VESIHUOLTO

Ydin- ja tukitoiminnot tarpeen hahmottaa selkeästi

Vesihuollon strateginen kehittäminen haltuun

Vesihuoltolaitosten toiminta voidaan jaotella ydin- ja tukitoimintoihin. Tämä auttaa hahmottamaan omistajuuden ja palvelujen tuota…