YHDYSKUNTA

Järvenpään kosteikko. Kuva: Pinja Kasvio

Hulevesien käsittelymenetelmä kuormituksen mukaan

Biosuodatus ja kosteikot tehoavat eri haitta-aineisiin

Biosuodatus osoittautui tutkimuksessa kosteikkoa tehokkaammaksi…