PÄÄKIRJOITUS

Fiksua liikkumista

Ihmisillä on tarve päästä liikkumaan asuinpaikasta riippumatta. Liikkumiseen tarvitaan väyliä ja välineitä. Älyäkin saisi käyttää ja nykyään käytetäänkin yhä enemmän. Se levittäytyy ajoneuvoihin, joukkoliikennepalveluihin ja liikennetilanneviestintään sekä väyläomaisuuden hallintaan. Esimerkkejä elävästä elämästä löytyy tämänkin lehden jutuista.

Vaikka varsinainen älyliikenne on vielä vähintään muutamien vuosien päässä, muuttavat jo nyt käytössä olevat sovellukset liikkujien käytänteitä ja mieltymyksiä. Hyvin toimiva liikenneympäristö antaa mahdollisuuden fiksuun liikkumiseen: sujuvaan joukkoliikenteeseen, kimppakyyteihin, yhteiskäyttöautoihin ja -pyöriin sekä turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn.

Ai niin, yksityisautot unohtuivat. Ei sentään. Ne tuskin katoavat maisemasta edes kaupungeissa, vaikka sitä yritettäisi. Osa meistä jopa pitää autolla ajamisesta, ainakin hyvissä olosuhteissa ja taajamien ulkopuolella. Joillakin alueilla se on ainoa tapa päästä kätevästi liikkumaan pitempiä matkoja. On kiinnostavaa nähdä esimerkiksi hiipuuko kesämökkeily jollakin aikajänteellä sen vuoksi, etteivät kaupunkilaiset ole enää kiinnostuneita autoilemaan etäällä joukkoliikennepalveluista sijaitseville mökeilleen.

Tärkeä ja täysin ilman tietotekniikkainvestointeja käyttöön otettava osa fiksua liikkumista on eri liikennemuotojen rauhanomainen rinnakkainelo - jos tällainen suomettunut ilmaisu sallitaan. Tuntuu, että tällä saralla tarvittaisiin lisää älyä monin paikoin. Talvisin niin sanottu laturaivo on yhä yleisemmin tunnettu ilmiö, kun kävelijöiden on ehdottomasti päästävä sulan maan aikana käyttämilleen reiteille myös niiden muutaman viikon aikana, kun Etelä-Suomessakin saattaisi olla kelpo hiihtokelit. Vastaavia aggressioita voi nähdä myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden sekä kahden tai useamman autoilijan kesken.

Jokaisen liikkujan on tunnistettava oma paikkansa liikenteessä ja tunnustettava myös muiden paikat. Asia opetetaan esimerkiksi autokoulussa, mutta kaikki eivät ole koulua käyneet ja monet autokoulun käyneistäkin tuntuvat läksynsä unohtaneen. Parempi liikenneympäristö syntyy kaikkien toimijoiden yhteispelillä. Ja riittävällä julkisella rahoituksella.

YT - yhdessä tekemällä

Kuntatekniikan väki kokoontuu runsaslukuisesti ensi viikolla Turkuun Yhdyskuntatekniikka 2015 -näyttelyyn ja sen yhteydessä järjestettäviin moniin seminaareihin. Jo yli kolmen vuosikymmenen ajan kuntatekniikan alan järjestöjen yhdessä tekemä YT-näyttely on koonnut alan toimijat niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta oppimaan uutta, vaihtamaan kokemuksia ja luomaan tuttavuuksia.

Vaikka tapahtuman nimilyhenne näin taloudellisesti vaikeina aikoina johtaa ajatukset helposti väen vähentämiseen, osoittavat YT15-näyttelyn 200 näytteilleasettajaa jälleen kerran sen, että tapahtumaan uskotaan maamme johtavana yhdyskuntatekniikan messuna ja siihen kannattaa osallistua. Lähde sinäkin föliin!

Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Henna Luukkonen

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Kestotilaus, printti 73 €

Vuosikerta, printti 82 €

Kestotilaus, printti+digi 83 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

70. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Paavo Taipale paavo.taipale@kuntatekniikka.fi

TOIMITUS

Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Internet: kuntatekniikka.fi

S-posti: toimitus@kuntatekniikka.fi

Päätoimittaja DI Paavo Taipale

Puh. 050 380 8368

Toimituksen sihteeri Monica Honkaniemi

Puh. 050 310 4811

TOIMITUSNEUVOSTO

Heikki Lonka

Henna Luukkonen

Juhani Sandström

Sami Sillstén

Paavo Taipale

Petri Vainio

TILAUKSET

Puh. 050 599 6681

asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

Vuodessa 8 numeroa

Kestotilaus, printti 73 €

Vuosikerta, printti 82 €

Kestotilaus, printti+digi 83 €

Kestotilaus, digi 63 €

Hintoihin lisätään alv

ILMOITUKSET

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

TYÖPAIKKAILMOITUKSET

S-posti: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi

TAITTO JA SIVUNVALMISTUS

Aste Helsinki Oy

PAINOPAIKKA

Oy Scanweb Ab, Kouvola

KUSTANTAJA/JULKAISIJAT

KL-Kustannus Oy/Suomen Kuntaliitto ry

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry SKTY

ISSN 1238-125X

70. vuosikerta

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti