PÄÄKIRJOITUS

Järkeä tilastointiin

Suomi on Euroopan kärkikastia yhdyskuntajätteiden hyödyntämisessä ja kierrätyksessä. Maamme hätyyttelee jo Euroopan ykkösiä eli Saksaa, Belgiaa, Ruotsia, Tanskaa ja Hollantia, joilla kaikilla vuoden 2014 tilastojen mukaan kaatopaikalle viedään enää yksi (1) prosentti yhdyskuntajätteestä, kun se Suomella vuonna 2014 oli vielä 17 prosenttia.

Tällä hetkellä luku on laskenut Suomella jo alle 10 prosentin, sillä vuoden alusta voimaan tullut orgaanisen jätteen täyskielto puree kovalla kyydillä. Mutta kun Eurostatin tilasto laahaa runsaan vuoden jäljessä, viralliset tilastot vuodelta 2015 valmistuvat vasta vuoden päästä.

Samaan tahtiin kuin Suomen yhdyskuntakuntajätteen hyödyntäminen ja kierrättäminen on kehittynyt, Eurostatin tilastointi on jäänyt todellisuudesta jälkeen. Kiertojätedirektiivi marraskuulta 2011 nimittäin sisältää neljä (4) eri laskentatapaa kierrätetyn jätteen prosenttiosuuden laskemiseksi.

Ja jokainen niistä antaa eri tuloksen. Ja EU:n maat laskevat kukin omista lähtökohdistaan ja intresseistään omalla tavallaan omanlaisensa prosenttiluvun.

Ja Eurostat iskee kaikki laskentatulokset samaan taulukkoon keskenään vertailtaviksi. Suomi kilttinä maana mittaa tietenkin kaikkein tiukimman seulan mukaan.

Jo määritelmissä on eroja: yhdessä laskentamenetelmässä puhutaan vain ”kotitalousjätteestä”, toisessa ”yhdyskuntajätteestä”. Jos nämä olisivat yhteismitalliset, niiden välillä ei tehtäisi eroa.

Lisäksi yhdessä laskentamenetelmässä puhutaan ”kotitalousjätteestä ja samankaltaisesta jätteestä.” Jotta pakka olisi oikein kirjava, laskentamenetelmä 3:ssa ”Kierrätetyn kotitalousjätteen määrä” jaetaan ”Kotitalousjätteen kokonaismäärällä tietyt jäteluokat pois luettuna”.

EU-kompromissin hakeminen tuntuu välillä hämmästyttävältä. Toki tässäkin direktiivissä on päämääränä ollut ohjata yhdyskuntajätteen käsittelyä kestävämpään suuntaan, mutta neljän erilaisen laskentamenetelmän ymppääminen samaan tilastoon tuntuu jo hätävarjelun liioittelulta.

Ja nyt en puhu edes siitä, kuinka kattava kunkin maan kokonaisjätteen keruu ja huolinta EU:n mittapuulla on. Suomesta ns. salakaatopaikat metsien siimeksestä ovat jo käytännössä historiaa, kun monin paikoin EU:ta esimerkiksi kodin rakennusjätteiden luontoon kärrääminen on edelleen maan tapa.

EU:n onkin syytä ryhdistäytyä ja rukata yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen tilastointi uuteen asentoon. Vain tällä tavalla tälläkin tilastolla olisi oikeasti uskottavuutta ja sitä myöten myös käytännön merkitystä.

Kansalaisen arjen ytimessä

Kuntatekniikka-lehden päätoimittajan paikalta aukeaa suora näköala keskelle kansalaisen arkisinta elämää: kuinka toimii jätehuolto, ovatko kadut puhtaat, vetävätkö viemärit. Ja niin poispäin.

Harvassa työssä saa olla niin ajan hermolla kuin tässä. Samalla tiedon tulva kaatuu kaikkialta päällemme, ja nyt jos koskaan tarvitaan tietojen tarkistamista, painoarvon punnitsemista ja valitsemista, siis sanalla sanoen toimittamista.

Juuri aloittaneena uutena päätoimittajana toivonkin aktiivista suhdetta Kuntatekniikka-lehden lukijoihin. Olkaa yhteydessä, heittäkää vinkkejä uutisista ja juttuaiheista, kritisoikaa, kiittäkää, arvioikaa. Osoitteena on markku.vento@kuntatekniikka.fi.

KUNTATEKNIIKAN

AMMATTILEHTI

kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja Markku Vento

Puh. 050 468 0044

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

Markku Vento

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Kestotilaus, printti+digi 78 €

Vuosikerta, printti+digi 87 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Forssa Print, Forssa

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

71. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

KUNTATEKNIIKAN

AMMATTILEHTI

kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja Markku Vento

Puh. 050 468 0044

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

Markku Vento

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Kestotilaus, printti+digi 78 €

Vuosikerta, printti+digi 87 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Forssa Print, Forssa

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

71. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti