SUOMEN KUNTATEKNIIKAN YHDISTYS

På svenska

Programmet för Kommunalteknikdagarna på Mariehamn har nu fastställts. Vi ser fram emot intressanta dagar och intressanta föredrag. Mer om detta senare, först berättar jag om lite annat aktuellt i föreningen.

FKTFs tjänster blir allt mer digitala. Den senaste tjänsten som tagits i bruk är ett digitalt anmälningssystem via vår nätsida. Vårt medlemsregister fungerar allt bättre ju fler som har rätt e-postadress i registret. Vänligen meddela din e-postadress till föreningen ifall dina kontaktuppgifter är bristfälliga i registret.

Katu 2017 boken och Asset management publikationen är under arbete. Asset management publikationen publiceras i samband med höstdagarna och detta kommer också att vara det huvudsakliga temat för seminariedagarna.

Internationellt samarbete

Det har tidigare varit tal om att FKTF strävar till att bli allt mera internationell och öppna flera internationella möjligheter till sina medlemmar. Under internationella konferenser har det visat sig att våra internationella kolleger har varit intresserade att höra mera om vårt finska kunnande. Detta har vi svarat på genom att skriva artiklar till kommunaltekniktidningar i andra länder. Hittills har det publicerats två artiklar i den amerikanska kommunalteknikföreningens (APWA) tidning Reporter samt en artikel i den svenska tidningen Stadsbyggnad.

Vill du skriva en internationell artikel om finsk expertis inom kommunaltekniken? Ta modigt kontakt med föreningens generalsekreterare Ville Alatyppö. Han koordinerar det internationella samarbetet och kan hjälpa till med att hitta en lämplig målgrupp eller publikation. De artiklar som nu publicerats har behandlat vattentekniska lösningar i huvudstadregionen och övriga Finland och en reseberättelse om när några av våra medlemmar besökte kolleger från APWA i New Orleans och fick höra om hur man hanterar katastrofala översvämningsrisker.

Dagarna i Mariehamn närmar sig

Kommunalteknikdagarna i Mariehamn närmar sig. Anmälningarna kommer in i jämn takt, kom ihåg att anmäla dig om du ännu inte gjort det. Du hittar anmälningslänken på FKTF’s hemsida. Under seminariet ordas föredrag parallellt i tre salar. I två salar hålls föredragen på finska och i en sal på svenska. I den ena finska salen finns det möjlighet till översättning av föredragen till svenska och i den svenska salen vice versa till finska.

I den svenska salen hålls totalt 14 föredrag. Av dessa hålls 8 föredrag av svenskar och 6 föredrag av finnar. De svenskspråkiga föredragen behandlar bl.a. stadsplanering, cykling och miljö. Inom alla dessa teman hör vi presentationer från både Finland och Sverige, vilket säkert medför intressanta diskussioner och viktigt informationsutbyte länderna emellan.

Bland de finskspråkiga föredragen finns kanske inte direkt ett genomgående tema, men presentationerna omfattar en stor skala och ger en bred helhetsbild inom aktuella och viktiga ämnen inom kommunaltekniken. Föredragen behandlar bl.a. 4D-planering, lagstiftning, elbilar och produktifiering av infrastrukturen. Många fler aktuella teman presenteras också.

Hoppas vi ses i Mariehamn!

Johanna Nyberg @JHNyberg

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

JÄRJESTÖASSISTENTTI

Maarit Mäki-Rayo

järjestöassistentti, FK

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 050 3075077

maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Tienvieri

SKTY:N hallitus

Puheenjohtaja/

Ordförande

Heikki Lonka

Granlund Oy

Malminkaari 21, PL 59, 00701 Helsinki

puh. 050-3504297

heikki.lonka@granlund.fi

1. varapuheenjohtaja/

1. viceordförande

Kirsi Rontu,Keravan kaupunki,

Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos

PL 123, 04210 Kerava

puh. 040 318 2888

kirsi.rontu@kerava.fi

2. varapuheenjohtaja/

2. viceordförande

Timo Paavilainen

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

PL 36 (Panuntie 6), 00621 Helsinki

puh. 0400 569 106

timo.paavilainen@yit.fi

Pasi Heikkilä

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90140 Oulu

puh. 044 703 2122

pasi.heikkila@ouka.fi

Pekka Henttonen

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Kasarmikatu 21,

00130 HELSINKI

puh. 0500 608387

pekka.henttonen@hel.fi

Harri Tanska, Espoon kaupunki

Tekninen ja ympäristötoimi Kaupunkitekniikan keskus

PL 49, 02070 Espoon kaupunki

puh. 050 383 3209

harri.tanska@espoo.fi

Hannele Portman

Joensuun kaupunki,

Tekninen keskus

Muuntamontie 6, 80100 Joensuu

puh. 050 436 0528

hannele.portman@jns.fi

Juha Kantanen

Jyväskylän kaupunki,

Maankäyttö,

PL 233, 40101 Jyväskylä,

puh. 050 583 2538

juha.kantanen@jkl.fi

Henry Westlin, Vantaan kaupunki,

Kuntatekniikan keskus,

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 09 8392 2427

henry.westlin@vantaa.fi

Suomen

kuntatekniikan

yhdistys

Kettutie 2

00800 Helsinki

www.kuntatekniikka.fi

Finlands kommuntekniska förening

Rävvägen 2

00800 Helsingfors

www.kuntatekniikka.fi

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, DI

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 040 125 1570, 040 838 8018

petri.koivula@kuntatekniikka.fi

JÄRJESTÖASSISTENTTI

Maarit Mäki-Rayo

järjestöassistentti, FK

Kettutie 2, 00800 Helsinki

puh. 050 3075077

maarit.maki-rayo@kuntatekniikka.fi

Pääsihteeri/ Generalsekreterare

Ville Alatyppö

yksikönjohtaja, DI, eMBA

Stara, kaupunkitekniikan ylläpito

PL 1570, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 39943, 040 334 5430

ville.alatyppo@hel.fi, www.hel.fi/stara

Kokousmestari/Konferensmästare

Toimittaja/Redaktör

Jyrki Vättö

kunnossapitopäällikkö, MSc

Vantaan kaupunki

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 043 8249311

jyrki.vatto@vantaa.fi,

jyrki.vatto@kolumbus.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Anna Tienvieri

ylläpitoinsinööri, DI

Rakennusvirasto, Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki

puh. 040 7519943

anna.tienvieri@hel.fi

Toimihenkilö/Funktionär

Jyrki Paavilainen

aluejohtaja

Sweco Ympäristö, Etelä- ja Itä-Suomi

Ratamestarinkatu 7a (PL 88)

00521 Helsinki

p 0400 719 017

jyrki.paavilainen@sweco.fi

SKTY:n julkaistutoiminnasta vastaa

Anna Tienvieri

SKTY:N hallitus

Puheenjohtaja/

Ordförande

Heikki Lonka

Granlund Oy

Malminkaari 21, PL 59, 00701 Helsinki

puh. 050-3504297

heikki.lonka@granlund.fi

1. varapuheenjohtaja/

1. viceordförande

Kirsi Rontu,Keravan kaupunki,

Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitos

PL 123, 04210 Kerava

puh. 040 318 2888

kirsi.rontu@kerava.fi

2. varapuheenjohtaja/

2. viceordförande

Timo Paavilainen

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

PL 36 (Panuntie 6), 00621 Helsinki

puh. 0400 569 106

timo.paavilainen@yit.fi

Pasi Heikkilä

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Solistinkatu 2, 90140 Oulu

puh. 044 703 2122

pasi.heikkila@ouka.fi

Pekka Henttonen

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Kasarmikatu 21,

00130 HELSINKI

puh. 0500 608387

pekka.henttonen@hel.fi

Harri Tanska, Espoon kaupunki

Tekninen ja ympäristötoimi Kaupunkitekniikan keskus

PL 49, 02070 Espoon kaupunki

puh. 050 383 3209

harri.tanska@espoo.fi

Hannele Portman

Joensuun kaupunki,

Tekninen keskus

Muuntamontie 6, 80100 Joensuu

puh. 050 436 0528

hannele.portman@jns.fi

Juha Kantanen

Jyväskylän kaupunki,

Maankäyttö,

PL 233, 40101 Jyväskylä,

puh. 050 583 2538

juha.kantanen@jkl.fi

Henry Westlin, Vantaan kaupunki,

Kuntatekniikan keskus,

Kielotie 13, 01300 Vantaa

puh. 09 8392 2427

henry.westlin@vantaa.fi