UUTISET

Jyväskylässä on otettu viime aikoina rohkeasti käyttöön uusia pyöräliikennettä sujuvoittavia ratkaisuja. Kuva: Jyväskylän kaupunki

Jyväskylä on vuoden pyöräilykunta 2016

Jyväskylä on valittu Vuoden pyöräilykunnaksi 2016. Perusteluksi tunnustukselle mainitaan laaja-alainen ja vaikuttava työ pyöräilyn hyväksi, onnistuneet ja rohkeat uudet avaukset olosuhteiden kehittämisessä sekä kunnianhimoiset suunnitelmat lähivuosille Jyväskylän nostamisessa maailmanluokan pyöräilykaupungiksi. Valinnan teki Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta.

Merkittävä osa edistämistyötä on ollut kaupungin yhteistyö Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS:n kanssa. Tuhannen jäsenen yhdistykseksi kasvanut JYPS vastaa esimerkiksi maan laajimman Pyöräilyviikon järjestämisestä, monista riemastuttavista pyöräilykampanjoista, ja on ollut aloitteellinen lukuisissa pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen ja kestävään liikennepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, valitsijat kiittävät.

Jyväskylässä on otettu viime aikoina käyttöön uusia pyöräliikennettä sujuvoittavia ratkaisuja. Katutilaa on jaettu uudestaan pyöräilyä ja kävelyä suosien. Esimerkiksi keskeinen Kauppakadun yläosa on muutettu pihakaduksi, jossa pyöräilijöiden kulkutapaosuus on uudistusten jälkeen 30 prosenttia, kävelijöiden 50 prosenttia ja moottoriajoneuvojen vain 15 prosenttia.

Viihtyisyyttä paransi istutusten ja kalusteiden lisäämisen ohella autojen kadunvarren pysäköintipaikkojen vähentäminen ja pyöräpaikkojen lisääminen.

Pyöräpysäköintiä on lisätty keskustassa kymmenillä uusilla telineillä. Samalla on testattu erilaisten mallien käyttökelpoisuutta. Myös pyörätaskut ja pyöräkaistat on otettu keskustan alueella käyttöön osana sujuvan pyöräliikenteen keinovalikoimaa.

Pyöräilyn olosuhteiden kannalta merkittävin käynnistynyt hanke on huipputason pyöräilyväylien eli pyöräbaanojen verkon rakentaminen.

7,7 kilometrin pituinen Kankaan baana tulee näillä näkymin olemaan koko maan pyöräväylien ykkönen. Yleiskaavassa määriteltyjä pyöräbaanoja on Jyväskylään suunnitteilla kaikkiaan 54 kilometriä, joka on noin 15 prosenttia koko pyöräväylästön pituudesta.

Valtakunnallisten alueidenkäyttö- tavoitteiden uudistus käyntiin

Ympäristöministeriö käynnisti helmikuussa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamistyön. Käynnistystilaisuudessa puhunut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kesk., korosti, että Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen on entistä tärkeämpää varmistaa, että myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet auttavat torjumaan ilmastonmuutosta.

Valmistelussa tähdätään siihen, että valtioneuvosto voisi päättää uusista tavoitteista vuonna 2017. Tavoitteet valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Ministeri Tiilikainen asettaa lähiaikoina asiaa valmistelevan yhteistyöryhmän.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta hallitus linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteet konkretisoidaan erityisesti maakuntakaavoissa, joissa ne sovitetaan yhteen maakunnan tavoitteiden kanssa. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita toteuttavat myös valtion viranomaiset toiminnassaan.

Nykyiset tavoitteet ovat vuodelta 2000, ja niitä on tarkistettu vuonna 2008. Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin mukaan ne ovat toimineet hyvin alueidenkäytön valtakunnallisena ohjausvälineenä, mutta käytäntöön sovellettaessa hankalaksi on koettu tavoitteiden sisällön laajuus ja kirjavuus.

Ministeri Tiilikainen antoi uudistustyölle hallitusohjelman linjauksen pohjalta selkeät askelmerkit: vaikuttavammin, rajatummin ja täsmällisemmin. Hän painotti myös, että tavoitteet on syytä uudistaa siten, että ne kohdennetaan alueidenkäytön keskeisimpiin valtakunnallisiin asioihin.

Kotkan Jokipuiston rakentaminen palautti alennustilassa olleen jokivarren kaupunkilaisten virkistysalueeksi. Kuva: Anne Viikki-Lanu.

Jokipuisto Kotkan Karhulassa on Vuoden Ympäristörakenne 2015

Jokipuisto Kotkan Karhulassa on palkittu Vuoden 2015 Ympäristörakenteena. Vuosina 2012−2015 rakennettua puistoa kuvataan runsaudensarveksi korkealaatuisesti toteutettuja kasvi-, kivi- ja vesiaiheita. Välillä alennustilassa ollut jokivarsi on kokenut arvonpalautuksen. Suositussa puistossa on nähtävää ja tehtävää kaikille kaikkina vuodenaikoina, palkintoa perustellaan.

Jokipuiston selkärangaksi on rakennettu vankat luonnonkivimuurit entisen ylijyrkän, hankalasti hoidettavan nurmirinteen tilalle. 1970-luvulla rakennetut raskaat betoniportaat on piilotettu ja ne toimivat nyt puroputouksen tukirakenteena. Rakenteissa käytetty luonnonkivi on suurelta osin kierrätyskiveä. Myös alueella olleet isot siirtolohkareet ja säästämisen arvoiset puut ovat osa uutta puistoa.

Puiston läpi kulkevan puron loppupäässä kosteikko ja tervaleppälehto muuttavat puron olemusta vehreämmäksi. Useat koristekasveista on varustettu nimikyltein.

Joesta pumpattava vesi kiertää ylätason isokokoisen Alkulähteet-taideteoksen kautta puroputoukseen, puiston keskellä olevaan isoon lummelampeen ja puroja pitkin takaisin jokeen.

Vuoden ympäristörakenne -tuomaristo kiittää erityisesti aikaisemmin toisarvoisen ranta-alueen rakentamista osaksi Karhulan keskustan liikunta- ja vapaa-aikakokonaisuutta sekä jokivarren reittien kehittämistä.

Jokipuisto saanee myös jatkoa. Tarkoituksena on kehittää muun muassa jokivarren polkuverkostoa. Kaavassa on varaus myös kahdelle riippusillalle. Jokirantaan on tehty 12-metrinen ponttonilaituri, joten tulevana kesänä puistoon voi rantautua yksityisveneelläkin.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin helmikuussa Jyväskylässä järjestetyillä Viherpäivillä. Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Palkinto jaettiin nyt 25. kerran.

Väitös: Kuntien roolia häiriötilanteissa väheksytään

Valtion viranomaisten taholta ei tunnusteta kuntien merkittävää roolia häiriötilanteiden hallinnassa. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan valmiuslain velvoitteet ovat jääneet ajastaan jälkeen ja rakenteet sekä säädökset tulisi saattaa ajan tasalle.

– Häiriötilanteiden hallinta alueilla perustuu kolmikantaan, jossa osapuolina ovat turvallisuusviranomaiset, kunnat ja vapaaehtoiset. Kuntien merkitystä valtio ei ole tunnustanut. Teoriassa se myönnetään, mutta käytännössä ei. Kuntien edustajat puuttuvat esimerkiksi kokonaan turvallisuuskomiteasta. Kuntien merkitystä väheksytään, valtiotieteen tohtori Juhani Kivelä arvioi.

– Kuntien rooli korostuu etenkin tilanteiden jälkihoidossa. Myyrmäen ostoskeskuksen tapahtumien jälkihoito on ollut Vantaan kaupungin vastuulla näihin päiviin saakka. Samoin Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten jälkihoidosta kunnat ovat yksin vastanneet sen jälkeen, kun akuuttitilanne on ohi, Kivelä jatkaa.

Kivelän väitöstutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 130 turvallisuustoimijaa eri sektoreilta. Väitöstutkimus Hiljainen hälytys: Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila vuosina 2012−2014 tarkastettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnassa helmikuun lopulla.

Väitöskirjan tiivistelmä verkossa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159818

Lappeenrannan ilmastotyölle taas kansainvälistä tunnustusta

Lappeenranta on selviytynyt finaaliin WWF:n kansainvälisessä Earth Hour City Challenge -kilpailussa, jossa kannustetaan kaupunkeja ilmastonmuutosta ehkäisevään työhön.

Jo kuudetta kertaa järjestettävä kilpailu mittaa kaupunkien valmiutta vähentää kasvihuonekaasupäästöjään esimerkiksi energiantuotannossa, liikenteessä sekä ruokavalinnoissa. Viimeksi Lappeenranta oli kisan finaalissa vuonna 2014.

Lappeenranta on leikannut päästöjään vuoden 1990 tasosta jo 38 prosenttia. Seuraava etappi on Hinku-kuntaverkoston mukainen 80 prosentin vähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Lappeenranta on vähentänyt päästöjään esimerkiksi nostamalla uusiutuvista lähteistä tuotetun energian osuuden 78 prosenttiin. Aurinkosähköä tuotetaan Lappeenrannassa asukaslukuun suhteutettuna eniten koko Suomessa.

WWF:n Earth Hour City Challenge -kilpailuun 2016 osallistui 20 maasta 124 kaupunkia, joista 45 parasta selvitti tiensä finaaliin. Lappeenranta vakuutti kansainvälisen tuomariston erityisesti pyrkimyksellään tehdä kaupungista jätteetön ja hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Ulkopuolisen tuomariston valitseman voittajan lisäksi kilpailussa palkitaan myös yleisön suosikki. Yleisö voi vaikuttaa äänestämällä, antamalla kehitysehdotuksia tai käyttämällä kaupungin tunnistetta #welovelappeenranta sosiaalisessa mediassa.

Äänet ja parannusehdotukset voi antaa osoitteessa www.welovecities.org. Yleisöäänestys järjestetään 26.4.–19.6. Viime vuoden kilpailussa ääniä annettiin yhteensä yli 335 000.

Kuntiin aurinkopaneeleita yhteishankinnalla

Suomen ympäristökeskuksen Hinku-tiimi järjestää kaikki Suomen kunnat kattavan aurinkovoimaloiden leasing-hankinnan. Mukaan pääsevät kaikki kunnat ja kuntien täysin omistamat yhtiöt, kunhan saavat sataprosenttisen takauksen kunnalta.

Kuntien kannattaa hankkia kiinteistöihinsä voimaloita, joiden tuottama sähkö käytetään pääsääntöisesti kyseisessä kiinteistössä. Leasing-maksu määritellään kutakuinkin samaksi kuin se summa, minkä voimalan tuottama sähkö maksaisi verkosta ostettuna. Näin voimalan hankinta ei aiheuta investointikuluja, eikä vaikuta käyttömenoihin leasing-kauden aikana.

Kunnat voivat osallistua ilmoittamalla kiinnostuksensa tilata joko 5, 10 tai 20 kWp voimalan tai näiden kerrannaisia. 5 kWp voimala vaatii kattopinta-alaa alle 40 m2 ja painaa alle 20 kg/m2. Asennuspaikan välittömään läheisyyteen tulee olla esteetön pääsy nostinautolla. Tasakattoasennuksia ei suositella, mutta seinä- ja maaperäasennukset ovat mahdollisia.

5 kWp voimalan tuottaman sähkön arvo on kohteessa käytettynä vuositasolla noin 460 euroa (alv 0 %) ja tämä on myös se summa, joka peritään vuosittain leasingmaksuina neljässä 115 euron erässä. Verkkosähkön hinta todennäköisesti nousee pitkällä aikavälillä. Myös leasingmaksu voi korkotason muutosten vuoksi hieman nousta.

Hankkeesta kiinnostuneet kunnat pyritään saamaan selville 30.3.2016 mennessä ja asennuskohteet kuukautta myöhemmin. Sen jälkeen voimalat ja niiden rahoitus kilpailutetaan ja asentamisen on määrä alkaa joulukuussa. Yhteishankintaan osallistuminen maksaa kunnalle tuhat euroa.

Lisätiedot: pasi.tainio@ymparisto.fi ja jarmo.linjama@ymparisto.fi

Väitös: Kuntien roolia häiriötilanteissa väheksytään

Valtion viranomaisten taholta ei tunnusteta kuntien merkittävää roolia häiriötilanteiden hallinnassa. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan valmiuslain velvoitteet ovat jääneet ajastaan jälkeen ja rakenteet sekä säädökset tulisi saattaa ajan tasalle.

– Häiriötilanteiden hallinta alueilla perustuu kolmikantaan, jossa osapuolina ovat turvallisuusviranomaiset, kunnat ja vapaaehtoiset. Kuntien merkitystä valtio ei ole tunnustanut. Teoriassa se myönnetään, mutta käytännössä ei. Kuntien edustajat puuttuvat esimerkiksi kokonaan turvallisuuskomiteasta. Kuntien merkitystä väheksytään, valtiotieteen tohtori Juhani Kivelä arvioi.

– Kuntien rooli korostuu etenkin tilanteiden jälkihoidossa. Myyrmäen ostoskeskuksen tapahtumien jälkihoito on ollut Vantaan kaupungin vastuulla näihin päiviin saakka. Samoin Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten jälkihoidosta kunnat ovat yksin vastanneet sen jälkeen, kun akuuttitilanne on ohi, Kivelä jatkaa.

Kivelän väitöstutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 130 turvallisuustoimijaa eri sektoreilta. Väitöstutkimus Hiljainen hälytys: Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnan tila vuosina 2012−2014 tarkastettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnassa helmikuun lopulla.

Väitöskirjan tiivistelmä verkossa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159818

Lappeenrannan ilmastotyölle taas kansainvälistä tunnustusta

Lappeenranta on selviytynyt finaaliin WWF:n kansainvälisessä Earth Hour City Challenge -kilpailussa, jossa kannustetaan kaupunkeja ilmastonmuutosta ehkäisevään työhön.

Jo kuudetta kertaa järjestettävä kilpailu mittaa kaupunkien valmiutta vähentää kasvihuonekaasupäästöjään esimerkiksi energiantuotannossa, liikenteessä sekä ruokavalinnoissa. Viimeksi Lappeenranta oli kisan finaalissa vuonna 2014.

Lappeenranta on leikannut päästöjään vuoden 1990 tasosta jo 38 prosenttia. Seuraava etappi on Hinku-kuntaverkoston mukainen 80 prosentin vähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Lappeenranta on vähentänyt päästöjään esimerkiksi nostamalla uusiutuvista lähteistä tuotetun energian osuuden 78 prosenttiin. Aurinkosähköä tuotetaan Lappeenrannassa asukaslukuun suhteutettuna eniten koko Suomessa.

WWF:n Earth Hour City Challenge -kilpailuun 2016 osallistui 20 maasta 124 kaupunkia, joista 45 parasta selvitti tiensä finaaliin. Lappeenranta vakuutti kansainvälisen tuomariston erityisesti pyrkimyksellään tehdä kaupungista jätteetön ja hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Ulkopuolisen tuomariston valitseman voittajan lisäksi kilpailussa palkitaan myös yleisön suosikki. Yleisö voi vaikuttaa äänestämällä, antamalla kehitysehdotuksia tai käyttämällä kaupungin tunnistetta #welovelappeenranta sosiaalisessa mediassa.

Äänet ja parannusehdotukset voi antaa osoitteessa www.welovecities.org. Yleisöäänestys järjestetään 26.4.–19.6. Viime vuoden kilpailussa ääniä annettiin yhteensä yli 335 000.

Kuntiin aurinkopaneeleita yhteishankinnalla

Suomen ympäristökeskuksen Hinku-tiimi järjestää kaikki Suomen kunnat kattavan aurinkovoimaloiden leasing-hankinnan. Mukaan pääsevät kaikki kunnat ja kuntien täysin omistamat yhtiöt, kunhan saavat sataprosenttisen takauksen kunnalta.

Kuntien kannattaa hankkia kiinteistöihinsä voimaloita, joiden tuottama sähkö käytetään pääsääntöisesti kyseisessä kiinteistössä. Leasing-maksu määritellään kutakuinkin samaksi kuin se summa, minkä voimalan tuottama sähkö maksaisi verkosta ostettuna. Näin voimalan hankinta ei aiheuta investointikuluja, eikä vaikuta käyttömenoihin leasing-kauden aikana.

Kunnat voivat osallistua ilmoittamalla kiinnostuksensa tilata joko 5, 10 tai 20 kWp voimalan tai näiden kerrannaisia. 5 kWp voimala vaatii kattopinta-alaa alle 40 m2 ja painaa alle 20 kg/m2. Asennuspaikan välittömään läheisyyteen tulee olla esteetön pääsy nostinautolla. Tasakattoasennuksia ei suositella, mutta seinä- ja maaperäasennukset ovat mahdollisia.

5 kWp voimalan tuottaman sähkön arvo on kohteessa käytettynä vuositasolla noin 460 euroa (alv 0 %) ja tämä on myös se summa, joka peritään vuosittain leasingmaksuina neljässä 115 euron erässä. Verkkosähkön hinta todennäköisesti nousee pitkällä aikavälillä. Myös leasingmaksu voi korkotason muutosten vuoksi hieman nousta.

Hankkeesta kiinnostuneet kunnat pyritään saamaan selville 30.3.2016 mennessä ja asennuskohteet kuukautta myöhemmin. Sen jälkeen voimalat ja niiden rahoitus kilpailutetaan ja asentamisen on määrä alkaa joulukuussa. Yhteishankintaan osallistuminen maksaa kunnalle tuhat euroa.

Lisätiedot: pasi.tainio@ymparisto.fi ja jarmo.linjama@ymparisto.fi