kirjallisuutta

Kaksi opasta kunnalliseen jätehuoltoon

Kuntaliitto on julkaissut kaksi kunnallisen jätehuollon toimijoille ja luottamushenkilöille tarkoitettua opasta: Opas jätehuollon omistajaohjaukseen ja Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseen.

Oppaiden sanoma voitaisiin kiteyttää lyhyesti siten, että hyvä omistajaohjaus sekä sopiva palvelutaso saavutetaan kuntatoimijoiden systemaattisen, säännöllisen ja jatkuvan yhteistyön sekä vuoropuhelun avulla.

Omistajaohjausopas on suunnattu erityisesti kuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille ja tarjoaa tietoa kunnan roolista kunnallisen jätehuollon järjestäjänä sekä jätehuollon ohjauksessa huomioon otettavista seikoista. Oppaassa myös selvennetään eri kuntatoimijoiden ja luottamuselinten tehtäviä ja vastuita.

Opas palvelutason määrittämiseen sisältää ohjeistusta jätehuollon palvelutasosta ja sen määrittämisprosessista. Tavoitteena on optimipalvelutason saavuttaminen lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet huomioon ottaen.

Omistajaohjaus-oppaita toimitetaan painettuina ilmaiskappaleina kaikkiin Suomen kuntiin kevään 2016 aikana.

Lisätietoja: shop.kunnat.net

Uutta ohjeistusta vesihuollon kehittämiseen kunnissa

Kuntaliitto on julkaissut kaksi kuntien vesihuollon toimijoille ja luottamushenkilöille tarkoitettua opasta: laaja ja syvällinen opas Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen sekä luottamushenkilöille suunnattu tiivistelmä Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa.

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -oppaan tavoitteena on kannustaa kuntia vesihuollon systemaattiseen kehittämiseen, korostaa maankäytön suunnittelun näkökulmia vesihuollon kehittämisessä, tuoda vesihuollon palvelutason määritteleminen osaksi vesihuollon kehittämistä sekä laatia kuntien käyttöön vesihuollon kehittämissuunnitelman sisältömalli.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa on erityisesti päättäjille suunnattu tiivistelmä Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -oppaasta. Lyhennelmä sisältää tiivistetysti ohjeita palvelutason määrittämiseen sekä kehittämissuunnitelman suositellun sisällön.

Päättäjäoppaita toimitetaan painettuina ilmaiskappaleina kaikkiin Suomen kuntiin kevään 2016 aikana.

Lisätietoja: shop.kunnat.net

Käytännön oppaat omakoti- ja kerrostalojen homekorjaustöiden tilaajille

Valtaosa maamme omakotitaloista sekä asuinkerros- ja rivitaloista on peruskorjausiässä. Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoista on nyt tehty kaksi opasta niin omakoti- kuin kerrostaloillekin.

Monelle omakotitalonomistajalle ja taloyhtiölle korjaushankkeen tilaajana toimiminen on uutta ja lisähaastetta hankkeen läpivientiin tuovat ikääntyneissä rakennuksissa tyypilliset kosteus- tai homevauriot. Uudet oppaat antavat käytännön ohjeita korjaushankkeeseen.

Niistä löytyy käytännönläheisiä ohjeita, esimerkkejä ja valmiita lomakemalleja sisältävät oppaat auttavat tilaajaa ymmärtämään korjausprosessiin liittyvää tutkimusta, suunnittelua, sopimusasioita ja toteutuksen läpivientiä.

Oppaiden sisällöstä vastanneet rakennusterveysasiantuntijat Heidi-Johanna Jokelainen ja Piritta Salmi FCG Oy:stä sanovat, että homekorjaustyöt aloitetaan usein ilman kirjallisia sopimuksia tai puutteellisilla suunnitelmilla sekä tiedoilla kiinteistön kunnosta ja vaurion aiheuttajasta.

Omakotitalon ja Taloyhtiön kosteus- tai homevaurion korjauttaminen -oppaat on toteutettu rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen lopputyönä ja yhteistyössä talkoiden kanssa. Ne ovat vapaasti ladattavissa verkosta osoitteesta: http://hometalkoot.fi/guides