KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Hallitus retriitissä Varsovassa.
Hallitus retriitissä Varsovassa.

Juhlavuosi tapahtumineen täydessä vauhdissa

Kuntien Putkimestarit ry:n 40-vuotisjuhlavuosi on ollut aktiivinen. Toimintamme pyörii perinteisen vuosikellon mukaisesti, mutta tänä vuonna ehkäpä hieman juhlavammin. Tämän juhlavuoden ”punainen lanka” on pitkän perinteemme kunnioittaminen – yhdistys luotiin 40 vuotta sitten putkimestarien omaan koulutustarpeeseen ja tämä on toimintamme ytimessä nykyäänkin.

Työturvallisuus ja kunnossapito kevätristeilyn pääteemoja

Juhlavuoden 2015 jäsentoiminnan aloitti perinteinen kevätristeily Tukholmaan 19.–21.3. Kuten usein viime vuosina, emme jalkautuneet Ruotsiin, vaan käsittelimme koko päivän jäsenille tärkeitä asioita – työturvallisuutta ja verkostojen kunnossapitoasioita.

Työturvallisuusasiat ovat pitkään huolestuttaneet jäsenistöämme, sillä mestarit ovat lähiesimiehinä suorassa työturvallisuusvastuussa. Kuulimme eri laitosten riskiarvioinneista sekä niistä muodostuneista turvallisuusohjeista ja työturvallisuuskäytännöistä. Monet laitokset hoitavat perehdytyksen kautta työturvallisuusopastuksen uusille työntekijöille. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä työmenetelmät muuttuvat koko ajan kuten myös työntekijöiden työtehtävät.

Työturvallisuuden vuosikello sekä tiedotuksen varmistustaulukko ovat hyviä työkaluja työturvallisuuden kehittämiseen. Malliesimerkkejä työturvallisuustyökaluista on yhdistyksen nettisivujen jäsensivuilla.

Ari Jousmäki Lahden Aqua Palvelu Oy:stä esitteli pitkälle vietyjä verkostojen kunnossapito-ohjelmia. Oikein suunniteltuna toiminta maastossa tuottaa suuren määrän verkoston kuntotietoa, jota tarvitaan saneerausohjelmien laadinnassa. Oikein ja hyvin perustellut saneerausinvestoinnit vaativat suuren määrän kuntotietoa.

Suunniteltu, maastossa kerätty ja tallennettu kuntotieto on luotettavaa sekä mahdollistaa verkoston toiminnallisuuden on-line -tarkastelun, kun esimerkiksi suljettujen ja avattujen venttiilien tieto tallennetaan maastossa verkkotietojärjestelmiin juuri silloin kun sulkeminen tai avaaminen tapahtuu. Tutustuimme myös kahden eri verkkotietojärjestelmätoimittajan mobiileihin kunnossapito-ohjelmiin ja tiedonkeruumenetelmiin.

Syksyn koulutuspäivien ohjelma valmistui

Myös jo perinteiseksi muodostunut Hallituksen retriitti pidettiin 23.–25.4. ja tällä kertaa Varsovassa. Retriittien tarkoitus on syksyn neuvottelu- ja koulutuspäivien ohjelman valmistelu. Tärkeintä on löytää tapahtumillemme ns. punainen lanka ja sen ympärille ohjelma.

Tänä juhlavuonna halusimme punaisen langan olevan perinteet eli miksi yhdistyksemme perustettiin: putkimestarien koulutus työelämän tarpeita ja vaatimuksia täyttämään, yhteisten kokemusten vertailu ja niistä uusien työkalujen kehittäminen arkisen työn tueksi. Perjantaipäivän katselimme aurinkoista Varsovaa neuvotteluhuoneen ikkunasta, mutta saimme aikaan sen mitä haimme juhlavuotta varten: jäsentemme arvoisen neuvottelu- ja koulutuspäivien ohjelman.

Syksyn neuvottelu- ja koulutuspäiville Kuntien Putkimestarit ry palaa kotiin eli Tampereelle. Jos 41 vuotta sitten Tampereen vesihuoltolaitoksen putkimestareilla ei olisi ollut yhteistä vaatimusta koulutustarpeiden täyttämiselle sekä laitoksen johdolla tahtoa näiden tarpeiden tyydyttämiselle, tuskin olisi yhdistystämme perustettu 40 vuotta sitten. Siis syystäkin juhlavuoden syksyn neuvottelu- ja koulutuspäivät pidetään Tampereen Torni -hotellissa 30.9.–2.10. Tampereelle kutsumme Etelä-Suomen vesilaitosten johtoa tutustumaan siihen mitä KPM nykyään on ja miten valtava voimavaramme on.

Syksyn päivät tulevat olemaan ikimuistettavat: jotain uutta, mutta myös perinteitä kunnioittavat. Päivät todellakin avataan jo keskiviikkona. Tulemme kuulemaan apulaispormestarin tervehdyksen, Tampereen Veden ansaitun puheenvuoron sekä sosiaali- ja terveysministeriön johdon tervehdyksen. KPM ja STM ovat jo muutaman vuoden tehneet yhteistyötä talousvesihygienian kehittämiseksi Suomessa, ja siksi ministeriö arvosti kutsuamme päiville ja ilmoitti olevansa ilman muuta mukana.

Retriitin kokouksessa yhdistyksen hallitus päätti nimittää entisen puheenjohtajan Reijo Rosengrénin kunniapuheenjohtajaksi sekä pyytä häntä Tampereelle kertomaan yhdistyksen historiasta.

Vesihuoltonäyttely keskeinen osa ohjelmaa

Vesihuoltonäyttely avataan jo keskiviikkona, ja toiminta tulee Oulun koulutuspäivien tapaan pyörimään näyttelyn ympärillä. Näyttelyyn kutsutaan taas myös muita vieraita vesihuoltoalalta, mutta ei vain Tampereelta vaan myös laajemmin, aina pääkaupunkiseutua myöten. Kuulemme myös lyhyen katsauksen miten talousvesihygienia-asioita on viety eteenpäin poikkeamaraporttien avulla. Tampereen Vesi esittelee myös case-tapauksen dn500 vesijohdon vaakaporausprojektista.

Keskiviikko päätetään ajankohtaan sopivasti Oktober Fest -tilaisuudella vesihuoltonäyttelyssä. Sami Hintsanen bändeineen huolehtii viihdyttämisestä!

Torstaina kuullaan esityksiä muun muassa seuraavista aiheista:

• Tampereen Veden menetelmä, jolla paineelliseen vesijohtoon voidaan asentaa tulppa, kytkeä ohivirtausjohto ja siten toteuttaa esimerkiksi venttiiliristikon asennus ilman vesikatkoja

• Yhdistyksen sihteerin matkakertomus vierailusta muoviputkien hitsauslaitetehtaaseen

• Kunniapuheenjohtajamme Reijo Rosengrénin kuulumisia vuosia kestäneestä Vietnamin vesihuollon kehitysprojektista

• Tampereen Veden saneerausvelan priorisointimenetelmä – priorisointi on välttämätöntä, sillä saneerausbudjetit eivät ole lähelläkään riittävällä tasolla

• Päivystys ja siihen liittyvät lepoajat – on jopa laitoksia, joissa ei ole varsinaista päivystystä vaan luotetaan siihen, että henkilökunta on käytettävissä kutsusta koska tahansa

• Tampereen teknillisen yliopiston dosentti Tapio Katko keskusteluttaa osallistujia huolestuttavasta aiheesta: Löytyykö vesihuoltolaitoksille tulevaisuudessa huippuosaajia?

Torstaille tarvitaan vielä kaksi yhteistyökumppanien lyhyttä esitystä uudesta menetelmästä tai innovaatiosta alallamme – ei siis mitään myyntipuheita, kiitos! Aihe-ehdotuksia voi esittää puheenjohtajalle.

Torstaina pidämme myös syyskokouksemme, jossa mm. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2016 Tulkaa siis mukaan! Torstain päättää perinteinen Veljesiltamme jonka aikana jaamme yhdistyksen kunniaviirit ansioituneille jäsenille. Veljesillan viihteen takaa Heikki Silvennoinen & Acoustic Time. Perjantain päätöspäivän kruunaa Tom Lindholmin julkkisluento.

Tampereen päivät tulevat siis olemaan juhlavuoden mukaiset, mutta muistakaa: vain 200 mahtuu mukaan! Ilmoittautuminen alkaa toukokuussa, seuratkaa siis aktiivisesti nettisivujamme.

Yhteisellä asialla vesihuollon puolesta,

Sami Sillstén

yhdistyksen puheenjohtaja

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalaisten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden yhteistoiminnan ja ammattitaidon kehittämiseksi. Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli yritysjäseniä 83.

KUNTIENPUTKIMESTARIT.FI

KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Puheenjohtaja

Sami Sillstén,

s-posti: sami.sillsten@hsy.fi

puh. 050 466 9114

Sihteeri

markku.ala-kihnia@hsy.fi

Tuomas Jalonen testaa vesipostia, kaunis mutta huonosti toimiva.
Tuomas Jalonen testaa vesipostia, kaunis mutta huonosti toimiva.
Rankan historian omaavan Puolan ja Varsovan keskusta alkaa muistuttaa Manhattania, mikä lienee helppo päätös sillä keskustan neuvostoajan rakennuksissa ei juurikaan ole säästettävää.
Rankan historian omaavan Puolan ja Varsovan keskusta alkaa muistuttaa Manhattania, mikä lienee helppo päätös sillä keskustan neuvostoajan rakennuksissa ei juurikaan ole säästettävää.

Kuntien Putkimestarit ry (KPM) on perustettu 1975 suomalaisten vesihuoltolaitosten vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu-, rakentamis-, rakennuttamis-, ylläpito- ja hankintatoiminnoista vastaavien henkilöiden yhteistoiminnan ja ammattitaidon kehittämiseksi. Varsinaisia jäseniä on runsaat 300 ja kannattajajäseniä eli yritysjäseniä 83.

KUNTIENPUTKIMESTARIT.FI

KUNTIEN PUTKIMESTARIT

Puheenjohtaja

Sami Sillstén,

s-posti: sami.sillsten@hsy.fi

puh. 050 466 9114

Sihteeri

markku.ala-kihnia@hsy.fi