LIIKENNE JA VÄYLÄT

Reaaliaikainen liikennöintitieto matkustajille ja liikennevaloetuuksia busseille

Oulun seudun joukkoliikenteen tietopalvelut uudelle tasolle

Oulun seudulla otetaan kesäkuussa käyttöön informaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmä joukkoliikenteen käyttäjille. Se on osa Oulun seudun joukkoliikenteen ja vuodesta 2007 kehitetyn ja kaikkia kulkumuotoja koskevan oulunliikenne.fi -verkkopalvelun kehittämistä yhä paremmin kaupunkilaisia palvelevaksi.

Kuljettajapääte on ajoneuvokäyttöön tarkoitettu kosketusnäytöllinen tablet-tietokone. Ajon aikana kuljettaja näkee sijaintinsa linjalla ja kartalla sekä kuinka paljon vuoro on jäljessä tai edellä aikatauluaan.
Kuljettajapääte on ajoneuvokäyttöön tarkoitettu kosketusnäytöllinen tablet-tietokone. Ajon aikana kuljettaja näkee sijaintinsa linjalla ja kartalla sekä kuinka paljon vuoro on jäljessä tai edellä aikatauluaan.

Teksti ja kuvat Paavo Taipale

Uusi järjestelmä kertoo asiakkaalle, milloin bussi tulee ja missä se on tulossa. Se perustuu busseista sekunnin välein lähetettävään paikkatietoon. Keskusjärjestelmän laskemat ennusteet bussien liikkumisesta kerrotaan asiakkaille paitsi verkkopalvelussa, myös vilkkaimmille pysäkeille asennetuissa näyttötauluissa, joita on yhteensä 43. Järjestelmän avulla annetaan myös etuuksia liikennevaloissa aikataulustaan myöhässä oleville busseille.

Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä kattaa koko Oulun seudun kaikki noin 140 bussia, noin 40 linjaa ja noin 2 000 pysäkkiä sekä etuuksien osalta joukkoliikenteen käyttämät noin 120 liikennevaloristeystä.

– Asioita tehdään rohkeasti uudella tavalla ja rima on asetettu erittäin korkealle, hehkuttaa järjestelmän suunnittelusta ja hankintaprosessista Oulun kaupungissa vastannut liikenne- insinööri Jukka Talvi.

Perinteiseen nettipohjaiseen reittioppaaseen verrattuna uusi järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisuutta. Oulunliikenne.fisivuston karttapohjaisesta käyttöliittymästä voi klikata haluamaansa pysäkkiä, jolloin asiakkaalle tarjotaan tieto pysäkille tulossa olevista busseista ja niiden mahdollisesta myöhästymisestä. Paikannuksen ansiosta matkustaja näkee reaaliaikaisesti bussin liikkumisen.

Verkkopalvelu tarjoaa mahdollisuuden vertailla reittejä eri kulkumuotojen kesken. Aikataulut voi myös räätälöidä näyttämään vain itseään kiinnostavat linjat. Niin ikään reaaliaikainen liikennetilanne eri väylillä sekä seudun pysäköintilaitosten vapaat paikat ovat palvelussa nähtävillä.

– Pysäkeille asennettavia näyttötauluja, jossa kartalla esitetään reaaliaikaisesti bussien liikkuminen, en ole nähnyt missään muualla, Talvi sanoo.

Näyttöihin mahdollisesti kohdistuvaan ilkivaltaan on varauduttu panssarilasein ja antigraffitikäsittelyllä. Näytön tärisyttäminen puolestaan pimentää sen tilapäisesti. Näytöt ovat sen verran kalliita, että niitä on asennettu vain vilkkaimmille pysäkeille. Näytöistä osa on asennettu erilliseen toteemiin, osa pysäkkirakenteisiin.

– En usko laajamittaiseen ilkivaltaan. Jos näytöistä on ihmisille hyötyä, miksi niitä rikottaisiin?

Vilkkaimmilla pysäkeillä on lisäksi kameravalvonta, Talvi huomauttaa.

Kuljettajapääte välittää tiedon

Tieto bussien liikkeistä välittyy järjestelmään kaikissa busseissa käytettävän tablet-tietokoneeseen pohjautuvan kuljettajapäätteen kautta. Päätteitä on käytössä yhteensä 138 ja liikennöintisopimuksessa on velvoite käyttää niitä.

– Kuljettaja kirjautuu kuljettajapäätteeseen, valitsee linjan ja hyväksyy lähtöajan. Laite lähettää paikkatietoa sekunnin välein. Siinä on integroitu 3G-modeemi ja GPS. Laite kertoo kuljettajalle, jos auto on edellä tai jäljessä aikataulustaan, järjestelmän toimittaneen Fara Oy:n Suomen maajohtaja Antti Jurvelin selostaa.

Paikkatietojen perusteella ohjataan myös joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia. Oulun seudulla käytössä olevasta hälytysajoneuvojen ”pakkovihreästä” bussien järjestelmä eroaa siinä, että se tarjoaa aikaistettua tai jatkettua vihreää, jos myöhässä oleva bussi lähestyy liittymää.

Antti Jurvelin on tyytyväinen kehittämishankkeessa tehtyyn yhteistyöhön Oulun kaupungin kanssa. Järjestelmän suunnitteluun on panostettu paljon.

– Kaupungin vaatimukset osuivat hyvin yksiin yhtiömme tuotekehitystavoitteiden kanssa.

Hyötyä kaikille osapuolille

Oulun joukkoliikenteen tietojärjestelmän suunnittelu on tehty JHS-suositusten mukaisesti ja lähtökohtana on ollut mahdollisimman suoraviivainen toiminta käyttäjän näkökulmasta. Tavoitteena on ollut toteuttaa hyvin kustannustehokkaasti aivan alan huippua edustava järjestelmä, josta on hyötyä kaikille osapuolille.

– Matkustaja saa kattavasti tietoa eri käyttötilanteissa. Kuljettaja näkee reittinsä, pysäkkinsä ja aikataulussa pysymisensä. Liikennevaloetuus on myös iso hyöty. Liikenteen tilaaja puolestaan saa tarkat raportit liikennöinnistä esimerkiksi sopimusten valvonnan ja asiakaspalautteen arvioinnin pohjaksi, Jukka Talvi kertoo.

Hän huomauttaa, että myös liikennöitsijä saa käyttöönsä samat raportit ja voi jopa kuljettajatasolla seurata ajokäyttäytymistä ja esimerkiksi ajotavan taloudellisuutta. Liikenteen hallintaa järjestelmä palvelee muun muassa tarjoamalla uuden tiedotuskanavan liikennehäiriöistä.

Järjestelmän hankintamenettelynä käytettiin kilpailullista neuvottelumenettelyä. Järjestelmätoimituksen voittanut Fara Oy näki konseptin erityisen hyväksi ja on lähtenyt kehittämään sitä eteenpäin omaksi tuoteperheekseen.

– Hankinta jaettiin kahteen vaiheeseen. Järjestelmätoimitus valmistuu näillä näkymin juhannukseen mennessä, jonka jälkeen alkaa vähintään kuuden vuoden tietojärjestelmäpalvelu.

Kustannukset miljoona euroa kuudessa vuodessa

Järjestelmän kuuden vuoden kaikki kustannukset ovat noin 1,1 miljoonaa euroa. Kustannuksista karkeasti puolet maksaa valtio ja toisen puolen Oulun seudun kunnat väkiluvun suhteessa. Toimitusprojekti toteutettiin niin sanottuna MALPE-hankkeena.

Tekniikassa kustannustehokkuutta on haettu käyttämällä tablet-tietokoneita ajoneuvolaitteina, yleisesti käytössä olevaa näyttölaitetekniikkaa pysäkeillä, pilvipalvelua keskusjärjestelmän osalta ja avoimia rajapintoja kaikkeen järjestelmän tuottamaan tietoon. Asennustöissä on käytetty paikallisia toimijoita.

– Toimittajalle on annettu suuri vastuu, mutta työnjako on mietitty tarkasti. Tämä on vaikuttanut kustannuksiin. Käytetyt tietopalvelurajapinnat ovat myös toimineet odotetusti. Tarjoamme kerätyn datan avoimien rajapintojen kautta muun muassa sovelluskehittäjien käyttöön. Jo nyt on olemassa aikatauludataan liittyviä kännykkäsovelluksia, Jukka Talvi kertoo.

Uuden järjestelmän hyötyjä halutaan Oulussa levittää laajemmallekin. Pisimmällä olevat jatkoajatukset liittyvät Oulunliikenne.fi-palvelun kehittämiseen täysin avoimen lähdekoodin pohjalta sekä avoimen datan kehittämiseen helpommin hyödynnettävään muotoon.

– Näihin liittyvät rahoitushakemukset osana usean kaupungin yhteishankkeita ovat sisässä 6Aikaohjelmassa ja rahoituspäätösten pitäisi tulla lähiaikoina, Talvi sanoo.

Muita kehityskohteita voisivat olla esimerkiksi bussien sisänäytöt yhteistyössä mainostajien kanssa sekä lipun ostaminen tieto- palvelun kautta.

Faktat

Oulun seudun joukkoliikenne

Oulu toimii kuntien yhteistoimintasopimusten mukaisesti joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Oulun, Kempeleen, Iin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän alueella. Tämän alueen joukkoliikenne on hankittu kilpailuttamalla 1.7.2014 alkaen.

Uusi järjestämistapa on parantanut joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia monin tavoin. Esimerkiksi aikataulusuunnittelu tehdään nyt keskitetysti koko alueelle.

Oulun joukkoliikenteessä liikennöi noin 40 linjaa. Vuotuinen matkojen määrä on seitsemän miljoonaa, mistä kaupunkiliikenteessä 4,7 miljoonaa matkaa ja seutuliikenteessä 1,7 miljoonaa matkaa. Matkoista 0,6 miljoonaa on koulumatkoja.

Joukkoliikenteen arvioidut kokonaismenot vuonna 2015 on 24 miljoonaa, josta noin 14 miljoonaa arvioidaan katettavan lipputuloilla. Kuntien yhteisten liikennehankintojen osuus on noin viidennes. Loppuosuus on Oulun sisäistä liikennettä.

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Faktat

Oulun seudun joukkoliikenne

Oulu toimii kuntien yhteistoimintasopimusten mukaisesti joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Oulun, Kempeleen, Iin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän alueella. Tämän alueen joukkoliikenne on hankittu kilpailuttamalla 1.7.2014 alkaen.

Uusi järjestämistapa on parantanut joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia monin tavoin. Esimerkiksi aikataulusuunnittelu tehdään nyt keskitetysti koko alueelle.

Oulun joukkoliikenteessä liikennöi noin 40 linjaa. Vuotuinen matkojen määrä on seitsemän miljoonaa, mistä kaupunkiliikenteessä 4,7 miljoonaa matkaa ja seutuliikenteessä 1,7 miljoonaa matkaa. Matkoista 0,6 miljoonaa on koulumatkoja.

Joukkoliikenteen arvioidut kokonaismenot vuonna 2015 on 24 miljoonaa, josta noin 14 miljoonaa arvioidaan katettavan lipputuloilla. Kuntien yhteisten liikennehankintojen osuus on noin viidennes. Loppuosuus on Oulun sisäistä liikennettä.

Liikenneinsinööri Jukka Talvi pysäkkinäytön äärellä maaliskuun lopulla, jolloin näyttötauluissa pyöri vielä esittelyaineistoa kesällä käyttöön otettavasta järjestelmästä.
Liikenneinsinööri Jukka Talvi pysäkkinäytön äärellä maaliskuun lopulla, jolloin näyttötauluissa pyöri vielä esittelyaineistoa kesällä käyttöön otettavasta järjestelmästä.
Osa näyttötauluista asennettiin pysäkkikatosten rakenteisiin tai pysäkkipylväisiin ja osa erillisiin toteemeihin.
Osa näyttötauluista asennettiin pysäkkikatosten rakenteisiin tai pysäkkipylväisiin ja osa erillisiin toteemeihin.