KIINTEISTÖT

Suomen ympäristökeskus selvitti pientalojen sijaintia vesistöihin nähden

Uusia eväitä haja-asutuksen jätevesien käsittelytarpeen arviointiin

Suomen ympäristökeskuksessa on selvitetty haja-asutusalueiden asuinkiinteistöje…