LIIKENNE JA VÄYLÄT

Bitumin hinta on laskenut

Enemmän uutta päällystettä samalla rahalla

Päällystystöiden hintakehitys suosii nyt katuverkkojen korjausvelan pienentämistä. Harvassa kunnassa kuitenkaan on taloudessa liikkumava…