TEKNISET PALVELUT

Vaihtoehtojen pohdinta jatkuu vaalien jälkeen

Rakennusvalvonnan organisaatiot uudistuvat

Yleisesti myönnetään, että rakennusvalvonnassa tarvitaan yhä enemmän osaamista. Yhtä mieltä ollaan myös siitä, että tarvitaan yhteneväisem…