YHDYSKUNTA

Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyöselvitys:

Kuntatekniikan tehtäväalue tärkeä yhteistyötaho

Kuntatekniikka laajasti ymmärrettynä koetaan tärkeäksi yhteistyötahoks…