisen yhteistyöelimen, Kehto-foorumin, perustajajäsen.

Ville Alatyppö

Yhdistyksen ex-aktiivit koolla Turussa

SKTY on päättänyt verkottaa nykyisiä ja aiemmin aktiivisesti toimineita toimihenkilöitä sekä hallituksen jäseniä entistä tiiviimmin toistensa kanssa. Näissä merkeissä järjestettiin Turun kuntatekniikan päivien yhteydessä tapaaminen keskiviikkoiltana Panimoravintola Koulussa. Samalla pohdittiin jo aiemmin esimerkiksi yhdistyksen strategiatyön yhteydessä vireillä ollutta ajatusta: miten yhdistyksen toiminnassa voitaisiin paremmin hyödyntää aiemmin aktiivisesti toimineiden henkilöiden kokemusta? Tässä joukossa on paljon potentiaalia, joka ei ole tällä hetkellä käytössä. Vastaavanlainen vuotuinen tapaaminen on varmasti paikallaan, mutta mitä kaikkea muuta voitaisiin kehittää?

Kuntatekniikan alallakin puhutaan paljon hiljaisen tiedon katoamisesta. Mentorointi, tiedon ja osaamisen siirtäminen kokeneemmalta eteenpäin, on erittäin arvokasta. Tiedämme, että vain murto-osa työssä tarvittavista taidoista saadaan opiskeluaikana. Konkarit voisivat myös vaikkapa toimia senior advisor -ryhmänä, joka neuvoisi ja olisi mukana esimerkiksi asiantuntijalausunnoissa, mahdollisissa konfliktitilanteissa, verkostoitumisessa ja vuorovaikutuksessa.

Jos sinulle herää tähän liittyen ajatuksia, ota rohkeasti yhteyttä vaikkapa toiminnanjohtajaan tai allekirjoittaneeseen, niin laitetaan asiaa eteenpäin.

Jere Klami

Pohjoismaisen yhteistyön kuulumisia

Kuntatekniikan päiville Turkuun saimme vieraiksemme joukon pohjoismaisia ystäviä Islannista, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. Päivien yhteydessä pidettiin myös NKS:n eli pohjoismaisen yhteistyöfoorumin kokous torstai-iltapäivänä. Jäsenmaista paikalta puuttui ainoastaan Norjan edustus. Vielä tämän vuoden ajan SKTY toimii NKS:n puheenjohtajana, minkä jälkeen puheenjohtajuus siirtyy Virolle.

Kokouksessa käytiin läpi muun muassa yhteistyön etenemistä Amerikan kunta-alan yhdistyksen (APWA) kanssa sekä NKS:n sääntöjen päivitystarpeita. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös yhteisten opintomatkojen ja esitelmien tekemistä kansainvälisten seminaarien yhteydessä.

Ennen torstaina pidettyä kokousta vieraidemme oli mahdollista muiden seminaariosallistujien tapaan tutustua Yhdyskuntatekniikka-näyttelyyn. Perjantaiaamuna vieraillemme oli järjestetty opastettu tutustumiskierros Turkuun, ja lounaan jälkeen heillä oli vielä mahdollisuus tutustua kaupunkiin omatoimisesti. Sää oli mitä mainioin koko vierailun ajan, ja Ain, Ilmar, Marrit, Edda, Elli, Inger ja Thomas saivatkin tutustua kauniiseen Turkuun auringon paistaessa.

Seuraava yhteistyökokous pidetään Virossa syyskuun puolivälissä.

Anna Tienvieri

Raimo K. Saarinen palkittiin Suomen Kuntatekniikan Edistäjänä.

Suomen Kuntatekniikan Edistäjä -kiertopalkinto Raimo K. Saariselle

Suomen kuntatekniikan yhdistys haluaa tuoda vahvemmin esiin kuntatekniikan kehitykseen merkittävästi vaikuttaneita henkilöitä. Toimivaa kuntatekniikkaa harva meistä huomaa, mutta silti sitä pitää edelleen kehittää vastaamaan yhteiskunnan muuttuvia tarpeita – yhä toimintavarmemmaksi ja kustannustehokkaammaksi.

Suomen Kuntatekniikan Edistäjä -kiertopalkinto on tarkoitus jatkossa myöntää vuosittain. Ensimmäisen kerran palkinto ojennettiin Yhdyskuntatekniikka2015 -näyttelyn avajaisissa 20.5.2015 diplomi-insinööri Raimo K. Saariselle.

Helsingin kaupungininsinöörinä toimiva Saarinen on ollut koko työuransa kuntatekniikan toimialalla. Saarisen ansiot kuntatekniikan edistämisessä ovat mittavat. Tilaajaviraston päällikkönä sekä katu- ja puisto-osaston päällikkönä hän on ollut kehittämässä muun muassa suunnitteluratkaisuja ja tilaaja–tuottaja mallia. Helsingissä ja Vantaalla kuntateknisten tuotanto-organisaatioiden esimiehenä hän on ollut kehittämässä rakentamista ja ylläpitoa. Saarisella on ollut pitkä ura myös Helsingin vesilaitoksella, jossa hän on toiminut Viikinmäen jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelijana ja rakennuttajapäällikkönä. Onpa hän myös kuntien teknisen sektorin kehittämisen yhteistyöelimen, Kehto-foorumin, perustajajäsen.

Ville Alatyppö

Yhdistyksen ex-aktiivit koolla Turussa

SKTY on päättänyt verkottaa nykyisiä ja aiemmin aktiivisesti toimineita toimihenkilöitä sekä hallituksen jäseniä entistä tiiviimmin toistensa kanssa. Näissä merkeissä järjestettiin Turun kuntatekniikan päivien yhteydessä tapaaminen keskiviikkoiltana Panimoravintola Koulussa. Samalla pohdittiin jo aiemmin esimerkiksi yhdistyksen strategiatyön yhteydessä vireillä ollutta ajatusta: miten yhdistyksen toiminnassa voitaisiin paremmin hyödyntää aiemmin aktiivisesti toimineiden henkilöiden kokemusta? Tässä joukossa on paljon potentiaalia, joka ei ole tällä hetkellä käytössä. Vastaavanlainen vuotuinen tapaaminen on varmasti paikallaan, mutta mitä kaikkea muuta voitaisiin kehittää?

Kuntatekniikan alallakin puhutaan paljon hiljaisen tiedon katoamisesta. Mentorointi, tiedon ja osaamisen siirtäminen kokeneemmalta eteenpäin, on erittäin arvokasta. Tiedämme, että vain murto-osa työssä tarvittavista taidoista saadaan opiskeluaikana. Konkarit voisivat myös vaikkapa toimia senior advisor -ryhmänä, joka neuvoisi ja olisi mukana esimerkiksi asiantuntijalausunnoissa, mahdollisissa konfliktitilanteissa, verkostoitumisessa ja vuorovaikutuksessa.

Jos sinulle herää tähän liittyen ajatuksia, ota rohkeasti yhteyttä vaikkapa toiminnanjohtajaan tai allekirjoittaneeseen, niin laitetaan asiaa eteenpäin.

Jere Klami

Pohjoismaisen yhteistyön kuulumisia

Kuntatekniikan päiville Turkuun saimme vieraiksemme joukon pohjoismaisia ystäviä Islannista, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. Päivien yhteydessä pidettiin myös NKS:n eli pohjoismaisen yhteistyöfoorumin kokous torstai-iltapäivänä. Jäsenmaista paikalta puuttui ainoastaan Norjan edustus. Vielä tämän vuoden ajan SKTY toimii NKS:n puheenjohtajana, minkä jälkeen puheenjohtajuus siirtyy Virolle.

Kokouksessa käytiin läpi muun muassa yhteistyön etenemistä Amerikan kunta-alan yhdistyksen (APWA) kanssa sekä NKS:n sääntöjen päivitystarpeita. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös yhteisten opintomatkojen ja esitelmien tekemistä kansainvälisten seminaarien yhteydessä.

Ennen torstaina pidettyä kokousta vieraidemme oli mahdollista muiden seminaariosallistujien tapaan tutustua Yhdyskuntatekniikka-näyttelyyn. Perjantaiaamuna vieraillemme oli järjestetty opastettu tutustumiskierros Turkuun, ja lounaan jälkeen heillä oli vielä mahdollisuus tutustua kaupunkiin omatoimisesti. Sää oli mitä mainioin koko vierailun ajan, ja Ain, Ilmar, Marrit, Edda, Elli, Inger ja Thomas saivatkin tutustua kauniiseen Turkuun auringon paistaessa.

Seuraava yhteistyökokous pidetään Virossa syyskuun puolivälissä.

Anna Tienvieri