VESIHUOLTO

Opas avuksi toimintavarmuuden turvaamiseen

Vesihuoltolaitosten varauduttava häiriötilanteisiin

Laadukas sekä toimintavarma vesihuolto on välttämätön edellytys väestölle ja merkittävälle osalle elinkeinoelämää…